La Liceul Teologic Ortodox „Cuvioasa Parascheva“ Agapia: 30 de locuri cu specializarea „ghid turism religios“

 

Liceul Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva" Agapia organizează concurs de admitere pentru absolvenţii de gimnaziu, în acest an fiind disponibile 30 de locuri la specializarea "ghid turism religios". "Prin noua calificare ne-am propus să trezim interesul elevilor în alegerea acestei oferte, în vederea profesionalizării tinerilor absolvenţi care să fie capabili să susţină segmentul de turism religios românesc, deficitar din acest punct de vedere", a susţinut monahia prof. Eustochia Volmer, directorul Liceului Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva". În perioada 27-31 mai au loc înscrierile pentru probele de aptitudini, urmând ca, în intervalul 1-3 iunie, candidaţilor să le fie evaluate cunoştinţele religioase şi cele de dicţie.

În ţara noastră există numeroase locuri şi edificii, adevărate minuni care aşteaptă să fie descoperite nu doar cu ochiul, ci şi cu sufletul. Un loc aparte îl ocupă monumentele care ne dezvăluie legătura înaintaşilor noştri cu Dumnezeu, tradiţia creştină şi locurile sfinte unde s-au nevoit mari duhovnici ai Ortodoxiei româneşti.

Dorinţa călătorului nu este doar să vadă din punct de vedere pur estetic aceste "frânturi de rai", ci şi să-i fie dezvăluite adevărata cunoaştere a lui Hristos pentru bucuria sufletului.

"Omul poate fi numai prin Dumnezeu, iar această căutare a lui e manifestată şi prin nevoia sau dorinţa de a călători, de a cerceta locuri sfinte şi de a trăi frânturi de rai alături de "icoanele vii" descoperite în drumul său. Liceul Teologic de la Agapia vine în ajutorul tinerilor formându-i ca adevăraţi ghizi pentru pelerinii însetaţi de cunoaşterea lui Hristos. Şcoala noastră are în prezent o nouă specializare, "ghid turism religios", ce a fost finalizată după mai mulţi ani de eforturi susţinute", ne-a declarat monahia prof. Eustochia Volmer, directorul Liceului Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva".

Potrivit planului de învăţământ, absolvenţii acestui profil vor fi pregătiţi în a susţine cele mai exigente solicitări venite din partea grupurilor de turişti români şi străini interesaţi de descoperirea obiectivelor cultural-religioase din ţara noastră.

"Rolul ghidului pregătit şi din punct de vedere teologic este foarte important, întrucât arhitectura şi pictura religioasă nu trebuie să ofere doar satisfacţie estetică, ci şi un câştig deosebit în plan spiritual. De asemenea, el poate realiza o bună promovare şi prezentare a tradiţiilor şi obiectivelor religioase din punct de vedere istoric şi geografic", a mai spus maica Eustochia.

La finalizarea cursurilor Liceului Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva", elevele vor obţine atât diploma de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu care se vor putea înscrie la orice facultate, cât şi un certificat de atestare a competenţelor profesionale în specializarea "ghid turism religios".

Informaţii aprofundate de religie, istorie, geografie şi cultură românească şi universală

La specializarea "ghid turism religios" se va pune accent pe disciplinele care contribuie la aprofundarea informaţiilor din domeniul religios, istoric, geografic, cultural etc. Printre acestea, vor fi studiate Teoria şi practica istoriei obiectivelor turistice religioase, Teoria şi practica în geografia turismului religios, Proiectarea de trasee turistice religioase, care vor conduce la formarea unor competenţe precum: comunicarea în limbaj de specialitate prin utilizarea corectă a conceptelor teologice specifice spiritualităţii artei bisericeşti, interiorizarea prin contact vizual a valorilor naţionale şi universale ca premisă a dezvoltării intelectuale, afective şi morale, utilizarea corectă a surselor istorice şi plasarea în timp şi spaţiu a obiectivelor religioase, conştientizarea importanţei acestora ca parte integrantă a patrimoniului cultural naţional şi universal.

"Se observă că o pondere din ce în ce mai mare, circa 40% din totalul vizitelor, revine turismului cultural, iar ca o călătorie să fie inclusă în sfera turismului cultural, ea trebuie să îndeplinească trei condiţii: să fie determinată de dorinţa de cunoaştere, de cultivare, să aibă loc consumul unui produs turistic cu semnificaţie culturală (monument, operă de artă, spectacol, schimb de idei) şi să presupună intervenţia unui ghid, care să pună în valoare şi să realizeze produsul cultural. Turismul religios şi pelerinajele sunt incluse în această mare categorie a turismului cultural", a subliniat monahia Eustochia Volmer, directorul Liceului Teologic de la Agapia.

În 27 mai încep înscrierile

La admiterea în clasa a IX-a, anul şcolar 2011-2012, la Liceul Teologic "Cuvioasa Parascheva" de la Mănăstirea Agapia sunt disponibile 30 de locuri la profilul "ghid turism religios". În perioada 27-31 mai are loc înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini, urmând ca în intervalul 1-3 iunie să se desfăşoare evaluarea orală şi scrisă în cadrul probelor considerate eliminatorii. Potrivit conducerii instituţiei de învăţământ, candidaţii vor participa la un mini-interviu de prezentare în faţa comisiei de evaluare şi le va fi verificată dicţia prin rostirea unei rugăciuni. De asemenea, vor susţine o lucrare scrisă la Religie, subiectul pentru această probă, care trebuie rezolvat în două ore, fiind elaborat din programa şcolară de Religie pentru clasele a VII-a şi a VIII-a, elevii având la dispoziţie pentru documentare "Caiet pentru elevi, cadre didactice şi părinţi - Religie creştin-ortodoxă - clasele a VII-a şi a VIII-a", Editura "Sf. Mina", Iaşi, 2009. Mai multe informaţii referitoare la conţinuturile de învăţare de la proba scrisă pot fi obţinute consultând pagina de internet http://seminarulagapia.ro/admitere.htm.

Candidaţii care vor fi declaraţi respinşi vor primi dosarele înapoi şi vor fi îndrumaţi să se înscrie la alte licee.

Istoricul Seminarului de la Agapia

Amplasat într-un spaţiu pitoresc, pe un drum de munte "troienit de codri", Seminarul Teologic Agapia prezintă o fericită îmbinare a frumosului arhitectural şi peisagistic în tradiţia spirituală românească.

Seminarul a fost înfiinţat în 1949, la început având specific monahal, recrutându-şi cei dintâi discipoli dintre vieţuitoarele mănăstirilor Moldovei şi dintre fetele de preoţi. Profesoarele erau, de asemenea, numai monahii cu studii universitare.

În 1959, în plină perioadă de ateism comunist, seminarul monahal este desfiinţat, urmând să fie redeschis în noiembrie 1990, din iniţiativa maicii stareţe Eustochia Ciucanu, absolventă a acestei şcoli, iar din decembrie 2006 i se schimbă denumirea în Liceul Teologic Ortodox "Cuvioasa Parascheva" Agapia.

Corpul profesoral este format nu doar din monahii cu studii universitare, ci şi din preoţi ai parohiilor învecinate şi profesori laici. Cadrele didactice sunt bine pregătite profesional (majoritatea având gradul I didactic), au experienţă didactică, efortul lor şi al elevelor oglindindu-se în numeroasele premii şi distincţii obţinute la olimpiadele şcolare.

Şcoala dispune de săli de clasă dotate corespunzător, un cabinet de informatică cu calculatoare legate în reţea, iar în perspectivă se va construi un teren şi o sală de sport necesare desfăşurării orelor de educaţie fizică.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 

1) certificat de botez (ortodox) - copie legalizată;

2) certificat de naştere - copie legalizată;

3) fişa de înscriere - în original - eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial;

4) recomandarea Consiliului parohial;

5) binecuvântarea chiriarhului locului;

Vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie.

Citește alte articole despre: admitere, Liceul Teologic Ortodox

De la același autor

Ultimele din categorie