Ultimele ştiri prin RSS

26 Ianuarie 2015 | 12:09
sursa: basilica.ro
Duminică, 25 ianuarie 2015, în sala de ședințe de la demisolul Catedralei Episcopale „Înălțarea Domnului” din Zalău s-au desfășurat ședințele Consiliului Eparhial și ale Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului, după cum ne-a transmis arhid. Adrian Onica. Premergător acestui moment, Preasfințitul Părinte Petroniu a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Înainte de începerea lucrărilor celor două foruri bisericești a fost săvârșită o slujbă de Te Deum. Pentru început a avut loc ședința Consiliului Eparhial al Episcopiei Sălajului. În cadrul şedinţei au fost discutate probleme care, potrivit Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, ţin de competenţa Consiliului Eparhial. Consiliul Eparhial este organismul executiv al Adunării Eparhiale şi are în competenţă problemele bisericeşti administrative, culturale, social-filantropice, economice, patrimoniale şi fundaţionale pentru întreaga Eparhie şi are în componenţă nouă membri, respectiv trei clerici şi șase mireni, aleşi pe termen de patru ani de Adunarea Eparhială dintre membrii ei. În continuare, s-au desfășurat lucrările Adunării Eparhiale a Episcopiei Sălajului. În cadrul ședinței a fost prezentată activitatea Eparhiei pe anul 2014, pe principalele sectoare de activitate: administrativ-bisericesc, cultural, economic și social-filantropic. Potrivit Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, Adunarea Eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice şi patrimoniale ale Eparhiei și este formată dintr-un număr de 30 de membri, dintre care 20 sunt mireni, iar 10 sunt clerici, care sunt aleși pentru un mandat de patru ani. După citirea rapoartelor au urmat luările de cuvânt ale membrilor Adunării Eparhiale, ședința încheindu-se cu rostirea rugăciunii „Cuvine-se cu adevărat”.
26 Ianuarie 2015 | 11:52
sursa: basilica.ro
La 24 ianuarie 2015, de ziua Unirii Principatelor Române, în Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei s-au desfăşurat, potrivit prevederilor articolului 97, alineatul 1, şi articolului 93, alineatul 1, din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, în sesiune ordinară, şedinţele de lucru ale Consiliului eparhial al Episcopiei Oradiei şi, respectiv, Adunării eparhiale a Episcopiei Oradiei, după cum ne-a precizat Pr. Cristian Rus. Lucrările, prezidate de Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-au desfăşurat la Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Oradea, în paraclisul ce are ca ocrotitori pe „Sfântul Ierarh Nicolae”, „Sfinţii Ierarhi Atanasie, Chiril şi Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei” şi „Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina”, fiind precedate de săvârşirea Sfintei Liturghii, în acelaşi paraclis, de către un sobor de ieromonahi şi diaconi, şi oficierea slujbei de Te Deum îndătinate, în prezenţa Chiriarhului locului. Răspunsurile liturgice au fost date de către un grup de monahii de la Mănăstirea „Sfânta Cruce”. Sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Sofronie, cei 9 membri, 3 clerici şi 6 mireni ai Consiliului eparhial al Episcopiei Oradiei s-au reunit în şedinţă de lucru în trapeza mică a mănăstirii orădene, în vederea dezbaterii şi aprobării rapoartelor generale anuale privind activităţile administrativ-bisericeşti, economice şi patrimoniale, cultural-educaţionale şi social-filantropice desfăşurate în Episcopia Oradiei în anul 2014, şi supunerii acestora spre aprobare şi validare Adunării eparhiale. Au fost discutate şi aprobate şi alte probleme ce intră în sfera de competenţă a acestui organism eparhial. A urmat, apoi, şedinţa Adunării eparhiale a Episcopiei Oradiei la care au participat, alături de membrii statutari, în calitate de invitaţi, şi oficialităţi locale şi reprezentanţi ai diferitelor instituţii din Oradea, precum: Dl. Claudiu Pop, Prefectul Judeţului Bihor, Dl. Prof. Univ. Dr. Constantin Bungău, rectorul Universităţii din Oradea şi Dl. Prof. Univ. Dr. Sorin Curilă, preşedintele Senatului Universităţii din Oradea. De asemenea, tot în calitate de invitaţi au fost prezenţi: Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Megheşan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea dimpreună cu cadre didactice din conducerea facultăţii, părinţi profesori de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea (de faţă fiind şi directorul liceului, Prot. Prof. Radu Rus, care este şi consilier pentru învăţământ şi activităţi cu tineretul la Centrul eparhial), Pr. Prof. Florin Negruţiu, inspector şcolar de Religie, preacucernicii părinţi protopopi şi secretari de la cele patru protopopiate din Eparhie, stareţii şi stareţele aşezămintelor monahale din Episcopia Oradiei, precum şi membrii Consistoriului eparhial şi ai Consistoriului monahal eparhial. Urmare a rostirii apelului nominal s-a constatat prezenţa a 24 din cei 30 de membri ai Adunării eparhiale, şedinţa fiind valid constituită. Sesiunea în plen a şedinţei Adunării eparhiale a Episcopiei Oradiei a fost deschisă de preşedintele acesteia, Preasfinţitul Părinte Sofronie, care, în cuvântul său, a subliniat importanţa întâlnirii membrilor acestui organism deliberativ eparhial, punând în evidenţă principalele aspecte legate de activitatea sectoarelor administrative ale Centrului eparhial în anul 2014. Preasfinţia Sa a subliniat faptul că în anul 2015, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al Românei, ca „Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi”şi„Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii”, în care întreaga suflare dreptmăritoare din cuprinsul Patriarhiei Române aniversează 130 de ani de la recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române(aprilie 1885)şi 90 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie(februarie 1925), Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei îmbracă încă o haină de sărbătoare, deoarece, în anul 2015, se împlinesc 320 de ani de la atestarea oficială a Episcopiei Ortodoxe a Oradiei, prin Diploma Leopoldină de conferire a privilegiilor ilirice, de la 1695, care menţionează explicit existenţa Episcopiei Oradiei şi Agriei, niciodată desfiinţată oficial de stăpânirea habsburgică, păstorită la acea vreme de Episcopul Efrem Banianin, prilej cu care Episcopia Oradiei va organiza, pe parcursul întregului an, numeroase manifestări şi programe pastoral-misionare şi cultural-omagiale legate de acest jubileu. „Ziua Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie 2015, este ziua pe care am ales-o pentru desfăşurarea lucrărilor şedinţei ordinare a Adunării eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei. Pentru Eparhia Oradiei acest an este unul jubiliar, întrucât se împlinesc trei sute douăzeci de ani de la atestarea documentară a Episcopiei Ortodoxe a Oradiei în Diploma Leopoldină de conferire a privilegiilor ilirice, din 1695, ceea ce face ca, pentru toată Episcopia noastră, pentru întregul cler, pentru cinul monahal şi pentru credincioşii ortodocşi din Bihor, anul 2015 să fie un an jubiliar, un an deosebit de frumos, pe care ne gândim să îl marcăm aşa cum se cuvine. De aceea, pe lângă darea de seamă cu privire la activitatea administrativ-bisericească, misionară, culturală şi educaţională, social-filantropică şi economico-patrimonială din cuprinsul Eparhiei Oradiei în anul ce s-a scurs, punem un început bun misiunii noastre din anul în curs, o misiune pe care o aşezăm sub ocrotirea Preasfintei Treimi, rugându-ne Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, marele păstor de suflete, şi tuturor marilor păstori de suflete din întreaga noastră Biserică şi din Eparhia noastră, să ne ajute în frumoasele lucrări pe care plănuim să le înfăptuim. Se împlinesc şi douăzeci de ani de când a fost aşezată piatra fundamentală la noua Catedrală Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, piatră de temelie ce a fost sfinţită, în 1995, la aniversarea a trei sute de ani de la atestarea documentară a Eparhiei Oradiei, de către vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist. Pentru manifestările jubiliare de anul acesta dorim şi ne exprimăm rugămintea către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al României de a face o vizită pastorală şi canonică în Episcopia Oradiei, la 320 de ani de la atestarea documentară a acesteia, o episcopie care, oficial, niciodată nu a fost desfiinţată, deşi nu întotdeauna episcopii au putut păstori efectiv în cetatea de pe malurile Crişului Repede, ci a fost nevoie de realizarea Marii Uniri de la 1918 şi venirea anului 1920 pentru ca vechea Eparhie Ortodoxă a Oradiei să fie restatornicită în drepturile ei istorice”, a precizat Chiriarhul Oradiei. A urmat, apoi, împărţirea membrilor Adunării eparhiale în cadrul comisiilor de specialitate şi prezentarea rapoartelor referitoare la activitatea bisericească pe anul 2014 şi proiectele ce se doresc a fi realizate în anul 2015, pentru fiecare sector de activitate în parte. S-a trecut, în cele ce au urmat, la expunerea în plenul şedinţei, prin raportorii comisiilor, a rapoartelor generale anuale, ce au fost aprobate în unanimitate. În cuvântul de la final, Chiriarhul Oradiei a mulţumit cu recunoştinţă Bunului Dumnezeu pentru binecuvântarea revărsată peste clerul şi poporul dreptmăritor din Eparhia Oradiei în anul ce a trecut, dar şi membrilor organismului deliberativ eparhial pentru prezenţă, dar mai ales pentru implicarea şi ajutorul oferit Bisericii strămoşeşti din Bihor în anul 2014, adresându-le îndemnul de a rămâne şi pe mai departe susţinători şi sprijinitori ai proiectelor Bisericii noastre.
26 Ianuarie 2015 | 11:06
sursa: basilica.ro
Săptămâna de Rugăciune, care s-a desfăşurat pe parcursul a 6 zile în municipiul Arad, a ajuns la final. Manifestările prilejuite de acest moment s-au încheiat sâmbătă seara, 24 ianuarie, în Catedrala Ortodoxă Veche din Arad, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, informează “Ziarul Lumina”. Părintele Flavius Petcuţ, protopop al Aradului, a adresat invitaţilor un călduros cuvânt de bun venit, după care s-a trecut la desfăşurarea programului stabilit. Pe parcursul întrunirilor, potrivit rânduielii deja consacrate, s-au citit pasaje din Vechiul şi Noul Testament care vizează ideea de unitate în Hristos şi Biserică, s-au rostit Simbolul de credinţă niceo-constantinopolitan şi Rugăciunea Domnească în limba română, sârbă şi maghiară. Preacuviosul Părinte Iustin Popovici, consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, a dat citire mesajului de binecuvântare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pregătit pentru acest moment. Cuvântul de învăţătură a aparţinut părintelui Sorin Seviciu, paroh la Biserica Greco-Catolică Arad-Şega II. Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a adresat celor prezenţi un cuvânt de încheiere a întrunirilor, în care a accentuat câteva direcţii pe care unitatea creştinilor trebuie să le aibă în vedere, făcând şi o scurtă incursiune în timp, pentru a sublinia deschiderea şi climatul de pace şi frăţietate existent dintotdeauna în cetatea multiconfesională şi multietnică a Aradului, ecumenismul promovat aici putând fi chiar un exemplu în acest sens. În aceeaşi notă de frăţietate şi simţire creştină, s-au desfăşurat întrunirile ecumenice şi la celelalte biserici din Arad. Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor s-a încheiat cu mulţumirile adresate de protopopul Aradului, pr. Flavius Petcuţ, Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei, oaspeţilor şi tuturor credincioşilor care au participat la aceste întruniri de împreună-rugăciune.
26 Ianuarie 2015 | 10:15
sursa: basilica.ro
Ca în fiecare an de 25 ianuarie, cadrele didactice şi elevii Seminarului Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova au pregătit şi anul acesta pentru sărbătoarea hramului, un program special care a avut în centru Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie săvârşită de Mitropolitul Olteniei, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, împreună cu părinţii profesori, după cum ne-a transmis Diac. Gheorghe Cioiu. Tinerii seminarişti au putut asista cu acest prilej şi la un moment liturgic special, hirotonia întru diacon a tânărului teolog Ştefan Glăvan, pe seama Parohiei Moţăţei I, Protoieria Băileşti, judeţul Dolj. În cuvântul de învăţătură de la finalul slujbei religioase, IPS Irineu a detaliat câteva din învăţăturile desprinse din pericopa evanghelică a Duminicii a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu, Luca 19, 1-10). „Sfântul Evanghelist Luca ne relatează cum Mântuitorul Iisus Hristos, văzut de mulţi oameni, dar nerecunoscut ca Dumnezeu, este recunoscut şi văzut ca Dumnezeu de un vameş păcătos, numit Zaheu. Ceea ce ne demonstrează că toţi suntem părtaşi la chemarea de a-L vedea pe Dumnezeu, căci ne spune Sfântul Augustin: <> Este adevărat că numai în viaţa veşnică îL vom putea vedea în mod desăvârşit pe Creatorul nostru, aici pe pământ iL putem vedea numai ca în oglindă, ca în ghicitură, şi aceasta numai în măsura în care ne ostenim ca să îL putem vedea. O osteneală ce presupune curăţirea sufletului prin spovedanie, curăţirea ochilor prin citirea Sfintelor Scripturi, prin virtuţi, prin fapte bune şi prin invocarea permanentă a numelui Mântuitorului Hristos, deoarece în numele Lui ne-am botezat şi numai prin El avem nădejdea de a fi şi noi moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor. Avem aşadar un model în Zaheu. Avem un model acolo unde nimeni nu se aştepta să găsească atâta credinţă şi dorinţă de pocăinţă ca la acest vameş păcătos. Este o lecţie pentru noi care ne arată că în fiecare om poate exista câte un Zaheu. De aceea nu trebuie să judecăm niciodată păcatele semenilor noştri, ci să spunem întotdeauna aşa cum o facem la Sfânta Liturghie, când urmează să primin Trupul şi Sângele Mântuitorului, că dintre păcătoşi <>” În continuare, Mitropolitul Olteniei a evidenţiat personalitatea Sfântului Ierarh Grigorie Teologul, Dascăl de seamă al Bisericii Ortodoxe şi i-a îndemnat pe elevii seminarişti să cerceteze opera teologică a Sfântului Grigorie şi să-l aibă întotdeauna ca model de viaţă şi credinţă în Mântuitorul Iisus Hristos. „Să avem certitudinea că Sfântul Grigorie Teologul este prezent permanent în viaţa Seminarului, în viaţa noastră, că el ne îndrumă şi ne ocroteşte în continuare. Iar cinstirea pe care noi o aducem astăzi Sfântului nostru Protector, nu se rezumă la evocarea unui eveniment istoric, ci vorbim de o actualizare permanentă a Persoanei sale în Biserică şi în mijlocul credincioşilor”, a conchis IPS Irineu. Manifestările au continuat în sala de festivităţi a Seminarului cu tradiţionala serbare, organizată de cadrele didactice şi elevii seminarişti. Evenimentul a fost deschis printr-o expunere despre viaţa şi opera Sfântului Ierarh Grigorie Teologul, prezentată de diacon prof. Cristian Angel Stăiculescu, directorul instituţiei. Elevii seminarişti au prezentat în continuare recitaluri de poezie şi o scenetă religioasă, iar Corul Seminarului Teologic, dirijat de prof. Victor Şapcă, a înfrumuseţat atmosfera de comuniune în bucuria sărbătorii printr-un buchet de cântece religioase, dar şi prin câteva prelucrări folclorice şi cântece patriotice prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române care este sărbătorită pe 24 ianuarie, în ziua ce precede hramul Seminarului. Un moment special în cadrul manifestărilor l-a reprezentat lansarea numărului 3 al revistei „Vocatio”, revistă de cultură şi spiritualitate ortodoxă a profesorilor şi elevilor, editată cu binecuvântarea IPS Irineu. Articolele sunt semnate de către elevi seminarişti şi profesori, iar acest număr este deschis de Pastorala la Naşterea Domnului a Mitropolitului Olteniei. Coordonatorii revistei „Vocatio” sunt pr. prof. dr. Cristin Alexandru Sperlea şi prof. Maria Truşcă, iar comitetul redacţional este format din 25 de elevi şi profesori. La final, IPS Părinte Mitropolit Irineu i-a felicitat şi binecuvântat pe toţi cei care au contribuit la realizarea acestor momente de bucurie duhovnicească şi destindere sufletească.
26 Ianuarie 2015 | 09:37
sursa: basilica.ro
Cu prilejul aniversării zilei istorice de 24 ianuarie, în municipiul Arad s-au organizat o serie de manifestări religioase, militare şi culturale, în prezenţa autorităţilor centrale, judeţene şi locale, informează Ziarul Lumina. Centrul evenimentelor a fost pe platoul din faţa Palatului Administrativ, unde Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârşit un Te Deum pentru făuritorii Unirii de la 1859, rostind cu acest prilej o bogată cuvântare şi o rugăciune de binecuvântare. După ce a avut loc intonarea Imnului de Stat, muzeograful Bogdan Ivaşcu a susţinut o prezentare privind însemnătatea zilei de 24 ianuarie. Evenimentul a continuat cu tradiţionala horă a unirii, în care s-au prins şi membrii ansamblului de dans folcloric „Mărţişorul“ al Şcolii Gimnaziale „Aurel Vlaicu“ din Arad, dar şi elevi veniţi cu profesorii lor să asiste la ceremonie şi numeroşi localnici. Cu această ocazie, arădenii şi-au amintit de cei care s-au străduit pentru realizarea Unirii.
26 Ianuarie 2015 | 09:14
sursa: basilica.ro
Atunci când vorbesc despre viaţa şi activitatea Sfântului Nicodim de la Tismana, teologii şi istoricii de astăzi emit încă ipoteze, fac apel la logică, încearcă să găsească noi argumente care să susţină o părere sau alta. Totul, din cauza lipsei informaţiilor privitoare la originea, copilăria şi tinereţea lui, ca de altfel asupra întregii sale vieţi de până la venirea în Ţara Românească, dar şi după acest moment. Socotit de majoritatea cercetătorilor drept una din marile personalităţi ale Orientului Ortodox, Sfântul Nicodim de la Tismana rămâne şi astăzi, la mai bine de şase secole de la mutarea sa la ceruri, prea puţin cunoscut. În acest context, iniţiativa Înaltpreasfinţiei Sale Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, de a face cunoscut şi uşor accesibil, deopotrivă pentru specialişti (teologi, istorici sau filologi), dar şi pentru publicul larg, un veritabil reper, un „monument“ al literaturii noastre teologice vechi, Tetraevanghelul Sfântului Nicodim de la Tismana, nu a putut decât să ne bucure, primind-o ca pe o binecuvântare dată nouă de Sfântul Nicodim, prin mâna arhipăstorului nostru de astăzi. În anul 2013, ca urmare a strădaniilor depuse de IPS Irineu, a văzut pentru prima dată lumina tiparului, sub forma unui volum ce reproduce prin fotocopiere cel mai important rod al activităţii cultural-teologice desfăşurate de Sfântul Nicodim în urmă cu mai bine de şase sute de ani. Urmare a unui proiect, selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, al cărui beneficiar a fost Fundaţia „Cuvântul care zideşte“, a apărut în condiţii grafice de excepţie Tetraevanghelul Sfântului Nicodim. Mai multe informaţii în Ziarul Lumina.
26 Ianuarie 2015 | 12:50
Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului, a fost prezent duminică în mijlocul obştii monahale de la Mănăstirea Româneşti, ctitoria de vrednicului de pomenire patriarh Miron Cristea. Aici, Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpinat de un sobor de preoţi condus … Continue reading →
23 Ianuarie 2015 | 16:43
Şcoala Gimnazială nr. 16 „Take Ionescu” din Timişoara a găzduit în perioada 23-24 ianuarie a.c., sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice „Şcoală şi Societate în Banat”. Evenimentul, aflat la ediţia a XIII-a, a fost organizat în colaborare cu Prefectura şi Consiliul … Continue reading →
25 Ianuarie 2015 | 15:38
Duminică, 25 ianuarie  2015, Sfântul Grigorie de Nazianz - prieten al Sfântului Vasile cel Mare, teolog capadocian şi mare învăţator al dreptei credinţe din veacul IV creştin - a fost sărbătorit în chip special de creştinii gălăţeni din cartierul Micro 16, chiar în biserica a cărui ocrotitor este. Manifestările liturgice, misionare şi filantropice au debutat încă din ajun prin oficierea slujbei Vecerniei cu Litie şi Acatistul Sfântului Grigorie Teologul şi au continuat în ziua hramului prin săvârşirea Sfintei Liturghii de către un sobor de preoţi din municipiu, slujitori în cadrul Cercului misionar din care parohia face parte.
26 Ianuarie 2015 | 08:36
sursa: basilica.ro
Sâmbătă, 24 ianuarie, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Justinian, al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, a avut loc, în Sala „Sfântul Iosif Mărturisitorul“ a Catedralei Episcopale „Sfânta Treime“ din Baia Mare, şedinţa Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, informează Ziarul Lumina. Preasfinţitul Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului a săvârşit Sfânta Liturghie, urmată de slujba de Te-Deum, în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime“. După întrunirea membrilor Adunării Eparhiale pe comisii, s-au desfăşurat lucrările anuale ale Adunării Eparhiale, în plen, fiind prezentate: raportul comisiei administrativ-bisericeşti, pe anul 2014; contul de execuţie bugetară pe anul 2014; proiectul de buget pe anul 2015; activitatea culturală pe anul 2014; activitatea social-filantropică a clerului şi a ONG-urilor pe anul 2014; activitatea sectorului Patrimoniu sacru şi Pictură bisericească pe anul 2014; raportul sectorului teologic-educaţional pe anul 2014; raportul corpului de inspecţie şi control pe anul 2014; raportul sectorului canonico-juridic pe anul 2014; viaţa monahală din Eparhie, pe anul 2014; evenimente deosebite din viaţa Eparhiei în anul 2014. 33 de biserici şi mănăstiri în construcţie Din rapoartele prezentate de consilierii şi inspectorii de resort, se menţionează că Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, care cuprinde judeţele Maramureş şi Satu Mare, are un număr de 522.480 de credincioşi, care sunt arondaţi la 385 de parohii rurale şi 88 urbane, deservite de 572 clerici şi de alţi 18 preoţi caritativi, care activează în spitale, penitenciare sau instituţii ce aparţin de Ministerul Afacerilor Interne şi Administraţiei, precum şi 38 de mănăstiri şi schituri. În anul 2014 au fost hirotoniţi întru preot şi diacon un număr de 39 clerici, 40 de preoţi au fost distinşi pentru activitatea lor, s-au pensionat un număr de 13 preoţi, iar un număr de 11 clerici au fost sancţionaţi pentru abateri disciplinare. Pe cuprinsul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului sunt, în prezent, 33 de biserici şi mănăstiri în construcţie, Catedrala Episcopală, un sediu de protopopiat, se pictează un număr de 14 biserici, iar biserica monument din Buzeşti, Protopopiatul Chioar, este în faza lucrărilor de restaurare. Din punct de vedere al relaţiilor interconfesionale şi interreligioase, atmosfera dintre Biserica Ortodoxă şi celelalte culte şi religii a fost una de normalitate, constatându-se o îmbunătăţire a relaţiilor şi cu Biserica Greco-Catolică, deşi încă mai există procese pe rol cu privire la revendicarea unor bunuri patrimoniale. Reuniunea Tinerilor, evenimentul anului 2014 În plan cultural, în editura Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului s-au tipărit Calendarul bisericesc, în mai multe variante, patru numere din revista „Graiul Bisericii Noastre“, revista „Ortodoxia maramureşeană“, s-a continuat colaborarea cu „Gazeta de Maramureş„, la editarea suplimentului de spiritualitate ortodoxă, iar două parohii au editat propriile reviste. De asemenea, a fost consemnată apariţia unui număr de şase cărţi în Editura eparhială sau în alte edituri. În cadrul Anului Omagial Euharistic şi a Anului Sfinţilor Martiri Brâncoveni s-au desfăşurat mai multe manifestări cultural-bisericeşti, iar, la iniţiativa PS Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, mai multe biserici care au fost sfinţite au primit hramul Sfinţilor Martiri Brâncoveni. Reuniunea Naţională a Tinerilor Ortodocşi, desfăşurată în perioada 3-6 septembrie 2014, cu participare naţională şi internaţională, poate fi considerată evenimentul anului 2014, eveniment ce a prilejuit o bună colaborare între diferite instituţii băimărene sau judeţene (Primăria Baia Mare, muzee, Ansamblul „Transilvania“, Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Maramureş, UAC Europe - Dumbrăviţa) şi Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, dar şi un bun prilej de documentare şi socializare pentru cei 3500 de tineri participantţi. Biroul pentru catehizarea tineretului şi-a continuat derularea proiectului „Hristos împărtăşit copiilor“, în cadrul căruia sunt înscrişi 5703 copii. Totodată, s-a desfăşurat concursul „Sfânta Euharistie - Lumina vieţii creştine“ şi s-au organizat 18 tabere şi activităţi pentru copii şi tineret, iar la propunerea PS Iustin Sigheteanul, la data de 27 decembrie 2014, a fost proclamat Sfântul Arhidiacon Ştefan ca ocrotitor al tinerilor ortodocşi din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului. De asemenea, Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt“ din Satu Mare este implicat în proiectul european „Comenius“, alaturi de participantţi din alte şase ţări europene. Proiecte în domeniul de Economie Socială Anul 2014 a fost un an important în viaţa ierarhilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului. IPS Arhiepiscop Justinian i s-a conferit titlul de „Cetăţean de Onoare“ al judeţului Maramureş, iar PS Iustin Sigheteanul a împlinit 20 de ani de slujire arhierească. La propunerea PS Iustin Sigheteanul, Primăria municipiului Sighetu Marmaţiei a adoptat hotărârea ca Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil să devină patronii spirituali ai municipiului. În plan social-filantropic, în anul 2014, în urma colectelor organizate în Eparhia Maramureşului şi Sătmarului (ex. Fondul Filantropia - 61.860 lei, Fondul Central Misionar - 104.661 lei, colecta pentru creştinii din Siria - 22.000 lei, colecta pentru sinistraţi - 41.780 lei şi colecta din prima Duminica a Postului Crăciunului - 178.200 lei) s-a adunat suma de 448.500 lei. Un număr de 32.814 persoane au beneficiat de 81.570 porţii de mâncare, în valoare de 449.420 lei, oferite de asociaţii parohiale sau mănăstiri, s-au oferit pachete pentru 14.000 de copii, în valoare de 214.00 lei, şi s-a oferit sprijin financiar în 18 cazuri, în valoare de 27.500 lei. În momentul de faţă este în stadiu avansat de amenajare Centrul social-filantropic „Sfinţii Doctori Cosma şi Damian“ din Baia Mare pentru îngrijirea persoanelor vârstnice şi au fost aprobate cinci Proiecte pe Economie Socială, care vizează înfiinţarea unor structuri de economie socială în următoarele domenii: Tipografie, Curăţătorie chimică, Prescurărie - Brutărie, Centru rezidenţial pentru tinerii cu dizabilităţi şi un Atelier protejat pentru tinerii cu dizabilităţi. În cadrul Eparhiei Maramureşului şi Sălajului, funcţionează Departamentul de Teologie Ortodoxa din Centrul Universitar Nord Baia Mare, Universitatea Tehnică Cluj Napoca, cu un număr de 156 studenţi şi 62 de masteranzi; Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul“ din Baia Mare, cu un număr de 904 elevi, rezultat din fuziunea Seminarului Teologic Ortodox cu Liceul Sanitar din Baia Mare, şi Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt“ din Satu Mare, cu un număr de 540 de copii în ciclurile preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, iar disciplina Religie este predată în cele două judeţe de 254 de cadre didactice. La acestea, se mai adaugă slujbele de târnosire, resfinţire de biserici şi sfinţire de capele mortuare săvârşite de PS Iustin Sigheteanul, precum şi participarea la diferite manifestări cultural-religioase.
26 Ianuarie 2015 | 08:06
sursa: basilica.ro
Vrednicul de pomenire Mitropolit Bartolomeu Anania a fost comemorat pe 24 ianuarie 2015 la Mănăstirea Dragomirna din judeţul Suceava, informează Ziarul Lumina. Cu prilejul împlinirii a patru ani de când s-a mutat la Domnul, Înaltpreasfinţitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, înconjurat de un sobor de preoţi, a săvârşit o slujbă de pomenire pentru arhiereul Bartolomeu. Parastasul a făcut parte din programul manifestărilor Simpozionului „Valori naţionale în creaţia Mitropolitului Bartolomeu Anania“, ediţia a II-a, care s-a derulat în zilele de 23 şi 24 ianuarie 2015 la Suceava. În cuvântul adresat celor prezenţi, IPS Părinte Arhiepiscop Pimen a remarcat că Mitropolitul Bartolomeu rămâne nemuritor, fiind permanent pomenit pentru virtuţile sale. De asemenea, Arhipăstorul Eparhiei Sucevei şi Rădăuţilor a menţionat că întotdeauna cultura vrednicului de pomenire ierarh a fost împletită cu dragostea şi iertarea creştină.
26 Ianuarie 2015 | 07:59
sursa: basilica.ro
Sâmbătă, 24 ianuarie, după săvârșirea Sfintei Liturghii, într-o atmosferă încărcată de emoție, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, alături de soborul preoților romașcani, a săvârșit slujba de pomenire a făuritorilor Unirii Principatelor din 24 ianuarie 1859, potrivit epr.ro. La acest eveniment comemorativ au fost prezenți și elevi de la patru instituții școlare din urbea mușatină, Colegiul Național ”Roman Vodă”, Școala Generală ”Al. I. Cuza”, Liceul Teologic ”Melchisedec Ștefănescu” și Clubul Copiilor, care au mărturisit cu entuziasm, prin vers și cântare, sentimentul unității naționale, în cadrul unui program artistic-religios, alături de profesorii coordonatori. În debutul manifestării, doamna Mihaela Grapă, profesor de istorie în cadrul Colegiului Național ”Roman Vodă”, a vorbit celor prezenți despre actul Unirii Principatelor și rolul major al Bisericii în înfăptuirea acestuia, introducând pe cei prezenți în atmosfera istorică a acestui ideal al românilor din secolul al XIX-lea. Apoi, tinerii elevi prezenți au recitat poezii ale poeților români și au interpretat cântece pe versuri de Mihai Eminescu, stârnind admirație și emoție în rândul celor prezenți. Elevii au fost coordonați de profesorii Mihaela Băltoi și Marius Ciocan, de la Colegiul Național ”Roman-Vodă”, prof. Ana Bobu, Școala Gimnazială ”Al. I Cuza” și prof. Carp Monica, de la Clubul Copiilor. După acest moment artistic, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit celor prezenți despre importanța iubirii neamului și credinței, a valorilor pentru care au luptat de-a lungul istoriei înaintașii noștri, fundamente care dau, chiar și acum, după 156 de ani, identitate ființei noastre naționale. Ierarhul a îndemnat, totodată, pe toți cei prezenți să nu uite niciodată pe artizanii unirii și pe făptuitorii marilor idealuri naționale. Activitatea a fost moderată de pr. Valentin Băltoi, consilier cultural în cadrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. La final, pe fondul sonor al cântecelor interpretate de corala ”Paraschevi” a Catedralei Arhiepiscopale, toți cei prezenți, preoți, profesori, elevi și credincioși, cu stegulețe tricolore în mâini, s-au prins în Hora Unirii, înconjurând sfântul lăcaș ca gest simbolic peste timp, arătând în felul acesta solidaritate cu martorii unirii în împlinirea idealului de deșteptare națională și cristalizare a ideii de naționalitate.
26 Ianuarie 2015 | 07:41
sursa: basilica.ro
Ziua Unirii Principatelor Române a fost sărbătorită la Bacău printr-un simpozion, organizat la Complexul muzeal „Iulian Antonescu“. Cu acest prilej, a fost expus un referat de către părintele protopop Costică Busuioc, delegatul Întâistătătorului Eparhiei Romanului şi Bacăului. Împlinirea a 156 de ani de la Unirea Principatelor Române a fost marcată vineri, 23 ianuarie 2015, la Complexul muzeal „Iulian Antonescu“ din Bacău printr-un simpozion. Delegatul Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, a fost părintele Costică Busuioc, protopop al Protopopiatului Bacău. În cadrul manifestării, la care au participat numeroase personalităţi din urbea băcăuanuă, părintele protopop Costică Busuioc a prezentat o comunicare cu tema „Biserica Ortodoxă şi Unirea Principatelor Române“. Astfel, a fost reliefată contribuţia Bisericii Ortodoxe la actul de unitate naţională, ce s-a împlinit la 24 ianuarie 1859. „Biserica a fost cea care a născut ideea de unitate, de limbă şi de neam. Contribuţia Bisericii Ortodoxe Române la evenimentul de acum 156 de ani este una aparte. Mitropolitul Sofronie Miclescu, unul dintre marii ierarhi care au păstorit Biserica din Moldova, a avut un rol esenţial la Unirea Principatelor din anul 1859. El a prezidat lucrările Divanului ad-hoc al Moldovei, la care a mai participat şi episcopul de Huşi, Nectarie, precum şi Episcopul Ghenadie. Cu toţii l-au arătat pe cel care putea să conducă destinele celor două principate spre o Românie modernă. Unitatea croită de români la jumătatea sec. al XIX-lea este o binecuvântare pentru acest popor. El şi-a făgăduit şi împlinit marele destin. Mai întâi punctăm Războiul de Indepedenţă de la 1877, iar apoi transformarea României în regat (1881), recunoaşterea oficială a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (1885), Unirea de la 1918 şi organizarea Bisericii noastre ca patriarhat în anul 1925. Acestea sunt câteva lucruri care reprezintă pentru noi o câştigare a respectului ca neam faţă de celelalte popoare ale Europei, dar în acelaşi timp şi de unitate a frăţietăţii noastre în faţa lui Dumnezeu“, a remarcat părintele protopop Costică Busuioc. Pe lângă prezentarea altor comunicări, programul a mai cuprins un repertoriu al Ansamblului folcloric „Teişorul“ al Colegiului Naţional de Artă „George Apostu“ din Bacău, precum şi o paradă cu uniforme militare din vremea lui Cuza.
26 Ianuarie 2015 | 07:17
sursa: basilica.ro
Aproximativ 6.000 de persoane s-au adunat sâmbătă, 24 ianuarie 2015, în Piaţa Unirii din Iaşi, pentru a lua parte la manifestările organizate de municipalitate cu prilejul împlinirii a 156 de ani de la Unirea Principatelor Române. În cadrul evenimentului a fost oficiată o slujbă de Te Deum de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, urmată de discursurile oficiale, de depunerile de coroane la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi de parada militară. La finalul manifestărilor publice, oficialităţile centrale şi judeţene prezente au vizitat Reşedinţa Mitropolitană din Iaşi şi au participat la slujba de pomenire pentru înfăptuitorii Unirii, oficiată de IPS Mitropolit Teofan în biserica Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi“ din Iaşi. Manifestările din ziua de 24 ianuarie au început în acest an la Iaşi cu un concert de muzică populară, urmat de sosirea oficialităţile centrale şi locale, de intonarea imnului naţional şi de citirea unui text referitor la importanţa Unirii din 1859. În continuare, IPS Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a oficiat împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi slujba Te Deumului în amintirea făuritorilor Unirii din anul 1859. Soborul slujitor a fost format din arhim. Dosoftei Şcheul, mare eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Iaşi, pr. Marian Timofte, consilier al Sectorului administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Iaşilor, pr. Adrian Morţun de la Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt“ din Iaşi. Slujba de mulţumire s-a oficiat şi ca evocare a multelor slujbe de Te Deum care s-au săvârşit în momentele istorice importante care au dus la Unirea Principatelor: cu o slujbă de Te Deum au început lucrările Adunărilor ad-hoc din Moldova şi Ţara Românească, o slujbă de Te Deum a precedat lucrările Adunării Elective din Moldova, care l-a ales pe Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei, şi tot cu slujba de Te Deum a început şi Adunarea Electivă de la Bucureşti, care l-a ales domnitor tot pe Cuza. La eveniment au fost prezenţi preşedintele României, Klaus Iohannis, premierul României, Victor Ponta, precum şi mai mulţi membri ai Guvernului, alături de primarul municipiului Iaşi, Gheorghe Nichita, şi de preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Cristian Adomniţei. „Cum ar acţiona acum, în contextul României de azi, Alexandru Ioan Cuza Voievod? Ce ar gândi preşedinţii divanelor de la Bucureşti şi Iaşi care au decis Unirea, mitropoliţii Nifon şi Sofronie?“ După alocuţiunile oficialităţilor, IPS Mitropolit Teofan a vorbit despre necesitatea fidelităţii faţă de dorinţele făuritorilor Unirii: „În duh de rugăciune, sub egida imnului naţional şi în prezenţa preşedintelui ţării înconjurat de responsabili politici şi militari din Bucureşti şi din zona moldavă, suntem aici pentru actualizarea în memoria şi acţiunea noastră a momentului 24 ianuarie, anul de graţie 1859. Comemorarea corectă a marelui eveniment impune fidelitate faţă de cei care au stat la rădăcina actului Unirii. Ei sunt printre noi, în duhul lor, şi ne întrebăm: cum ar acţiona acum, în contextul României de azi, Alexandru Ioan Cuza Voievod? Ce ar gândi preşedinţii divanelor de la Bucureşti şi Iaşi care au decis Unirea, mitropoliţii Nifon şi Sofronie? Ce şi-ar dori Moş Ion Roată? Cu certitudine ar acţiona în trei direcţii: sănătatea spirituală şi biologică a românilor, pentru care nici un preţ nu e prea mare, naşterea de copii pentru supravieţuirea naţiei, pentru care orice sacrificiu ar trebui făcut, şi aducerea acasă a Basarabiei şi a celor plecaţi la muncă în afară, fără de care România puternică nu poate fi. Lupta pentru atingerea acestor ţinte constituie fidelitatea noastră faţă de făuritorii Unirii. Pentru Dumnezeu şi ţara lor, ei au ştiut să împlinească două lucruri, rar întâlnite din păcate în istoria noastră: să depăşească orgoliile personale, ambiţiile de grup şi interesele regionale şi să asculte vocea poporului şi s-o urmeze întocmai, chiar dacă viitorul neamului era proiectat atunci altfel de mai-marii vremii. Înscrierea în aceeaşi traiectorie înseamnă o aniversare reală, onestă şi inspiratoare în numele unei Românii destinate să-şi păstreze, să-şi redescopere şi să lupte cu demnitate şi curaj pentru locul ei specific, distinct şi respectat în simfonia naţiunilor europene şi în lume“. Manifestările publice au continuat cu depunerile de coroane şi jerbe la statuia din Piaţa Unirii, cu defilarea gărzii de onoare, iar la final, potrivit tradiţiei, cei prezenţi s-au prins în Hora Unirii. Vizita oficialităţilor la Reşedinţa Mitropolitană şi slujba Parastasului la Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi“ Tot sâmbătă, 24 ianuarie 2015, oficialităţile prezente la Iaşi, în frunte cu preşedintele României, Klaus Iohannis, şi cu premierul Victor Ponta, la invitaţia Mitropolitului Moldovei şi Bucovinei, au poposit timp de câteva minute la Reşedinţa Mitropolitană. În continuare, IPS Părinte Teofan, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit, în biserica Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi“ din Iaşi, o slujbă de Parastas pentru domnitorul Alexandru Ioan Cuza şi pentru înfăptuitorii Unirii Principatelor. La pomenirea primului domnitor al Principatelor Unite au participat atât preşedintele, cât şi premierul, alături de ceilalţi invitaţi. La finalul slujbei, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a rostit un cuvânt în care a subliniat semnificaţia slujbei de pomenire. După slujba Parastasului, în Sala Gotică a Mănăstirii „Sfinţii Trei Ierarhi“, în prezenţa prim-ministrului României, a fost semnat un protocol de colaborare între oraşele Iaşi, Chişinău şi Cernăuţi. Documentul, semnat de primarii celor trei oraşe, prevede iniţierea de proiecte comune în domeniile educaţiei, culturii şi administraţiei publice. Ziua festivă de la Iaşi s-a încheiat cu ceremonia de retragere cu torţe a trupelor de militari şi cu arborarea drapelului naţional pe cea mai înaltă clădire a Complexului Palas.
26 Ianuarie 2015 | 06:52
sursa: basilica.ro
Poate că ar părea ciudat, dar la nivelul Ministerului Cultelor fenomenul monahal reprezenta o importantă problemă, deoarece statul comunist avea interesul să păstreze imaginea unei bune relaţii cu Biserica. De aceea s-au întocmit mai multe variante de reformare a monahismului, cu studii de impact, astfel încât reacţia din partea Bisericii să fie preîntâmpinată. Într-un referat din 1949, responsabilii din Ministerul Cultelor analizau diferite variante de impact într-o eventuală abordare a chestiunii monahale în condiţiile politice, economice şi sociale ale regimului comunist: „Monahismul este, în sânul fiecărui cult, o forţă puternică, tradiţionalistă, mistică şi conservatoare, iar pe plan politic e reacţionară şi ostilă eliberării maselor de sub puterea formelor primitive ale ritualului şi practicilor religioase. [...] O revizuire a problemei monahismului se impune în interesul însuşi al bisericilor şi al liniştii publice. Revizuirea trebuie să ne lămurească asupra măsurilor de luat faţă de monahi. Mai multe informaţii în Ziarul Lumina.
25 Ianuarie 2015 | 22:19
În ziua de Vineri, 23 ianuarie 2015, în cadrul Săptămânii dedicate Rugăciunii ecumenice pentru unitatea creștină, Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei şi Portugaliei, a slujit Vecernia la Biserica ,,Preasfânta Fecioară Maria” din Madrid, iar alături de Preasfinția Sa au slujit și PC Pr Vicar Dr. Teofil Moldovan, PC Pr Ciprian Fărcaş, PC Pr. Dorin Sas, Protos. Pr. Siluan Şandor şi Pr. Macarie Bărgăvanu. Slujba Vecerniei a fost oficiată în limba spaniolă, la eveniment participând numeroase persoane de confesiune catolică. Cuvântul de învăţătură,  pornit de la Evanghelia citită și de la tema Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creștină din anul acesta ,,Dă-mi să beau'', a fost susţinut de Rvdmo. P Manuel Barrios Prieto, Directorul Secretariatului de Relații Interconfesionale al Conferinței Episcopale Spaniole și delegatul diocezei Arhiepiscopiei de Madrid.
25 Ianuarie 2015 | 19:54
Pe 25 ianuarie, în ziua prăznuirii Sf. Ierarh Grigorie Teologul, credincioșii severineni s-au adunat în număr mare la biserica „Sf. Dumitru” din Drobeta Turnu Severin spre a se ruga împreună cu conducătorul vieţii spirituale a cetăţii, Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei.
25 Ianuarie 2015 | 16:26
sursa: basilica.ro
Sâmbătă, 24 ianuarie 2015, s-au desfăşurat, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, lucrările Adunării Eparhiale, după cum ne-a transmis pr. Gabriel Molocea. Evenimentul a debutat prin participarea membrilor acestui organism bisericesc, la slujba Sfintei Liturghii săvârşită în Capela cu hramul ”Întâmpinarea Domnului” și ”Sfinții Martiri Brâncoveni din Palatul Episcopal – Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității creștine de la Dunărea de Jos, de către un sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian. La finalul acesteia, chiriarhul Dunării de Jos a prezidat slujba de Te-Deum, după care membrii Adunării Eparhiale au vizitat sălile de expoziție ale Muzeului. Şedinţa forului deliberativ eparhial s-a desfăşurat într-o sală de conferințe a Muzeului, unde au fost prezentate principalele repere privind educația creștină, importanța orei de religie în formarea tinerei generații, necesitatea întocmirii monografiilor parohiale, precum și organizarea unor cursuri de scurtă durată pentru preoți. De asemenea, a fost evidențiată slujirea filantropică dedicată sprijinirii persoanelor cu dificultăți materiale, elevilor și tinerilor teologi. În cadrul comisiilor de lucru permanente, s-a luat act de rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului Eparhial şi ale celorlalte subunităţi bisericeşti şi au fost aprobate propunerile pentru anul 2015. La final, a avut loc lansarea volumului al XV-lea din seria „Biserică. Misiune. Slujire“, care prezintă atât darea de seamă a sectoarelor eparhiale, cât şi teme de reflecţie teologică pentru anul 2015. Filmul documentar „2014 – Retrospectiva evenimentelor bisericeşti în Arhiepiscopia Dunării de Jos“ realizat în cadrul Biroului de Presă şi Comunicare al Eparhiei, a fost prezentat în încheierea lucrărilor. La lucrările Adunării Eparhiale de la Galaţi au mai participat ca invitaţi, ppcc protoierei, stareţii şi stareţele mănăstirilor, reprezentanţii asociaţiilor bisericeşti din eparhie, oficialităţi locale şi judeţene, precum şi alte personalităţi ale vieţii culturale, educaţionale şi economice din cele două judeţe ale eparhiei, Galaţi şi Brăila.
25 Ianuarie 2015 | 16:21
sursa: basilica.ro
Duminică, 25 ianuarie 2015, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ambrosius de Helsinki și Preasfințitul Părinte Episcop Macarie al românilor ortodocși din Europa de Nord, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi, au săvârșit Sfânta Liturghie în biserica ortodoxă Sfânta Muceniță Alexandra Împărăteasa din orașul finlandez Turku, după cum ne-a transmis diac Sorin Siplacan. Cu acest prilej, a fost sărbătorit părintele paroh Ioan Durac la împlinirea vârstei de 60 de ani de viață, în contextul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 85 de ani la înființarea primelor grupuri catehetice ale misiunii ortodoxe finlandeze din Turku. La Sfânta Liturghie au participat și Excelențele lor dl. Petteri Opro, Ministrul finlandez al Agriculturii și Pădurilor și dl. Cătălin Avramescu, Ambasadorul României în Finlanda. În cuvântul rostit cu prilejul slujirii arhierești la Turku, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Ambrosius, părintelui paroh Ioan Durac și enoriașilor parohiei din Turku pentru călduroasa primire și ospeție duhovnicească. Tâlcuind pericopa evnghelică după Sfântul Luca (19, 1-10), citită la Sfânta Liturghie, episcopul românilor din Scandinavia s-a referit la Zaheu vameșul care L-a primit pe Hristos nu doar sub acoperișul locuinței sale, ci și în casa inimii sale. Ierarhul a mai arătat că dacă dorim să ne apropiem cu adevărat de Dumnezeu și să-L cunoaștem, trebuie să facem pocăință asemenea lui Zaheu, prin Taina Spovedaniei, apoi să-L primim în casa sufletului nostru, prin Taina Euharistiei. Biserica ortodoxă Sfânta Muceniță Alexandra Împărăteasa din Turku, fostă capitală a Finlandei, a fost ctitorită de Țarul Nicolae I al Rusiei, după planurile arhitectului Carl Ludvig Engel. Costrucția lăcașului de cult a început în anul 1839, finalizându-se în anul 1845. Biserica a fost dedicată Sfintei Împărătese Martire Alexandra, soția cruntului împărat persecutor Dioclețian, martirizată la 23 aprilie 303. Ctitorul bisericii, Țarul Nicolae I a ales acest hram, deoarece soția sa, Țarina Alexandra Feodorovna, purta numele Sfintei Împărătese Martire Alexandra. Majoritatea icoanelor din biserică provin de la vechea mănăstire rusească Valaam.
25 Ianuarie 2015 | 16:04
sursa: basilica.ro
Biserica Ortodoxă se află astăzi, 25 ianuarie 2015, în Duminica a XXXII-a după Rusalii. La Sfânta Liturghie, în toate bisericile ortodoxe s-a citit pericopa evanghelică de la Sf. Ev. Luca (cap.19, vs.1-10) în care ni se prezintă întâlnirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu Zaheu vameșul. La Catedrala Patriarhală, slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de către Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. În cuvântul de Învăţătură, Preasfinţia Sa a explicat învăţăturile ce reies din Evanghelia de astăzi. Episcopul Vicar Patriarhal a vorbit şi despre starea de păcătoşenie ce schimonoseşte pe om şi a arătat că Mântuitorul Hristos vine în întâmpinarea celor păcătoşi pentru a-i aduce pe calea mântuirii. „Atunci când vine păcatul în sufletul sau în viaţa, sau în corpul omului este ca o întunecare. Vedem alături de noi pe unii semeni ai noştri pe care nu îi mai recunoaştem, conştiinţa lor este tulburată, aleargă pe căi străine, nu se mai comportă firesc, aleargă în calea pierzării şi chiar sunt schimonosiţi într-un chip cu totul perceptibil şi urât de boala aceasta a păcatului pe care o au, dar ştim că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit să caute oaia cea pierdută, să îl caute pe cel care greşeşte. Noi trebuie să ne îndreptăm privirea spre Mântuitorul Iisus Hristos deoarece El vine în întâmpinarea noastră şi în întâmpinarea oricui este pe drumul păcatului”, a spus Preasfinţia Sa. Zaheu l-a întâlnit pe Hristos şi a văzut lumina Lui Totodată, Preasfinţia Sa a vorbit despre întoarcerea lui Zaheu vameşul pe drumul mântuirii. „Din inţiativa Sa, Mântuitorul Iisus Hristos merge în casa acestui om păcătos pentru că El, Dumnezeu, ştia că în sufletul lui Zaheu se petrecuse o schimbare cu totul deosebită, este aceea schimbare care este de dorit să se petreacă în sufletul oricărui om păcătos: căinţa de păcatele sale, dorinţa de a te întâlni şi a te uni cu Dumnezeu, întoarcerea de pe un drum rău şi pornirea pe un drum bun. Acest lucru se petrecuse cu Zaheu şi unii contemporani nu îl înţelegeau, dar noi îl înţelegem acum şi îl propovăduim, deoarece trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Nu numai că acest om păcătos s-a întors la Dumnezeu, dar împlineşte şi nişte lucruri deosebite, el care năpăstuise pe atâţia oameni spune nu numai că va întoarce înapoi ce a răpit celor care se ştiu că au fost păgubiţi, ba încă de patru ori va întoarce; iată îşi ia singur un canon pentru că dorea cu adevărat să se îndrepte şi dacă l-a întâlnit pe Hristos şi a văzut lumina Lui de acum să nu-L mai piardă”. La Biserică ne întâlnim cu Mântuitorul Hristos aşa cum s-a întâlnit Zaheu, a mai spus Preasfinţia Sa: „Aici Mântuitorul se întâlneşte cu cei care îl iubesc pe Dânsul şi cinează împreună cu ei, cum spune Cartea Apocalipsei, de aceea comuniunea pe care o avem în Biserică trebuie să ne fie foarte preţioasă şi trebuie să ne luăm şi această osteneală pentru că ea este răsplătită de întâlnirea, de vederea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar şi de pogorârea darurilor Sale cele dumnezeieşti peste noi”. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române, dirijată de Pr. Stelian Ionaşcu. Biserica Ortodoxă se va afla la 1 februarie în Duminica a XXXIII-a după Rusalii, a Vameşului şi a Fariseului.