Ultimele ştiri prin RSS

29 Martie 2015 | 14:08
sursa: basilica.ro
Printre numeroasele probleme şi aspecte ale societăţii faţă de care Biserica creştină a luat atitudine încă de la început se numără şi statutul femeii. O schimbare majoră era reprezentată de faptul că, prin transformarea căsătoriei în Taină, Biserica plasa familia sub autoritatea şi protecţia lui Dumnezeu. Prin unirea Bisericii cu Statul, Imperiul Roman, iar apoi cel Bizantin treceau sub protecţia şi autoritatea lui Dumnezeu, situaţie exprimată prin învestirea împăratului de către patriarh. Faptul că numai în cazul căsătoriei Biserica celebra o Taină, iar nu şi al ungerii imperiale, demonstrează valoarea deosebită ce s-a dat familiei în creştinism. Mai multe informaţii în Ziarul Lumina.
29 Martie 2015 | 13:45
sursa: basilica.ro
Duminica a 5-a din Post (a Cuvioasei Maria Egipteanca) (Marcu 10, 32-45; Luca 7, 36-50) În vremea aceea Iisus a luat la Sine iarăşi pe cei doisprezece şi a început să le spună cele ce aveau să I se întâmple: Iată, ne suim la Ierusalim şi Fiul Omului va fi predat arhiereilor şi cărturarilor; Îl vor osândi la moarte şi-L vor da în mâna păgânilor; Îl vor batjocori, şi-L vor scuipa, şi-L vor biciui şi-L vor omorî, dar după trei zile va învia. Şi au venit la El Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-I: Învăţătorule, voim să ne faci ceea ce vom cere de la Tine. Iar El le-a zis: Ce voiţi să vă fac? Iar ei I-au zis: Dă-ne nouă să şedem unul de-a dreapta Ta şi altul de-a stânga Ta, întru slava Ta. Dar Iisus le-a răspuns: Nu ştiţi ce cereţi! Puteţi să beţi paharul pe care îl beau Eu sau să vă botezaţi cu botezul cu care Mă botez Eu? Iar ei I-au zis: Putem. Şi Iisus le-a zis: Paharul pe care Eu îl beau îl veţi bea şi cu botezul cu care Mă botez vă veţi boteza, dar a şedea de-a dreapta Mea sau de-a stânga Mea nu este al Meu a da, ci celor pentru care s-a pregătit. Şi auzind cei zece au început a se mânia pe Iacov şi pe Ioan. Atunci Iisus, chemându-i la Sine, le-a zis: Ştiţi că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste ele şi cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie să fie aşa, ci care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al vostru; şi care va vrea să fie întâi între voi, să fie slugă tuturor. Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi. S-a spus de către unii teologi că Evangheliile sunt, de fapt, „istorisiri ale patimilor (Mântuitorului) precedate de o introducere dezvoltată“. Afirmaţia este adevărată, cu această precizare: că moartea Domnului apare întotdeauna în strânsă legătură cu Învierea Sa. Evanghelistul Luca redă un cuvânt al Mântuitorului Celui înviat din care se vede foarte bine centralitatea acestei teme în Evanghelie: „Şi le-a zis că aşa este scris şi că aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învieze din morţi a treia zi“ (Lc. 24, 46). Fiul lui Dumnezeu a venit în lume să primească patimile şi moartea. El trebuia să Se jertfească pentru noi. Iar Sfântul Apostol Pavel citează ca un dat al tradiţiei - cum o arată introducerea: „Căci v-am dat, întâi de toate, ceea ce şi eu am primit“ - această formulare de crez apostolic: „Că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; şi că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi, după Scripturi“ (I Cor. 15, 3-4). Mai multe informaţii în Ziarul Lumina.
29 Martie 2015 | 13:31
sursa: basilica.ro
Biserica Ortodoxă se află astăzi, 29 martie 2015, în Duminica a V-a din Postul Mare, duminică închinată Sfintei Maria Egipteanca. La Catedrala Patriarhală, slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de către Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Biserica a rânduit ca în această Duminică să se citească pericopa din Evanghelia după Sf. Marcu, versetele de la 32 la 45 din capitolul 10 şi pericopa de la Sf. Ev. Luca, versetele 36-50 din capitolul 7. Întâietatea unei persoane în raport cu ceilalţi stă în multa ei slujire În cuvântul său de învăţătură, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, făcând referire la pericopa Evanghelică de la Marcu, a vorbit despre raportul dintre întâietate şi slujirea semenilor. „Cel care doreşte să fie întâi să fie slujitorul tuturor. Aceasta este de fapt lecţia şi învăţătura principală a acestei Evanghelii. Întâietatea unei persoane în raport cu ceilalţi stă în multa ei slujire, în sacrificiul pe care îl face pentru celălalt, în grija pe care o arată altuia, nu în această dorinţă, uneori nestăvilită, de a fi întâi pentru a arăta celorlalţi cine suntem de fapt. Îmi amintesc de cuvintele unuia dintre părinţii Bisericii care spunea că omul este cu adevărat mare numai când stă în genunchi. Doar atunci este omul cu adevărat mare cu adevărat când se roagă şi când îşi recunoaşte limitele şi starea lui în raport cu Dumnezeu Atotţiitorul şi a toate Făcătorul. Nu şederea pe un tron înalt este numaidecât superioritatea pe care trebuie să o dovedim altora, ci lucrarea noastră pentru ceilalţi”, a spus Preasfinţia Sa. Pocăinţa se lucrează în smerenie şi tăcere Vorbind despre Sfânta Maria Egipteanca, Preasfinţia Sa a arătat că vreme de 47 de ani Sfânta a făcut o pocăinţă exemplară, în istoria Bisericii şi în istoria celor care şi-au plâns păcatele fiind puţine exemplele care vădesc o asemenea dragoste şi o asemenea râvnă care a compensat păcatul şi înstrăinarea ei de Dumnezeu din tinereţe. Totodată, arătând exemplul Sfintei Maria Egipteanca, Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul a evidenţiat importanţa pocăinţei în viaţa noastră, şi a subliniat faptul că pocăinţa trebuie făcută în smerenie şi în tăcere. „Drept măritori creştini, din viaţa Cuvioasei Maria Egipteanca, din această cutremurătoare şi preafrumoasă istorisire pe care ne-a lăsat-o Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, învăţăm că pocăinţa unei persoane îi poate schimba în mod total starea pe care o are faţă de Dumnezeu. Un om oricât ar fi de păcătos, oricât ar fi de depărtat de la calea Evangheliei dacă doreşte şi pune început bun el îşi poate schimba viaţa. Învăţăm din viaţa Cuvioasei Maria Egipteanca faptul că pocăinţa trebuie să ne preocupe pe fiecare în parte. Chiar şi cei care au avut o experienţă a păcatului aidoma Mariei Egipteanca sau într-o formă mai uşoară să învăţăm că această pocăinţă se lucrează în smerenie şi în tăcere. Sfânta Maria Egipteanca ar fi putut alege calea unei pocăinţe publice, dar ea ne învaţă că pocăinţa se face de către persoana în cauză înaintea lui Dumnezeu. Ea a ales această pocăinţă departe de ochii schimbători şi înşelători ai oamenilor şi s-a aşezat sub milostivirea lui Dumnezeu. Dumnezeu este singurul cunoscător al inimilor şi pocăinţa trebuie să o îndreptăm către El şi nu către oameni, pocăinţa nu trebuie făcută doar de ochii oamenilor. Sfânta Maria Egipteanca ne arată că smerenia şi întoarcerea sunt foarte importante în viaţa cuiva. Întoarcerea din lumea păcatului este dorinţa fiecăruia de a se întoarce la casa Părintelui celui Bun aşa cum ne-a vorbit la începutul Triodului Evanghelia fiului Risipitor”, a spus Preasfinţia Sa. Răspunsurile liturgice au fost date de Corala ”Neagu Ionescu“ a Catedralei arhiepiscopale din Buzău. Sfânta Maria Egipteanca a trăit în a doua jumătate a secolului al IV-lea și începutul celui de-al V-lea. Viaţa sa, una dintre cele mai cunoscute istorii ascetice din toate timpurile, a fost scrisă de Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului.
29 Martie 2015 | 11:47
sursa: basilica.ro
Pentru unii, perspectiva unei familii cu mulţi copii este o provocare de care se tem. Pentru alţii, asemenea familiei Giurgea din Constanţa, este un vis împlinit, „deloc uşor, dar extraordinar de frumos“, după cum spune tatăl Eugen. Andreea, soţia şi mama minunată a celor şase copii ai săi, mărturiseşte fără urmă de îndoială: „În tinereţe, spuneam mereu, în glumă mai mult, că noi vrem mulţi copii şi o casă cu iarbă în curte. Până la urmă, totul s-a legat, pentru că a îngăduit Dumnezeu. Noi am pus o cărămidă, El a pus zece.“ Maria, Aurelia, Andrei, Irina, Nicoleta, Anastasia, nume înşirate ca perlele la gâtul mamei lor, sunt cei şase copii ai familiei Giurgea. Cea mai mare, Maria, are 21 de ani, este studentă la Cluj, iar mezina a împlinit deja 9 luni. Eugen şi Andreea, părinţii lor, au fiecare puţin peste 40 de ani, sunt dublu licenţiaţi şi mai împliniţi ca niciodată. Eugen este inginer mecanic naval şi absolvent de Drept, iar Andreea profesează ca psihoterapeut şi, de asemenea, are studii în jurnalism. „A fi mamă întrece orice succes profesional. Bucuria pe care ţi-o dă un copil al tău nu se compară cu absolut nimic pe lume. Este minunat! Merită încercat! O casă plină cu copii este cea mai mare aventură a vieţii. Mă simt foarte fericită şi împlinită cu viaţa mea“, spune Andreea, cu puiul cel mic în braţe, care se cuibăreşte la pieptul ce o hrăneşte, gângurind dulce, toropită de dragostea mamei. Mai multe informaţii în Ziarul Lumina.
29 Martie 2015 | 10:20
sursa: basilica.ro
Biserica Ortodoxă se află astăzi, 29 martie 2015, în Duminica Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, a cincea din Postul Mare. La Sfânta Liturghie, Biserica a rânduit să se citească pericopa din Evanghelia după Sf. Marcu, versetele de la 32 la 45 din capitolul 10 şi pericopa de la Sf. Ev. Luca, versetele 36-50 din capitolul 7. Adevărata vrednicie se dobândeşte prin iubire smerită faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni În cuvântul de învăţătură rostit în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul“ din Reşedinţa patriarhală, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a evidenţiat, printre altele, faptul că pofta de întâietate și de slavă deșartă se vindecă prin slujirea smerită a semenilor. Înţelegând Împărăţia lui Dumnezeu drept o împărăţie lumească doi dintre ucenicii Săi, Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu i-au cerut Mântuitorului ca să stea de-a dreapta şi de-a stânga Sa, ceea ce a stârnit invidie şi mânie în rândul celorlalţi ucenici. Hristos Domnul arată în mod clar faptul că Împărăţia lui Dumnezeu este o realitate duhovnicească şi mântuitoare, îi vindecă pe apostoli de mândrie, invidie şi de orice cuget lumesc de mărire, întâietate şi de stăpânire asupra altora şi evidenţiază că întâietatea sau conducerea altora trebuie înţeleasă ca fiind slujire smerită în folosul tuturor¸ după cum a evidenţiat Patriarhul României. „Mântuitorul Iisus Hristos, fiind duhovnicul desăvârşit, cunoscătorul de suflete şi vindecătorul de patimi, i-a chemat la El pe toţi ucenicii şi le-a spus că în gândirea lumească întâietatea este înţeleasă ca stăpânire sau dominaţie peste alţii, dar ucenicii lui Hristos trebuie să înţeleagă întâietatea sau conducerea altora ca fiind slujire smerită în folosul tuturor. Prin aceasta Domnul Iisus Hristos vindecă de mândrie sau de slavă deşartă pe fraţii Iacov şi Ioan, iar pe ceilalţi ucenici îi vindecă de invidie şi mânie. El îi învaţă pe toţi că adevărata onoare sau vrednicie plăcută lui Dumnezeu nu se dobândeşte prin dorinţă egoistă de întâietate şi slavă lumească, ci prin iubire smerită faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Iubirea smerită fată de semeni constituie calea care duce la mântuire Domnul Iisus Hristos ne învaţă că iubirea smerită fată de semeni şi ajutorarea sau slujirea lor constituie calea care duce la mântuire, a mai spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române. „Din Evanghelia de astăzi învăţăm că şi noi, ca odinioară ucenicii Domnului, putem fi ispitiţi de patima slavei deşarte, de dorinţa de întâietate, de a fi mai apreciaţi decât ceilalţi oameni. Iar această dorinţă egoistă sau pătimaşă de întâietate trezeşte în cei din jur invidie şi mânie, astfel slăbeşte armonia sau pacea dintre oameni şi diminuează bucuria comuniunii frăţeşti adevărate. Însă Domnul Iisus Hristos ne învaţă că iubirea smerită fată de semeni şi ajutorarea sau slujirea lor constituie calea care duce la mântuire, adică la unirea omului cu Dumnezeu şi la bucuria armoniei din comunitatea umană. Prin urmare, adevărata onoare sau demnitate provine din calitatea cuiva de slujitor smerit sau ajutător milostiv al semenilor săi, indiferent de mărimea rangului pe care îl are în comunitate sau în societate. Evanghelia de astăzi ne cheamă să trăim în duhul lui Hristos, nu în duhul lumesc. Să respingem ispita slavei deşarte prin smerenie, prin pocăinţă şi post, prin mărturisirea păcatelor şi prin împăcare cu cei pe care i-am supărat, prin milostenie şi fapte de ajutorare a celor bolnavi, săraci şi singuri”, a spus Patriarhul României. Sfânta Maria Egipteanca este icoană a pocăinţei De asemenea, în cuvântul Său, Patriarhul României a arătat că Sfânta Maria Egipteanca este o icoană sau o pildă a pocăinţei şi a înnoirii duhovniceşti a omului prin smerenie, rugăciune şi prin post. “Atât de mult schimbă harul lui Dumnezeu pe omul păcătos care se pocăieşte cu adevărat, încât îl poate face părtaş al slavei Împărăţiei Cerurilor pe care o pregustă sfinţii încă din lumea aceasta. Cu alte cuvinte, pilda vieţii de pocăinţă şi sfinţenie a Sfintei Maria Egipteanca este o întărire spirituală şi o speranţă pentru toţi oamenii care doresc să se mântuiască, să-şi schimbe şi să-şi sfinţească viaţa, oricât de păcătoşi ar fi ei la un moment dat”, a spus Preafericirea Sa. Duminica următoare, la 5 aprilie 2015, Biserica Ortodoxă va cinsti Intrarea Domnului în Ierusalim.
28 Martie 2015 | 21:54
Câțiva pelerini mehedințeni și enoriași ai parohiei Jiana au luat parte, sâmbătă, 28 martie, la Sf. Liturghie arhierească săvârșită la mănăstirea din localitate. Slujba euharistică a fost oficiată în biserica așezământului monahal patronat de Sf. Mc. Iuliu Veteranul de către Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei.
28 Martie 2015 | 17:00
sursa: basilica.ro
Vineri, 27 martie, 9 preoţi din Arhiepiscopia Craiovei au fost hirotesiţi duhovnici de către Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. Slujba de hirotesie a avut loc în Paraclisul Seminarului Teologic “Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova. După cum ne-a transmis diac. Gheorghe Cioiu, au fost hirotesiţi duhovnici: Pr. Aurelian Dinuţ – Parohia Poiana Mare I, Protoieria Băileşti, judeţul Dolj, Pr. Cătălin Ştefan Glăvan – Parohia Moţăţei I, Protoieria Băileşti, judeţul Dolj, Pr. Ştefan Mădălin Petre – Parohia Filiaşi II, Protoieria Craiova Nord, judeţul Dolj, Pr. Vasile Cătălin Mănescu – Parohia Hodoreasca, Protoieria Târgu Jiu Sud, judeţul Gorj, Pr. Valentin Şerban - Parohia Câmpu Mare, Protoieria Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, Pr. Ionuţ Robert Prioteasa – Parohia Răcarii de Sus, Protoieria Craiova Sud, judeţul Dolj, Pr. Ionel Marcu – Parohia Ciutura, Protoieria Craiova Nord, judeţul Dolj, Pr. George Apostolache – Parohia Unirea II, Protoieria Băileşti, judeţul Dolj, Pr. Bogdan Adrian Ursan – Parohia Aninoasa, Protoieria Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj. În cuvântul rostit după slujba de hirotesie, Mitropolitul Olteniei le-a vorbit noilor duhovnici despre importanţa duhovniciei în activitatea pastoral misionară pe care preotul o desfăşoară în parohie. ”Duhovnicia este un har încredinţat de Dumnezeu prin care vi se oferă prilejul să intraţi în comuniune cu credinciosul care a venit să-şi mărturisească păcatele, care a venit să se împace cu Dumnezeu, să primească harul şi să reia legătura cu Tatăl ceresc, întrucât păcatul alungă harul şi duce la pierderea legăturii cu Dumnezeu. Trebuie să reţinem că spovedania oferă cea mai bună ocazie de a sta de vorbă cu credincioşii, de a-i îndemna să împlinească ceea ce ne cere Mântuitorul Hristos pentru mântuirea sufletelor. De asemenea, spovedania este necesară nu numai din poziţia preotului care săvârşeşte această taină, ci ea vă este necesară şi în calitatea de credincioşi care, la rândul dumneavoastră, trebuie să vă mărturisiţi păcatele. Aveţi posibilitatea, în această perioadă de post şi rugăciune, să lucraţi cu mult spor în via Domnului, să scoateţi rădăcinile uscate şi spinii păcatelor, pregătindu-i astfel pe credincioşi pentru Sfânta Înviere, vârful cel mai înalt pe care trebuie să-l atingem şi noi, curăţiţi prin Taina Spovedaniei şi a Sfintei Euharistii,, împreună cu enoriaşii pe care Dumnezeu ni i-a încredinţat spre păstorire”, a încheiat IPS Irineu. La final, fiecare preot a primit din partea IPS Părinte Mitropolit Irineu câte un Molitfelnic şi o Sfântă Cruce.
28 Martie 2015 | 16:33
sursa: basilica.ro
În Arhiepiscopia Aradului se defăşoară proiectul „Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul”. Acest proiect are în vedere copii din cadrul grădiniţelor arădene. Astfel, copiii de la Grădiniţa Furnicuţa din Arad, însoţiţi de profesoara Roja Florica, au venit, de Buna Vestire, la parohia Şega I, pentru a participa la Sf. Liturghie, împărtăşinu-se cu Trupul şi Sângele Domnului Iisus Hristos. „Arhiepiscopia Aradului organizează un proiect euharistic pentru copiii din Grădiniţele arădene, sub genericul „Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul”. Copilul este chemat să trăiască, ca persoană, experienţa interioară a comunicării şi a relaţiei tainice personale cu Dumnezeu. Să trăiască rugăciunea şi viaţa liturgică, tainică şi să participe la comunitatea adunării euharistice. O influenţă importantă o exercită arhitectura şi interiorul naosului, pictura şi împodobirea, muzica şi ordinea, timpul, atmosfera de linişte, evlavie şi cucernicie”, a precizat Arhim. Teofan Mada, vicar-administrativ al Arhiepiscopiei Aradului.
28 Martie 2015 | 16:00
sursa: basilica.ro
Cu ocazia împlinirii a 240 de ani de atestare documentară a Spitalului Clinic Municipal din Arad, Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor de preoți din cadrul Sectorului Social Filantropic și Misionar, a săvârșit o slujbă de sfințire cu prilejul dezvelirii unei plachete comemorative, după cum ne-a transmis Pr. Cons. Gabriel Mariş. „Le purtăm recunoștiință veșnică tuturor celor care au contribuit la temeluire și la afirmare, la buna funcționarea a acestui spital și desigur avem toată nădejdea că va fi și pe viitor la înălțime. Mulțumim celor care în prezent îl gospodăresc, sub toate aspectele și pe toate planurile de activitate, în toate secțiile medicale. Urăm tuturor spor în desăvârșirea bunelor servicii pe care le împlinește instituția, sănătate, înzilire și întru toate bună sporire iar celor care își caută sănătatea aici, Bunul Dumnezeu să ajute ca priceperea și mâna doctorilor să fie totdeauna la înălțimea așteptărilor și desigur pe măsura a ceea ce reprezintă pregătirea lor și întreaga disponibilitate pentru ca viața să triumfe totdeauna. ” – a spus ierarhul în cuvântul adresat celor de față. La eveniment au participat autorităţile locale şi judeţene, medicii, asistente, actuali şi foşti angajaţi ai unităţii medicale și pacienți ai spitalului.
28 Martie 2015 | 15:30
sursa: basilica.ro
Conform rânduielii Bisericii noastre, în vinerea din săptămâna a V-a a Postului Mare în toate lăcașurile de cult se oficiază Denia Acatistului Bunei Vestiri. În seara zilei de vineri, 27 martie 2015, din săptămâna a V-a din Postul Mare, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a oficiat Denia Acatistului Bunei Vestiri şi a ţinut un cuvânt de învăţătură la Catedrala arhiepiscopală din Arad, înconjurat de soborul preoţilor şi diaconilor catedralei, potrivit eparhiaaradului.ro. Sărbătoarea îşi are originea în intervenţia miraculoasă a Fecioarei Maria în timpul atacării Constantinopolului de către perşi şi avari, în 7 august 626. În timp ce împăratul Heraclie se afla într-o expediţie în Orient, departe de Constantinopol, Patriarhul Serghie a făcut procesiuni cu lemnul Sfintei Cruci, cu icoana ,,nefăcută de mână” a lui Hristos şi veşmântul Maicii Domnului şi a încurajat poporul să înalţe rugăciuni către Născătoarea de Dumnezeu. Râvna locuitorilor a fost atât de intensă, încât au reuşit să respingă inamicul. În semn de mulţumire, întreg poporul capitalei a petrecut noaptea victoriei cântând în picioare Imnul Acatist în biserica Maicii Domnului de la Vlaherne. Comemorarea zilei de 7 august, ca zi de ajutor dat de Dumnezeu împotriva duşmanilor, a fost mutată în secolul al VIII-lea pe data de 25 martie, de Patriarhul Gherman. In secolul al IX-lea, aceasta era sărbătorită la sfârşitul Postului Sfintelor Paşti, iar mai târziu a fost fixată în săptămâna a V-a din Postul Mare. În lucrarea ,,Triodul explicat”, Makarios Simonopetritul afirma că această comemorare nu este însemnată doar pentru locuitorii Constantinopolului din vechime, ci şi pentru noi, cei care suntem asediaţi neîncetat de diferite patimi. Aşadar, acum nu mai vorbim de un atac asupra unei cetăţi, ci de un atac asupra fiinţei noastre din partea demonilor. Cerem, asa cum au cerut cei din vechime ajutor, ca şi noi să ieşim din această luptă victorioşi. În timpul Postului Sfintelor Paști, Biserica a rânduit două momente importante închinate Maicii Domnului: sărbătoarea Bunei Vestiri, la 25 martie, și Denia din vinerea săptămânii a V-a. Acatistul Bunei Vestiri, unul dintre cele mai cunoscute imne de laudă închinate Maicii Domnului, este alcătuit din 12 condace și 12 icoase. Această compoziție, atribuită patriarhului Serghie al Constantinopolului, dă expresie, în formă poetică, învățăturii Bisericii despre Maica Domnului.
28 Martie 2015 | 15:00
sursa: basilica.ro
Conform rânduielii Bisericii noastre, în vinerea din săptămâna a V-a a Postului Mare în toate lăcașurile de cult se oficiază Denia Acatistului Bunei Vestiri. În Eparhia Severinului şi Strehaiei, la bisericile de mir şi mănăstiri, au fost săvârşite, de asemenea, rânduielile liturgice specifice acestei cântări de laudă. La Paraclisul Catedralei episcopale din Drobeta Turnu Severin, Denia Acatistului a început la ora 18:00 și a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, după cum ne-a transmis Cătălin Cernătescu, Redactor Ştiri al Episcopiei Severinului şi Strehaiei. Credincioşii severineni au luat parte, preţ de câteva ceasuri, la oficierea uneia dintre cele mai frumoase slujbe din Postul Mare. Cunoscute şi sub denumirea de „Imnul Acatist”, cântările Deniei alcătuiesc un veritabil imn de laudă închinat Sfintei Fecioare Maria. Imnul este atribuit patriarhului Serghie I al Constantinopolului, care l-ar fi alcătuit în urma unei mari primejdii care a venit pentru capitala imperiului din partea avarilor, slavilor şi altor populaţii barbare care atacau capitala imperiului pe uscat, iar pe mare era asediată de navele persane. Patriarhul Constantinopolului a mers la Biserica „Sf. Maria” de la Vlaherne, unde se afla Acoperământul Maicii Domnului şi unde a făcut tot timpul rugăciuni, iar după aceea procesiuni pe străzile capitalei şi pe zidul de apărare al cetăţii Constantinopolului. Lucrul acesta a impresionat şi pe barbari, venind ajutorul Maicii Domnului, în sensul că flota bizantină, aşa putină care era, a putut înfrânge flota persană şi a putut face faţă tuturor atacurilor.
28 Martie 2015 | 14:30
sursa: basilica.ro
Vineri, 27 martie 2015, Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, a participat la Denia Acatistului Bunei Vestiri la Catedrala Episcopală cu hramul „Sfântul Nicolae ” și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva, potrivit episcopiadevei.ro. Denia Acatistului Bunei Vestiri face parte din ciclul liturgic specific Postului Mare și are menirea de a-l pregăti duhovnicește pe credincios în calea acestuia spre lumina și bucuria Învierii, reamintind în același timp contribuția esențială pe care o are în iconomia mântuirii Maica Domnului. Acel „Fie mie după cuvântul tău” al Maicii Domnului din Evanghelia după Luca (capitolul 2, versetul 38) reprezintă asumarea celui mai de seamă eveniment petrecut pe acest pământ, respectiv Întruparea Domnului nostru Iisus Hristos, temelie a izbăvirii noastre din robia morții celei veșnice.
28 Martie 2015 | 14:01
sursa: basilica.ro
Joi, 26 martie 2015, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, la Catedrala „Sf. Nicolae” din Buhuși, a avut loc ședința administrativă a preoților din Protopopiatul Buhuși, potrivit epr.ro. Din partea Centrului Eparhial a participat Părintele Alexandru Zamfir, consilier administrativ, care a anunțat o serie de noi hotărâri emise de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu privire la expunerea în spațiul virtual a slujitorilor sfintelor altare, la programul de cateheză și la acțiunile educative în parohie. S-a recomandat preoților să cercetezeRegulamentul de procedură al instanțelor disciplinare și de judecată bisericeșticare a fost editat de curând de Patriarhia Română, alături deStatutul de organizare al Bisericii Ortodoxe Românemai ales în ce privește patrimoniul cultural al Bisericii Ortodoxe Române care deține aproape 80% din patrimoniul cultural național.
28 Martie 2015 | 13:30
sursa: basilica.ro
Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor a săvârșit vineri, 27 aprilie 2015, slujba Deniei Imnului Acatist, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia, potrivit sf-esc.ro. La sfârșitul slujbei Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură despre Denia cu Imnul Acatist ce s-a săvârșit și despre ajutorul pe care Sfânta Născătoare de Dumnezeu ni-l dăruiește în împlinirea călătoriei Sfântului și Marelui Post.
28 Martie 2015 | 12:53
sursa: basilica.ro
Rezultatul înscrierilor pentru studiul Religiei în școli a fost unul excepțional a declarat astăzi, 28 martie 2015, Liana Stanciu, președintele APOR, în cadrul primei întruniri naționale a Asociației „Părinți pentru ora de Religie”. Prima parte a întrunirii naționale a asociației a avut loc la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București. Reuniunea va continua, în această după-amiază, la Centrul Național pentru Formare Continuă „Părintele Dumitru Stăniloae”. Președintele APOR a mai spus că următorul obiectiv al asociației este îmbunătățirea manualelor și metodologiei de predare, astfel încât Religia să devină cea mai iubită disciplină de către elevi. „Mă bazez pe faptul că există foarte mulţi oameni de profesii care pot sprijini calitatea orei de religie şi mă refer aici la profesorii de religie care trebuie convinşi să se grupeze, cei foarte buni care pot face cumva training, pot face educaţie şi să îmbunătăţească felul în care ceilalţi profesori îşi tratează ora de religie şi studenţii sau copiii. Mă gândesc, de asemenea, la faptul că asociaţia poate trimite reprezentanţi în comisiile de avizare a manualelor şi a materialelor didactice pentru că asociaţia are specialişti în acest domeniu”, a declarat pentru Radio TRINITAS Președintele Asociației „Părinți pentru ora de Religie”, Liana Stanciu. Liana Stanciu a vorbit și despre alte obiective ale Asociației „Părinți pentru ora de Religie”. Mă gândesc, de asemenea, la salvarea unor sărbători importante, faptul că în şcoala românească nu s-a întâmplat nimic de marea sărbătoare de Buna Vestire, faptul că foarte mulţi copii ştiu că de Paşti vine iepuraşul fără să se gândească că de fapt este cea mai importantă sărbătoare a creştinătăţii, faptul că prea puţină lume pune accent pe adevărata valoare a Sărbătorii Crăciunului, toată lumea crede că vine moşul acela îmbrăcat în roşu. Toate acestea chestiuni trebuie recuperate şi bine aşezate în mintea, în sufletul copiilor pentru că astfel noi vom avea nişte copii sănătoşi care vor ştii să facă alegeri înţelepte, să poate discerne la momentul în care vor fi puşi în astfel de situaţii”, a mai declarat Președintele Asociației „Părinți pentru ora de Religie”, Liana Stanciu. A.P.O.R. este o organizație neguvernamentală a părinților interesaţi de educaţia complexă, completă şi de calitate a copiilor lor, educație care presupune, pe lângă latura morală, estetică, tehnologică, şi o componentă religioasă. Membrii acestei asociații consideră că educaţia fără religie înseamnă şcoală fără suflet, neam fără Dumnezeu şi fără identitate, susțin îmbunătățirea calității orei de Religie, precum și menținerea rolului și importanței acestei discipline de învățământ.
28 Martie 2015 | 12:45
sursa: basilica.ro
În cadrul Serilor catehetice „Părintele Ilie Cleopa“, la Protopopiatul Botoşani, a avut loc pe 25 martie 2015 conferinţa cu tema „Maternitatea sfântă a Maicii Domnului“, informează Ziarul Lumina. Aceasta a fost pregătită şi prezentată de pr. Dan Irimia de la Parohia „Sfântul Nicolae“ din Botoşani, de pr. prof. Constantin Zăiceanu, directorul Seminarului Teologic Liceal „Sfântul Gheorghe“ din Botoşani, de pr. Valeriu Luca de la Parohia Zlătunoaia, de pr. Gheorghiţă Pânzaru de la Parohia Corni II şi de prof. Mihaela Pânzaru, directorul Şcolii „Octav Băncilă“ - Corni. După ce prof. Mihaela Pânzaru a ţinut un cuvânt prin care a arătat scopul acestei conferinţe, Corul „Biruitorii“ de la Seminarul Teologic Ortodox din Botoşani a interpretat un buchet de cântări religioase. „A urmat prezentarea temei, arătându-se că Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este modelul desăvârşit de copilă, de adolescentă, fecioară şi de mamă pentru orice parte feminină. Au fost prezentate scene video din Vechiul Testament, exemplificându-se mame care au suferit mult pentru copiii lor“, a relatat pr. Petru Fercal, misionar protopopesc. Programul a continuat cu intonarea de colinde, dar şi cu elogierea mamelor ce au dat naştere de mulţi copii, atât în Vechiul Testament, cât şi în Noul Testament. Pe lângă alte mame, au mai fost invitate Mariana Duduman, care a născut nouă copii, şi Iuliana Bulboacă, mamă a opt copii. „La finalul conferinţei, tinerii de la Parohia «Sfântul Ioan Botezătorul» Botoşani, dirijaţi de studentul teolog Gheorghe Bulboacă, au interpretat câteva cântări religioase dedicate Maicii Domnului. Familiile au fost îndemnate să se străduiască să ofere Bisericii şi ţării copii crescuţi în dragostea de Dumnezeu, de ţară şi de semeni, oameni luminaţi şi de nădejde. Astfel, vom avea parte de un viitor binecuvântat şi vom putea dobândi Împărăţia cerurilor“, a conchis părintele misionar protopopesc Petru Fercal.
28 Martie 2015 | 12:30
sursa: basilica.ro
Protopopiatul Sector 4 Capitală împreună cu Liga Tinerilor Creştini Ortodocşi Români - filiala Sector 4, organizează luni, 30 martie, la Biserica Domniţa Bălaşa, Paraclis Patriarhal, un concert de muzică bizantină, informează Ziarul Lumina. Concertul va fi susţinut, începând cu ora 18:00, de către grupuri psaltice din cuprinsul protopopiatului. Intrarea este liberă.
28 Martie 2015 | 12:08
sursa: basilica.ro
Într-una din lucrările sale, folcloristul şi compozitorul Tiberiu Brediceanu spunea că „în Banat s-a cântat întotdeauna cu drag şi s-a cântat frumos“. Această afirmaţie a reputatului compozitor are acoperire în realitatea existentă în teren, deşi dovezile scrise nu erau prea multe din cauza modului în care autorităţile timpului tratau această realitate a românilor bănăţeni. Cu toate acestea, bănăţenii s-au dovedit capabili să-şi promoveze valorile autentice. Legile elaborate de Apponyi aveau un vădit caracter antinaţional şi urmăreau deznaţionalizarea făţişă a românilor prin înfiinţarea unor instituţii ce încercau înăbuşirea în faşă a tuturor manifestărilor culturale şi artistice promovate de români. Astfel, Legea 44/1868 a naţionalităţilor, Legea 38/1886 privind justiţia, administraţia sau presa urmăreau fără echivoc desfiinţarea, prin orice mijloace, a naţionalităţii române, din punct de vedere etnic, economic, bisericesc şi cultural. Mai multe informaţii în Ziarul Lumina.
28 Martie 2015 | 12:05
sursa: basilica.ro
Sectorul teologic-educaţional al Patriarhiei Române, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, organizează, din luna martie până în data de 27 octombrie 2015, Concursul naţional de muzică bisericească „Lăudaţi pe Domnul!“, informează Ziarul Lumina. Ediţia a VIII-a este organizată în parteneriat cu Societatea Română de Radiodifuziune. Concursul naţional de muzică bisericească „Lăudaţi pe Domnul!“ se desfăşoară pe două secţiuni, şi anume: Interpretare şi Compoziţie muzicală. La secţiunea Interpretare pot participa coruri ale mănăstirilor din ţară, iar etapele acestei secţiuni vor fi în perioada 7-11 septembrie - faza eparhială, 1-15 octombrie - faza mitropolitană şi 27 octombrie - faza naţională, la Sala Radio din Capitală. Proba de concurs, în toate cele trei etape, constă în interpretarea a trei cântări monodice din trei sfinte slujbe, şi anume: Vecernie (o piesă la alegere), Utrenie (o piesă la alegere) şi Sfânta Liturghie (o piesă la alegere), potrivit specificului mănăstirii de provenienţă, nu mai mult de 12 minute în total. La secţiunea Compoziţie muzicală pot participa compozitori de muzică bisericească din cuprinsul Patriarhiei Române. Aceştia vor compune muzica pentru „Heruvic“ şi „Ca pe Împăratul“. Lucrarea va fi compusă pentru cor mixt sau de voci egale şi va fi în primă audiţie, nepublicată până în prezent. Durata cumulată a lucrării va fi între 12 şi 15 minute, iar titlul, „Cântări la Sfânta Li-turghie a Sfântului Ioan Gură de Aur“. Concurenţii vor trimite formularul de înscriere completat, partiturile nesemnate (în patru exemplare) şi un CD care să conţină compoziţia în varianta midi pe adresa Sectorului teologic-educaţional (Mănăstirea Antim, strada Mitropolit Antim Ivireanul, nr. 29, sector 4, Bucureşti, România), până în ziua de 1 octombrie 2015 (data poştei). Evaluarea lucrărilor înscrise în concurs va fi efectuată în perioada 5-9 octombrie 2015, iar compozitorii clasaţi pe primele patru locuri vor fi premiaţi în cadrul spectacolului-concurs ce se va desfăşura în ziua de 27 octombrie 2015 la Sala Radio. Ediţia a VIII-a a Concursului naţional de muzică bisericească „Lăudaţi pe Domnul!“ se înscrie în seria manifestărilor dedicate anului 2015 declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii. Conceptul concursului este disponibil pe site-ul www.patriarhia.ro.
28 Martie 2015 | 11:30
sursa: basilica.ro
Viaţa umană începe în momentul concepţiei. Omul este suflet şi trup încă de atunci, iar avortul este un păcat extrem de grav, care afectează copilul, mama, tatăl, familia şi societatea. Din păcate, adesea avortul este prezentat ca o soluţie. Nedorită, neplăcută, dar, cu toate acestea, soluţie. Biserica condamnă păcatul, însă celor care îşi exprimă liber căinţa dăruieşte, în virtutea iubirii divine, iertarea. Alexandra Nadane, preşedintele Asociaţiei „Studenţi pentru viaţă“, a discutat cu multe femei în criză de sarcină. Unele dintre ele au născut copilul, altele au făcut avort, dar a păstrat legătura şi cu unele, şi cu altele. „Din experienţa mea concretă, vă spun: majoritatea avorturilor se fac la presiunea tatălui copilului şi în foarte multe cazuri acesta se comportă violent psihic şi chiar fizic. Pe o femeie abuzată avortul nu o face să nu mai fie abuzată! Dimpotrivă, după avort, va fi mai mult abuzată şi va accepta şi mai uşor abuzul.“ Atunci când se apelează la avort, invocându-se sărăcia, avortul nu îi face pe mamă şi familia ei mai bogaţi. „Da, poate să fie mai greu cu un copil în plus, dar există mereu posibilitatea adopţiei. Nu obligă nimeni o femeie sau o familie, care consideră că nu poate să crească un copil, să îl crească“, mai spune Alexandra Nadane. Mai multe informaţii în Ziarul Lumina.