Ultimele ştiri prin RSS

26 Octombrie 2014 | 07:16
sursa: basilica.ro
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie este patronul Tesalonicului, alături de Sfântul Apostol Pavel şi de Sfântul Grigorie Palama. Bineînţeles că şi ceilalţi sfinţi care au moaşte în oraş sau lângă Tesalonic, Cuvioasa Teodora, Cuviosul David, Sfântul Ierarh Grigorie Kalidis, Episcop al Tesalonicului (†1925), sau Sfântul Teona al Tesalonicului (†1542), toţi sunt ocrotitori ai oraşului. Dar faţă de Sfântul Dimitrie, Izvorâtorul de mir, lumea are o evlavie cu totul deosebită. Mulţi oameni îi poartă numele. Liturgic, sărbătoarea are aceleaşi etape, ca peste tot, conform tipicului, însă există şi câteva diferenţe. În ajun, înainte de slujba Vecerniei sărbătorii are loc o procesiune cu sfintele moaşte pe străzile oraşului din jurul catedralei, cu fanfară militară şi mare alai (oficialităţi şi credincioşi). Se rostesc ectenii la intersecţiile mai mari, apoi se intonează troparul mucenicului, împreună cu alte cântări de laudă din imnul acatist şi din paraclisul sfântului. La slujba de Priveghere a praznicului, întotdeauna în prezenţa Mitropolitului de Tesalonic (Anthimos), al doilea în dipticele Bisericii Greciei, după Arhiepiscopul Atenei, fiindcă, după rânduiala veche, cetatea Tesalonicului era a doua ca importanţă în Grecia, după capitala Eladei. În finalul slujbei, Mitropolitul Tesalonicului rosteşte o predică despre viaţa, prezenţa şi minunile Sfântului Dimitrie săvârşite în viaţa cetăţii şi a credincioşilor. Mai multe detalii în „Ziarul Lumina”.
26 Octombrie 2014 | 06:49
sursa: basilica.ro
Cu ocazia sărbătorii ocrotitorului Bucureştilor, Sfântul Dimitrie cel Nou, încercăm să ne reamintim câte ceva din viaţa acestui sfânt. Este adevărat, s-a scris în fiecare an despre el. Vom relua, în linii mari, amănunte privind viaţa sfântului, dar vom încerca şi abordări ale unor ipoteze care au avut în vedere să aducă lumină în zona mai puţin cunoscută a vieţii sale: cine a fost cu adevărat Sfântul Dimitrie cel Nou? În ce perioadă a trăit patronul spiritual al Bucureştilor? A fost acesta un simplu mirean, ori un călugăr îmbunătăţit? Este oare localitatea Basarabovo locul de baştină al sfântului? Care sunt condiţiile istorice ale ajungerii moaştelor sale la Bucureşti? De când se practică închinarea generală la acest sfânt? Vom încerca un răspuns la aceste întrebări în rândurile ce urmează. Cunoaştem deja, din cele ce s-au mai scris, biografia acestui sfânt într-o variantă care însă conţine multe lacune privind originea sa, locul naşterii, condiţia sa. De aceea, ne-am propus să aducem toate aceste informaţii la un loc. La toate aceste întrebări, istoricii, etnologii ori oamenii Bisericii s-au încumetat adeseori, în trecut, cât şi în timpurile mai apropiate de noi, să afle un răspuns. Mai multe detalii în “Ziarul Lumina”.
26 Octombrie 2014 | 06:36
sursa: basilica.ro
Ziua de 21 octombrie 2014 va rămâne înscrisă în calendarul Facultăţii de Teologie a Universităţii „Aurel Vlaicu“ din Arad ca o zi specială, deoarece a fost decernat primul titlu de doctor în teologie al acestei instituţii teologice. Teza, intitulată „Conceptul de persoană la părintele Dumitru Stăniloae şi relevanţa acestuia în contemporaneitate“, a fost coordonată de pr. prof. univ. dr. Constantin Rus şi susţinută de teologul Adam Alexandru Dan, informează „Ziarul Lumina”. Din comisia stabilită prin Hotărârea Senatului pentru audierea tezei de doctorat a candidatului Alexandru Dan Adam din Timişoara au făcut parte următoarele cadre didactice: în calitate de preşedinte, pr. prof. univ. dr. Constantin Rus; coordonatorul lucrării, pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan, de la Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad, iar ca referenţi ştiinţifici, pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu şi pr. prof. univ. dr. Tache Sterea, de la Facultatea de Teologie a Universităţii din Bucureşti, şi pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja, de la Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad. În deschiderea susţinerii publice a tezei de doctorat a fost rostită o rugăciune. Preşedintele comisiei, pr. prof. Constantin Rus, a deschis lucrările printr-un cuvânt de salut adresat celor prezenţi, arătând faptul că „această zi este una istorică pentru facultatea noastră, pentru că vine să înnobileze eforturile, nu uşoare şi nu puţine, ale ostenitorilor acestei instituţii teologice. Această zi deosebită se alătură altor câteva momente la fel de speciale pentru noi, cum sunt redeschiderea porţilor acestei şcoli în anul 1991 la care se adaugă primul examen de disertaţie la absolvenţii de master în anul 2003“. Teologia părintelui Dumitru Stăniloae, un subiect inepuizabil În faţa asistenţei, pr. Ioan Tulcan, în calitatea sa de profesor îndrumător, precum şi în cea de decan al instituţiei, a arătat că „prezentul proiect de doctorat reprezintă cea dintâi realizare de acest fel, în cadrul Şcolii Doctorale a Facultăţii de Teologie, din cadrul Universităţii «Aurel Vlaicu» din Arad, care a început să funcţioneze din anul 2011, fiind primul candidat care vine în faţa Comisiei de doctorat în vederea susţinerii acestuia. Calitatea intelectuală şi umană a autorului ei, precum şi determinarea de a aprofunda o asemenea tematică reprezintă premise dătătoare de speranţă referitoare la potenţialul uman şi cel teologic al acestei şcoli, dar şi al candidatului. Am îndrumat studenţii, masteranzii şi doctoranzii facultăţii noastre să aprofundeze teme care nu au fost deloc, sau poate parţial, dezbătute în câmpul cercetării ştiinţifice din teologia românească. Din mulţimea temelor ce s-ar cuveni a fi tratate în cadrul tezelor de doctorat, în teologia românească nu pot lipsi cele referitoare la teologia părintelui Dumitru Stăniloae, care reprezintă un potenţial inepuizabil pentru teologii ortodocşi, şi nu numai. Primul nostru doctorand, care a finalizat teza sa de doctorat, se înscrie în această necesitate de a recepta o temă predilectă a marelui teolog ortodox român: conceptul de persoană. Încă din primele pagini ale tezei, autorul dă dovadă de multă pasiune în abordarea acestei teme, fiind nu de puţine ori ispitit să intre în foarte multe detalii şi conotaţii dintre cele mai diferite ale unei problematici extrem de complexe, a persoanei, care, trebuie să recunoaştem, fascinează pe cercetătorul dornic de a scruta frumuseţile unei realităţi care ne priveşte pe toţi oamenii, ca purtători ai dimensiunii personale a existenţei“. A urmat citirea referatelor de către ceilalţi referenţi, toţi apreciind atât momentul acesta de referinţă pentru facultatea din Arad, cât şi pentru cercetarea de calitate, pe care candidatul Alexandru Adam a dovedit-o în lucrarea prezentată. După aceasta a urmat sesiunea de întrebări adresate de către comisie. Candidatul a mulţumit coordonatorului şi părinţilor profesori de la Arad şi Bucureşti pentru toate sfaturile şi îndemnurile ce le-a primit de-a lungul timpului, păstrând în suflet o frumoasă emoţie şi amintire despre acest eveniment.
25 Octombrie 2014 | 18:44
sursa: basilica.ro
Biserica Ortodoxă cinsteşte la 26 octombrie pe Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. În această seară, în Catedrala Patriarhală, Slujba Privegherii în cinstea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir a fost oficiată de către Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. „Petrecem în aceste zile clipe de mare binecuvântare şi bucurie sufletească şi duhovnicească. În aceste zile de sărbătoare, la chemarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel este prezent aici în cetatea Bucureștilor însuși Patriarhul Ierusalimului, Preafericitul Părinte Teofil al III-lea care, ca un dar și o binecuvântare a Sfinților Împărați Ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, a adus și o părticică din lemnul Sfintei Cruci. Ce bucurie și binecuvântare mai mare se poate în ajun de sărbătoare a Duminicii sau a cinstirii Învierii Domnului și în aceste zile de mare sărbătoare decât să avem aici la București și lemnul Cinstitei și de viață făcătoarei Cruci. Totodată, astăzi, cetatea Bucureștiului se înfrățește în chip cu totul special și cu cetatea Tesalonicului care își cinstește, începând din această seară și mâine în chip special, pe ocrotitorul ei pe care și noi îl cinstim și anume pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”, a spus Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei. La slujbă au fost prezenţi numeroşi credincioși, dar și pelerini care au venit la Patriarhie pentru a aduce cinstire sfintelor moaște așezate spre închinare în baldachinul special amenajat din apropierea Catedralei Patriarhale.
25 Octombrie 2014 | 17:39
sursa: basilica.ro
Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului și Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României au fost primiți astăzi, 25 octombrie 2014, la Palatul Cotroceni, de Președintele României, dl. Traian Băsescu. În cadrul întâlnirii, Patriarhul Ierusalimului a rostit următorul cuvânt: Excelenţa Voastră, Domnule Preşedinte, Este o deosebită onoare pentru Noi şi pentru delegaţia Noastră să fim primiţi astăzi de Excelenţa Voastră, împreună cu iubitul nostru frate în Hristos, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, care a mijlocit vizita Noastră bisericească în România, această mare ţară din Balcani, care, de fapt, nu este străină Patriarhiei Ierusalimului. Aceasta pentru că sunt binecunoscute legăturile istorice şi spirituale dintre Patriarhia Română şi Patriarhia Ierusalimului. Excelenţa Voastră, vizita Noastră are loc într-o perioadă a evoluţiilor politice şi culturale radicale, atât la nivel internaţional, cât şi naţional sau local. Suntem conştienţi de situaţia socio-economică complicată din ţara dumneavoastră şi din regiune. Totuşi, ştim din ultima dumneavoastră vizită şi din pelerinajul din Israel şi din Statul Palestinian că dumneavoastră cunoaşteţi situaţia frământată din regiunea noastră, respectiv, din Orientul Mijlociu şi, în special, din Ţara Sfântă. Suntem siguri că atunci aţi avut o experienţă personală care v-a convins că prezenţa creştină în Orientul Mijlociu este o componentă indispensabilă a contextului multietnic, multicultural şi multireligios. Dorim să vă supunem atenţiei suferinţa creştinilor din această regiune, care este rezultatul unei persecuţii declarate împotriva lor. În aceeaşi măsură în care valorile creştine şi normele morale au plămădit şi format identitatea culturală şi morală a ţării dumneavoastră, membră a Uniunii Europene, tot astfel creştinismul a modelat structura socio-politică şi religioasă actuală a Ţării Sfinte, care include Israelul, Regatul Haşemit al Iordaniei şi Statul Palestina. Întrucât Biserica şi Statul servesc aceluiaşi scop, adică binele cetăţenilor, este imperativ ca Biserica şi Statul să-şi unească valorile spirituale comune pentru a se opune forţelor distructive care ameninţă fiinţa umană, considerată a fi însăşi chipul Creatorului ei, Atotputernicul Dumnezeu. Invocând asupra dumneavoastră harul Sfântului Mormânt al Domnului nostru Cel Înviat Iisus Hristos, Vă dorim sănătate atât spirituală, cât şi fizică, viaţă îndelungată şi succes în misiunea de guvernare şi în viaţa politică a dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze, şi vă mulţumesc!
25 Octombrie 2014 | 16:38
sursa: basilica.ro
Bucureşti, 25 octombrie 2014 Majestății Sale, Regelui MIHAI I al României Majestatea Voastră, Cu prilejul aniversării zilei de naştere, avem deosebita bucurie de a Vă adresa alese urări de sănătate, fericire şi viaţă îndelungată. Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Dăruitorul vieţii şi al tuturor binefacerilor, să Vă ajute în toată lucrarea de reprezentare a demnităţii poporului român. Întru mulţi şi fericiţi ani, Majestatea Voastră! Cu deosebită stimă şi binecuvântare, † DANIEL Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
25 Octombrie 2014 | 16:35
sursa: basilica.ro
Reprezentanții Arhiepiscopiei Bucureștilor au fost alături de credincioșii veniți pe Dealul Patriarhiei și în a doua zi a pelerinajului la sfintele moaște. Protopopiatul Ilfov Nord a pregătit mâncare caldă, dar și apă și fructe. „În fiecare an cu prilejul hramului Sfântului Dimitrie Ocrotitorul Bucureştilor, organizăm operaţiunea Hrană pentru pelerini”a precizat Pr. Cons. Antonie Dumitrașcu, Sectorul Social - Filantropic al Patriarhiei Române. „Prin dragostea preoţilor protopopiatului Ilfov Nord care au răspuns la solicitarea noastră am venit cu bucurie să aducem pelerinilor hrană caldă şi ceai fierbinte pentru a îndura mai uşor frigul şi oboseala”, a mărturisit pentru TRINITAS TV. Pr. Alexandru Anghel secretar al Protopopiatului Ilfov Nord În cursul după-amiezei și Protoieria Ilfov Sud a venit în sprijinul pelerinilor. „Ne bucurăm că în acest an de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel nou, Ocrotitorul Bucureştilor, am oferit acest gest de ospitalitate pentru pelerinii care s-au nevoit mai ales în condiţiile acestei vremi nefavorabile“, a spus Pr. Dumitru Ștefănescu, secretar, Protoieria Ilfov Sud.
25 Octombrie 2014 | 15:46
sursa: basilica.ro
Sâmbătă, 25 octombrie 2014, de Ziua Armatei Române, au fost organizate manifestări speciale la Carei, județul Satu Mare, cu prilejul împlinirii în acest an a 70 de ani de la eliberarea întregului teritoriu al României de sub ocupația horthystă, la 25 octombrie 1944 fiind eliberate ultimele localități românești, Carei și Satu Mare. Evenimentele s-au desfășurat în prezența președintelui Traian Băsescu, a prim-ministrului Victor Ponta și a numeroase oficialități centrale si locale. Slujba a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului. „Ministerul Apărării Naționale prin Divizia IV Infanterie Gemina au organizat o ceremonie religioasă și militară la care au avut ca invitați cetățeni ai zonei Carei- Satu Mare, oficialități centrale și locale. Între aspectele inedite ale ceremoniei din această zi, a fost și expoziţia statică, în care s-au prezentat elemente de tehnică, echipament şi armament din înzestrare iar o grupă de militari profesionişti a executat un exerciţiu de mânuire a armamentului”, a declarat pentru Radio Renașterea, maiorul Dan Crișan, de la Divizia IV Infanterie Gemina din Cluj-Napoca. Tot sâmbăta aceasta, la Carei a ajuns și Ștafeta Veteranilor. Un grup de tineri militari, pornit duminica trecută din București, a purtat drapele tricolore pe un traseu de aproximativ 800 km, până la Carei. Acestea au fost înmânate unor veterani, reprezentând cele două generații de veterani în viață ai Armatei Române, potrivit TRINITAS TV. A urmat ceremonia depunerii de coroane și jerbe de flori, evenimentul încheindu-se cu parada militară. Mai multe avioane de luptă și elicoptere au survolat zona, în aplauzele publicului.
25 Octombrie 2014 | 13:25
sursa: basilica.ro
Duminică, 19 octombrie, PS Antonie de Orhei, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la biserica „Sfântul Pantelimon” din satul Doina, raionul Cahul, după cum aflăm de la Biroul de presă al Mitropoliei Basarabiei. După Sfânta Slujbă, PS Antonie s-a referit la textul Evangheliei din duminica a XX-a după Rusalii. PS Antonie a apreciat activitatea părintelui Dumitru, care cu multă jertfă desfăşoară o misiune ortodoxă într-o localitate cu mai multe etnii şi care aparţin diferitor religii. Satul Doina a fost menționat documentar în anul 1908 cu denumirea Achendorf. Primul slujitor şi întemeietor al comunităţii ortodoxe din Doina a fost părintele Vasile Vascan. La 27 iulie 2007 s-a făcut deschiderea oficială a sfântului locaş în prezenţa unei delegaţii din Germania. Prima slujbă arhierească a fost oficiată de ziua hramului, la 9 august 2007, ziua prăznuirii Sfântului Pantelimon (stil vechi). În luna septembrie 2008, Mitropolitul Basarabiei a vizitat a doua oară satul Doina, cu ocazia împlinirii a o sută de ani de la înfiinţarea localităţii, când a înălţat un Te-Deum de mulţumire pentru binefacerile revărsate de Bunul Dumnezeu asupra acestei localităţi.
25 Octombrie 2014 | 13:11
sursa: basilica.ro
La 19 octombrie, Înaltpreasfinţitul Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, a oficiat, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Paraclisul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din sectorul Ciocana, din Chişinău, după cum aflăm de la Biroul de presă al Mitropoliei Basarabiei. Înaltpreasfinţitul Petru, după Sfânta Liturghie, a rostit un cuvânt de învăţătură în care a explicat textul Evangheliei din Duminica a XX-a după Rusalii, parabola învierii fiului văduvei din Nain. Între altele, Întâistătătorul Mitropoliei Basarabiei, a spus: „Şi prin această minune, minunea învierii fiului văduvei din Nain, Mântuitorul le arată celor prezenţi de faţă şi ne arată şi nouă, că este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, dătătorul de viaţă şi biruitorul morţii. În afară de această înviere, ştim din Sfânta Evanghelie, că Mântuitorul a înviat pe fiica lui Iair, mai marele sinagogii din Capernaum şi pe prietenul său Lazăr, mort de patru zile. Aceste minuni ne spun că moartea este fără putere în faţa lui Dumnezeu şi nu moartea are ultimul cuvânt în existenţa noastră, ci ultimul cuvânt îl are învierea şi viaţa. Omul nu este creat pentru moarte, ci pentru viaţă veşnică”. „Din Evanghelia de astăzi, învăţăm, că având credinţă în Dumnezeu mergem pe drumul care duce la înviere şi viaţă veşnică. Să urmăm lui Hristos şi să moştenim Împărăţia lui Dumnezeu”, a îndemnat Întâistătătorul Mitropoliei Basarabiei După Sfânta Slujbă, soborul de preoţi a înălţat un Te-Deum pentru sănătatea ctitorilor paraclisului, după care Înaltpreasfinţitul Mitropolit şi Exarh Petru a înmânat câteva distincţii bisericeşti. Pentru sprijinul acordat paraclisului „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din sectorul Ciocana, domnul Dumitru Pulbere a fost decorat cu distincţia Mitropolie Basarabiei „Crucea mitropolitană pentru mireni”, iar domnii Valentin Guţu şi Serghei Cojocaru cu distincţii de vrednicie. Înaltpreasfinția Sa a apreciat şi activitatea părintelui Teodor, evidenţiind spiritul gospodăresc-organizatoric şi pastoral-misionar de care dă dovadă prin faptă şi cuvânt părintele Teodor, dorindu-i sănătate şi înmulţirea roadelor în activitatea sa de slujitor al Domnului. Părintele Teodor a mulţumit Înaltpreasfinţitului Petru pentru binecuvântare arhierească şi pentru sprijinul pe care l-a avut din partea Mitropoliei de la înfiinţarea parohiei până în prezent şi l-a invitat pe Întâistătătorul Mitropoliei Basarabiei să cerceteze parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” şi cu alte ocazii.
25 Octombrie 2014 | 14:45
sursa: basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a fost decorat Joi, 23 octombrie 2014, de Casa Regală a României, cu distincția „Nihil Sine Deo”. Decorația a fost înmânată de Alteța Sa Regală, Principesa moștenitoare Margareta, în numele Majestății Sale Regele Mihai I, în cadrul unei ceremonii care s-a desfășurat în Holul de onoare al Castelului Peleș din Sinaia. Distincția a fost acordată, așa cum este menționat pe diploma ce i-a fost înmânată Înaltpreasfințitului Andrei cu această ocazie, „pentru întreaga sa activitate pastorală și misionară de mai multe decenii, pentru că în ciuda greutăților și a sacrificiilor personale a contribuit decisiv la organizarea activităților sociale, educative și mediatice ale Bisericii, arătând pricepere și înțelepciune în răspândirea mesajului credinței, pentru deschiderea sa către ecumenism și dialog interreligios și pentru modul demn, iubitor și înțelept în care păstorește Mitropolia Clujului, atât de încărcată de istorie pentru națiunea română”. Potrivit consilierului pe probleme de misiune şi protocol, Arhidiaconul Claudiu Grama, cel care l-a însoțit pe Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, ceremonia a debutat în jurul orei 18, când invitații au fost primiți pe poarta principală a castelului de directorul de protocol al Casei Regale, după care, începând de la ora 18:30, a avut loc ceremonia de înmânare a distincțiilor. Au fost decorați de Casa Regală a României și Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, actrița Draga Olteanu-Matei, domnul Mircea Hava, primarul municipiului Alba-Iulia, interpreta de muzică populară Sofia Vicoveanca și actriţa Tamara Buciuceanu-Botez. Toți aceștia au primit din partea Principesei Margareta, Crucea Casei Regale a României. Alături de Medalia „Regele Mihai I pentru Loialitate” și de Crucea Casei Regale a României, Decorația regală „Nihil Sine Deo” este o distincție ce se acordă prin decizia Șefului Familiei Regale a României. Ea a fost instituită la 30 decembrie 2009 și poate fi acordată personalităților marcante din domeniul social, științific, educațional, cultural, spiritual, economic, politic și militar. Sunt decorate în special persoanele cu o performanță de înalt nivel, care au dat dovadă de generozitate și spirit de răspundere și au folosit puterea exemplului personal pentru a îmbogăți prezentul românesc.
25 Octombrie 2014 | 15:30
sursa: basilica.ro
În cursul după-amiezii zilei de sâmbătă, 18. 10. 2014, în Parohiile Horia şi Mândruloc din Protopopiatul Arad a avut loc un dublu eveniment bisericesc: binecuvântarea capelelor funerare ridicate în cimitirele celor două localităţi. Slujba de sfinţire a celor două capele, cu hramurile „Pogorârea Duhului Sfânt” respectiv „Învierea Domnului”, a fost săvârşită succesiv, la orele 15 şi 16.30, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, înconjurat de un sobor alcătuit din Pr. Petru Bercean, de la Parohia Vladimirescu I, Pr. Dacian Nan, de la Parohia Vladimirescu II, Pr. Teodor Mureşan, de la Parohia Cicir, Pr. Silviu Faur, secretar eparhial şi slujitor la Parohia Arad-Şega I, Pr. Flavius Ardelean, de la Parohia Mândruloc, Pr. Adrian Murg, de la Parohia Horia şi Arhid. Tiberiu Ardelean, profesor la Seminarul Teologic şi slujitor la Parohia Arad-Centru. În jurul ierarhului s-a adunat o mare mulţime de credincioşi şi oficialităţi locale, în frunte cu primarul comunei, Domnul Ioan Crişan, care a avut iniţiativa şi a coordonat construirea acestor edificii. În cuvântul adresat cu acest prilej, potrivit episcopiaaradului.ro, IPS Timotei a amintit faptul că înălţarea unor capele de cimitir, potrivit cerinţelor actuale, se află în tradiţia creştină din începuturi, contribuind la observarea cuvenită a cultului celor adormiţi, implicit şi a legăturii dintre biserica de pe pământ şi cea din cer. Chiriarhul a mulţumit celor ce au contribuit la ridicarea lor şi a îndemnat pentru a se îndeplini întocmai rânduielile locului ca şi prevederile legilor bisericeşti şi civile. După încheierea fiecărei slujbe de sfinţire s-a săvârşit o slujbă de pomenire a tuturor dreptmăritorilor creştini înmormântaţi în cele două cimitire. La final, preoţii celor două parohii au mulţumit ierarhului pentru binecuvântarea acestor edificii şi pentru părintescul cuvânt de învăţătură şi îndemn adresat mulţimii de credincioşi prezenţi. Construcţia celor două capele a început în anul 2013, cu finanţare integrală din partea Primăriei Vladimirescu. Necesitatea acestora este legată de legislaţia sanitară şi rutieră la care trebuie să se alinieze şi ţara noastră, în calitatea ei de membră a Uniunii Europene. Există însă şi o componentă religioasă şi socială în acest proiect, care vizează asigurarea unor condiţii materiale decente, disponibile tuturor credincioşilor, pentru săvârşirea cu creştinească cuviinţă a cultului pentru cei răposaţi.
25 Octombrie 2014 | 14:47
sursa: basilica.ro
Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Locţiitor de Arhiepiscop al Timişoarei şi Mitropolit al Banatului, joi, 6 noiembrie 2014, la împlinirea a 40 de zile de la trecerea la cele veşnice a Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Nicolae, se va oficia Sfânta Liturghie arhierească la catedrala mitropolitană din Timişoara, urmată de săvârşirea parastasului întru pomenirea vrednicului arhipăstor, potrivit mitropolia-banatului.ro. Foto: Arhivă
25 Octombrie 2014 | 14:46
sursa: basilica.ro
Vineri, 24 octombrie 2014, PS Antonie de Orhei, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chişinăului, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat slujba de parastas pentru pomenirea sufletelor ostaşilor români înmormântaţi în cimitirul de la Vărzăreşti, Nosporeni, după cum aflăm de la Biroul de presă al Mitropoliei Basarabiei. La slujba de pomenire au fost prezenţi reprezentanţi ai Ambasadei României la Chişinău, ai Armatei Naţionale a R. Moldova, primarul satului Vărzăreşti şi reprezentanţi ai Societăţii Culturale „Ginta Latină”, filiala Nisporeni. Un omagiu eroilor români, din parte Ambasadei României la Chişinău, au adus Excelenţa Sa Marius Lazurcă, ambasadorul României în Republica Moldova, dl colonel Dumitru Neacşu, ataşatul militar al Ambasadei României la Chişinău şi doamna Maria Ciobanu. După oficierea slujbei de pomenire, PS Antonie a adus, la rândul său, un omagiu eroilor români, subliniind, printre altele: „În 1940 ostaşii români au venit să-i elibereze pe fraţi de sub o ocupaţie străină şi atee. Au rămas să doarmă, aici, în pământul pe care l-au dorit eliberat. Ei şi astăzi veghează libertatea acestui pământ. Perioada de după 1944, ştim, că fost o perioadă când s-a urmărit metodic ca să fie ştearsă orice amintire despre jertfa ostaşilor români din acest spaţiu românesc, inoculându-ne, în acelaşi timp, insistent, ura faţă de fraţi. Această lucrare diabolică a dat şi roadele sale, pe care le regretăm mult”. „Avem datoria sfântă să nu uităm de fapta acestor eroi şi să le vorbim şi tinerilor despre semnificaţia acestei jertfe. Dacă, astăzi vorbim româneşte, cunoaştem istoria poporului român, ştim care sunt rădăcinile noastre ca neam, este şi meritul eroilor români care odihnesc aici la Vărzăreşti. Veşnică lor pomenire”, a mai spus PS Antonie. În cimitirul ostaşilor români din Vărzăreşti îşi dorm somnul de veci 178 de eroi români căzuţi în luptele din 1941. Pe timpul regimului sovietic, cimitirul a fost profanat ca şi celelalte locuri unde sunt înmormântaţi ostaşi români. Din ordinul conducătorilor comunişti, de atunci, crucile au fost smulse şi duse cu carele la Nisporeni, unde s-au folosit la construcţia unui trotuar. Mulţi ani cimitirul a fost folosit ca păşune pentru animalele. În R. Moldova există aproximativ 200 de cimitire (gropi comune sau locuri neîmprejmuite), unde-şi dorm somnul de veci zeci de mii de soldaţi români căzuţi în timpul celui de-al doilea război mondial pentru eliberarea Basarabiei. Cimitire amenajate, asemenea celui de la Vărzăreşti, sunt la Ţiganca, Cania, Nicolăieuca, Feşteliţa, Micleuşeni şi Vărvăreuca.
25 Octombrie 2014 | 14:44
sursa: basilica.ro
Credincioșii din Protopopiatele Bistrița, Năsăud și Beclean sprijină activitatea Cantinei sociale „Sfânta Mucenită Filofteia” din municipiul Bistrița. Zeci de parohii, prin implicarea preoților și a credincioșilor, sunt alături de cei nevoiași și au donat în ultima perioadă zeci de tone de alimente neperisabile sau legume cultivate în grădinile proprii. Recent, credincioșii parohiei Ilva Mare din Protopopiatul Năsăud au trimis șase tone de alimente, în special cartofi, ulei, făină și zahăr, după cum aflăm de la Radio Renașterea. Donația vine după ce părintele Marius Pintican, preşedintele Asociaţiei Filantropia Ortodoxă, Filiala Bistriţa-Năsăud, asociație de care aparține Cantina socială, a oficiat Sfânta Liturghie în Duminica a XXI -a după Rusalii în parohia Ilva Mare, la invitația preoților Cristian Lupşan și Dănilă Solovăstru. La finalul slujbei, în cadrul cuvântului de învățătură, părintele Marius Pintican a prezentat proiectele Asociației, însistând asupra cantinei, care oferă hrană zilnic pentru 70 de oameni săraci din Bistrița. „În numele celor care se vor împărtăși de dragostea și dărnicia creștinilor din parohia Ilva Mare, le mulțumim și îl rugăm pe Hristos Mântuitorul, să le răsplătească toată dragostea și dărnicia și să le binecuvînteze toată osteneala”, a precizat părintele Marius Pintican, președintele Asociației Filantropia Ortodoxă Filiala Bistrița-Năsăud.
25 Octombrie 2014 | 14:36
sursa: basilica.ro
În data de 20 octombrie 2014, cercul pastoral-misionar "Băile Olănești" s-a întrunit la Parohia Vlădești Țânțulești. Au participat preoți de la parohiile Băile Olănești, Olănești Sat I, Olănești Sat II, Cheia, Chiciora, Păușești Măglași, Zmeurăt, Vlăduceni, Vlădești Țânțulești și Vlădești. S-a oficiat slujba Sfântului Maslu, la care au participat credincioșii din zona, apoi s-a oficiat Te Deum de mulțumire, potrivit arhiram.ro. După slujbă, pr. Sârbu Ciprian, preot paroh la Parohia Vlădești Țănțulești, a prezentat un referat cu tema: "Țara Românească în timpul domniei Sfântului martir Constantin Brâncoveanu, centru diplomatic, cultural și politic european. De la voievozi războinici, la voievozi diplomați", la care, pe lângă documentarea din surse bibliografice, a adăugat și expunerea pe video-proiector a câtorva imagini și icoane ale domnitorului Martir Constantin Brâncoveanu și ale fiilor săi, precum și imagini ale personalităților istorice ale vremii și hărți administrative ale Europei din vremea Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu. Prezentăm, pe scurt, câteva fragmente din cuprinsul lucrării: "Constantin Brâncoveanu, o figură deosebită, remarcată prin marile sale merite pe tărâmul politico-diplomatic, s-a detașat, în amintirea posterității, ca o personalitate aparte în domeniul ocrotirii artelor și culturii, care în timpul domniei sale au cunoscut o înflorire deosebită. Cumpătarea și chibzuința cu care a înțeles să-și îndeplinească menirea de promotor al idealului de independență a patriei, într-o perioadă de mare restriște și tulburări în această parte a continentului european, l-au menținut în scaunul Țării Românești aproape 26 de ani, stabilitate nemaiîntâlnită din vremea lui Matei Basarab. Brâncoveanu, așa cum releva cu inspirație Nicolae Iorga, cu peste șapte decenii în urmă, a reușit să păstreze, timp de mai bine de un sfert de veac, nu numai Țara Românească, ci întreaga noastră națiune, ca trup politic, ca suflet românesc. Un capitol însemnat al Țării Românești a luat sfârșit cu uciderea lui Brâncoveanu. Prin arta diplomației ridicate la culmi neatinse până atunci, domnitorul a știut vreme de mai bine de un sfert de veac să apere integritatea pământului strămoșesc, să lupte nu numai pentru independența principatului muntean, dar și a provinciilor surori, Moldova și Transilvania, când a fost posibil, să manevreze cu îndemânare și să exploateze contradicțiile dintre puterile rivale – pentru a salva neatârnarea neamului – imperiile otoman, habsburgic și țarist. Dorințele revanșarde ale otomanilor, ce s-au ridicat într-o ultimă și sângeroasă zvâcnire de rezistență împotriva adversarilor lor habsburgi și țariști ce i-au dominat net de acum inainte, precum și tragicul și sfâșietorul conflict ce l-a opus Cantacuzinilor – nu mai puțin iubitori de țară în optica lor, au condus la căderea domitorului Constantin Brâncoveanu. În timpul domniei sale de aproape 26 de ani, ca om politic și diplomat iscusit, protector generos al artelor și culturii și adevărat mecena pentru întregul Orient ortodox , Constantin Brâncoveanu a fost în masură să asigure Țării Românești o epocă de certă măreție". Prezentarea s-a închieiat cu ascultarea troparului Sfinților Martiri Brâncoveni.
25 Octombrie 2014 | 13:31
sursa: basilica.ro
La 26 octombrie sărbătorim pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale cărui sfinte moaște se află în Tesalonic. Aici, grecii i-au ridicat Sfântului Mucenic Dimitrie o biserică impunătoare pe locul martiriului. Sfântul Dimitrie este cinstit în mod deosebit de grecii din Tesalonic, fiind ocrotitorul metropolei, dar și de către credincioșii de pretutindeni, datorită mijlocirii și minunilor sale. În fiecare an, în ziua de prăznuire a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, la Tesalonic se organizează pelerinaje și procesiuni. Sfântul este ocrotitorul orașului și al comunității creștine din Tesalonic, care a fost înființată de Sfântul Apostol Pavel când a trecut pe aici în timpul celei de-a doua călătorii misionare. Apostolul neamurilor a avut o legătură deosebită cu tesalonicenii. Le-a scris două epistole, iar în prima (I Tesaloniceni 1, 2) recunoaște că îi poartă în rugăciunile sale. De aceea și comunitatea de aici a fost puternică, dând mulți sfinți martiri pentru credința în Hristos. "Dumnezeul lui Dimitrie, ajută-mi!" Printre cei mai importanți și cei mai cunoscuți sfinți pe care i-a dat comunitatea din Tesalonic este Sfântul Dimitrie. Bătrâna cetate îi este casă încă din pruncie. Aici a copilărit și a fost botezat de părinți în taină de frica cruntelor prigoane împotriva creștinilor. Tatăl său, care era dregător al cetății, și mama sa l-au învățat tainele creștinismului în ascuns, într-o cameră a palatului. Maturitatea sfântului se leagă tot de Tesalonic. După moartea părinților, Dimitrie a moștenit viața lor desăvârșită, averile, dar și scaunul tatălui său. Împăratul Maximian Galeriu (284-311) a fost cel care i-a dat în stăpânire cetatea, impresionat de înțelepciunea sa. Încă de atunci, tesalonicenii i-au acordat mare cinste conducătorului lor. Dimitrie i-a cârmuit cu înțelepciune, propovăduind pe față dreapta credință și aducând pe mulți la Hristos. Dar ura împăratului față de creștini era prea mare. Astfel, după victoria împotriva sciților, Maximian a poruncit ca în fiecare cetate să fie aduse jertfe zeilor. Atunci când împăratul i-a cerut lui Dimitrie să jertfească, vrednicul soldat a recunoscut cu îndrăzneală că el este soldatul lui Hristos. Mâniat, împăratul a poruncit să-l închidă în temniță până la încheierea sărbătoririi victoriei. Din stăpân a ajuns paria cetății. Părăsit de tesaloniceni, era prietenul și povățuitorul creștinilor închiși și martirizați în arena romană. Nestor, unul dintre creștini, și-a propus să lupte împotriva gladiatorului Lie, preferatul împăratului, care îi ucidea pe toți în arenă, în special creștini. A alergat mai întâi la Sfântul Dimitrie să-i ceară rugăciuni și binecuvântare ca să-l poată birui pe acel ucigaș de oameni. Și, însemnându-l cu semnul Crucii pe frunte, sfântul i-a zis: "Du-te! Și pe Lie vei birui și pe Hristos vei mărturisi!" În timpul luptei, Nestor a strigat: "Dumnezeul lui Dimitrie, ajută-mi!" Și îndată, trântindu-l jos, l-a înfrânt pe Lie. Întristat, împăratul s-a răzbunat pe Sfântul Dimitrie, poruncind ca să-i fie străpuns trupul cu sulițe în temniță, iar viteazului Nestor să i se taie capul. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a suferit martiriul la 9 aprilie 304. Biserica s-a construit pe locul martiriului Evlavia creștinilor față de Sfântul Mucenic Dimitrie s-a intensificat treptat. Sfintele sale moaște, izvorâtoare de mir și făcătoare de minuni, au fost păstrate și cinstite. După Edictul de la Milan (313), cultul Sfântului Dimitrie s-a răspândit în toată lumea creștină. Ziua de prăznuire a sfântului nu este 9 aprilie, când a murit, ci 26 octombrie, deoarece în ziua de 26 octombrie 413 au fost aduse în Tesalonic sfintele sale moaște din Sirmium, unde se presupune că a fost înmormântat. Ele au fost așezate în biserica ridicată peste locul unde a fost martirizat. În secolul V, guvernatorul Leontie a construit pe același loc o biserică mai mare, cu trei nave, care însă a suferit un incendiu în prima jumătate a sec. al VII-lea. Atunci a fost ridicată biserica actuală, în formă de navă, având alte patru nave sau paraclise în interior. Impunătoarea catedrală a fost transformată în 1493 de către turci în moschee. Abia în anul 1912 a fost redată din nou cultului creștin. Peste doar câțiva ani, în 1917, din cauza unui alt incendiu, biserica a fost restaurată și sfințită în anul 1949. Datorită acestor lucrări, s-au descoperit locul unde a fost martirizat Sfântul Dimitrie și ruinele băii romane, aflate sub altarul catedralei. Mijlocitor alături de alți doi sfinți Pentru creștinul român, obișnuit cu arhitectura în formă de cruce a bisericilor noastre, biserica Sfântului Dimitrie din Tesalonic poate trece neobservată, fiind confundată cu o clădire de utilitate laică. Doar crucea prezentă pe acoperiș și pe zidurile laterale te duce cu gândul la un lăcaș de închinare. Însă, odată intrat în casa Sfântului Dimitrie, rămâi impresionat de monumentalitatea lăcașului de închinare. Racla cu moaștele Sfântului Dimitrie este așezată în partea stângă a naosului, într-un mic paraclis din marmură și împodobit cu fresce din viața sfântului. Catedrala mai adăpostește și moaștele Sfintei Mucenițe Anisia din Tesalonic, care a pătimit în anul 298, în timpul persecuției împăratului Dioclețian. Ele sunt așezate într-un baldachin, în partea stângă a Sfântului Altar. Pe lângă acești doi sfinți, un cult deosebit are și Sfântul Grigorie Kallidis, fost mitropolit de Heraclia, Redestos, Ioannina și Tesalonic, adormit în Domnul la 23 iulie 1925, ale cărui moaște se află în pronaos, în partea stângă. Cu toate că Biserica "Sfântul Mucenic Dimitrie" din Tesalonic a fost distrusă de incendii și de musulmanii care au transformat-o în moschee, astăzi este zveltă și dârză, mărturie a biruinței creștinismului în fața persecutorilor. (Articol semnat de George Aniculoaie și publicat în "Ziarul Lumina" din data de 26 octombrie 2013)
25 Octombrie 2014 | 12:58
sursa: basilica.ro
Membri Permanenţei Consiliului Eparhial, împreună cu preoţii Catedralei Mitropolitane şi angajaţii Centrului Eparhial au felicitat vineri, 24 octombrie, pe Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu prilejul aniversării zilei de naştere. Preasfinţia Sa, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi de la parohiile şi mănăstirile din eparhie, a oficiat în dimineaţa acestei zile Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Timişoara. În cadrul slujbei au fost înălţate rugăciuni de mulţumire Bunului Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra Preasfinţiei Sale în cei 43 de ani de viaţă şi asupra întregii Biserici Ortodoxe bănăţene. După slujbă, Ierom. Nectarie Arvai, stareţul Mănăstirii Româneşti, a adresat ierarhului un cuvânt de felicitare şi apreciere din partea tuturor clericilor şi monahilor timişeni, pentru dragostea părintească şi purtarea de grijă arătate în cei 8 ani de slujire şi păstorire a clericilor şi credincioşilor Arhiepiscopiei Timişoarei în demnitatea de episcop-vicar eparhial. La rândul său, Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul a mulţumit pentru frumoasele urări, transmiţând aceleaşi gânduri de bine şi bune doriri ostenitorilor şi colaboratorilor de la Centrul eparhial, precum şi tuturor clericilor şi credincioşilor din cuprinsul eparhiei.
25 Octombrie 2014 | 12:33
sursa: basilica.ro
Buzoienii au marcat, sâmbătă, 25 octombrie 2014, Ziua Armatei Române, prin mai multe manifestări, la Monumentul „Regimentului 48 Infanterie“ din Parcul Eroilor. La eveniment au fost prezenţi Înaltpreasfinţitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, autorităţi judeţene şi locale, cadre militare active şi în rezervă. În deschidere, s-a oficiat o slujbă de Te Deum, după cum aflăm de la Dragoș Olteanu. „Am înălţat rugăciuni de mulţumire către Dumnezeu pentru binecuvântarea şi darurile Sale revărsate asupra poporului român şi, îndeosebi, asupra oastei române. De aceea, Ziua Armatei Române este o zi a recunoştinţei faţă de Dumnezeu şi faţă de eroii neamului, faţă de toţi cei care şi-au jertfit viaţa «pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori», aşa cum pomenim la Sfânta Liturghie, pentru că datorită lor noi, astăzi, suntem liberi. Ziua aceasta este şi un memento. Gândindu-ne la trecut, să avem grijă cum ne trăim viaţa în raport cu Dumnezeu, cu semenii, cu noi înşine, astfel încât Dumnezeu să ne ocrotească şi să fim un popor unit, trăind în armonie, pace şi linişte“, a spus Chiriarhul de la Buzău. Cu prilejul împlinirii a 95 de ani de la înfiinţarea Societăţii „Mormintele Eroilor Căzuţi în Război“, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Ciprian şi alte oficialităţi au primit diplome şi medalii aniversare. Reprezentanţi ai principalelor instituţii buzoiene au depus coroane şi jerbe de flori la monument, ceremonia încheindu-se prin defilarea gărzii de onoare.
25 Octombrie 2014 | 12:00
sursa: basilica.ro
Câteva mii de credincioşi sunt aşteptaţi să participe şi anul acesta la sărbătoarea Ocrotitorului spiritual al municipiului Craiova şi al Catedralei mitropolitane, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Momentele liturgice dedicate evenimentului vor debuta sâmbătă, 25 octombrie, ora 16.30, în ajunul praznicului, cu slujba Vecerniei unită cu Litia, urmată de tradiţionala procesiune pe străzile centrale ale oraşului cu racla în care se află moaştele Sfântului Ierarh Nifon, ale Sfintei Muceniţe Tatiana diaconiţa şi ale Sfinţilor Mari Mucenici Serghie şi Vah, după cum ne-a precizat Diacon Gheorghe Cioiu. Sfintele moaşte vor fi purtate în procesiune pe traseul: Catedrala mitropolitană – Biserica Sfântul Gheorghe Vechi – Teatrul Naţional „Marin Sorescu” – Universitate – Prefectură – Biserica Sfântul Ilie – Catedrală. La întoarcere, racla cu Sfintele Moaşte va fi aşezată pe esplanada din faţa Catedralei, spre închinare tuturor credincioşilor, iar părinţii slujitori vor săvârşi în continuare slujba Utreniei, Ceasul I şi de la miezul nopţii va fi oficiată Sfânta Liturghie. Momentele liturgice vor culmina în ziua pomenirii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, duminică, 26 octombrie, cu oficierea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, împreună cu ierarhi din Sinodul mitropolitan, preoţi şi diaconi. Racla cu sfintele moaşte va rămâne spre cinstire şi închinare până seara. După cum a precizat părintele protosinghel Vladimir Dărângă, Eclesiarhul Catedralei mitropolitane, sâmbătă, 25 octombrie 2014, se împlinesc 65 de ani de când cinstitele moaşte aflate în Catedrală au fost aduse în procesiune de la Râmnicu Vâlcea, la iniţiativa şi cu purtarea de grijă a vrednicului de pomenire Mitropolit Firmilian al Olteniei, cel care a păstorit poporul dreptcredicioşilor din Oltenia vreme de aproape 25 de ani (1947 - 1972).