Ultimele ştiri prin RSS

1 septembrie 2014 | 03:15
sursa: basilica.ro
Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, organizează expoziţia de carte românească veche intitulată „Domnitorul Constantin Brâncoveanu Ctitor al cărţii religioase”. Vernisajul va avea loc în data de 4 septembrie, de la ora 10.00 şi se va desfăşura în cadrul Muzeului de Artă Sacră „Reîntregirea” aflat în incinta complexului Catedralei Ortodoxe, potrivit reintregirea.ro. Această expoziţie se înscrie între manifestările dedicate „Anului comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni” în Patriarhia Română şi constituie un pios omagiu închinat Sfântului Constantin Brâncoveanu, iubitor şi ctitor al culturii şi al limbii neamului românesc. Datele istorice arată că Mitropoliei din Alba Iulia, domnitorul muntean i-a acordat în 1698, ajutor financiar de 6000 de aspri, ca să-i fie „de întărire şi ajutor, întrucât o ştim ca pe o corabie ce se leagănă în mijlocul valurilor mării”, iar la 15 iunie 1700 i-a dăruit o moşie de la Merişani, în părţile Argeşului. În 1699 la Alba Iulia a fost trimis Mihail Iştvanovici, ucenicul Mitropolitului Antim Ivireanul, care a tipărit Chiriacodromionul (o ediţie revăzută a Cazaniei lui Varlaam de la Iaşi, din 1643) şi o Bucoavnă, adică un Abecedar. Cărţile româneşti tipărite în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu au cunoscut o largă circulaţie în Transilvania, ajungând până in Maramureş. Unele erau dăruite de el însuşi, după cum arată însemnările făcute pe ele de anumiţi preoţi.
1 septembrie 2014 | 03:15
sursa: basilica.ro
În perioada 25-30 august 2014, la Mănăstirea Arnota, din județul Vâlcea, se desfășoară tabăra pentru tineri "Pridvoarele credinței", organizată de Arhiepiscopia Râmnicului, în colaborare cu Asociația World Vision Romania, potrivit arhiram.ro. Timp de o săptămână, cei 26 de tineri participanți, cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani, se bucură de un program foarte variat. Sunt organizate pelerinaje la marile mănăstiri și obiective turistice din zonă (Govora, Surpatele, Dintr-un Lemn, Bistrița, Arnota, Hurezi și Culele de la Măldărești) precum și o serie de ateliere tematice (comunicare, pictură, origami, gastronomie, olărit, țesătorie și toacă). De asemenea, se merge în drumeție, pe Muntele Arnota și Cheile Bistriței, se vizionează film și se recită poezie religioasă. Toți participanții au primit un rucsac încărcat cu obiecte de igienă personală, cărți și iconițe. Tinerii sunt însoțiți permanent de pr. Constantin Olariu și pr. Marian Bădulescu, din partea Arhiepiscopiei Râmnicului, și de doamna Mioara Plop, din partea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale - Vâlcea.
1 septembrie 2014 | 03:15
sursa: basilica.ro
Biserica Ortodoxă a rânduit ca în ziua sărbătorii Tăierii Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, la 29 august, să se ţină post, în orice zi a săptămânii ar cădea această sărbătoare, în amintirea celui mai aspru postitor şi zelos propovăduitor al pocăinţei. În această zi „nu trebuie numai să nu consumăm anumite alimente, ci să ţinem şi un post spiritual, duhovnicesc mai profund, de aceea nu sunt îngăduite nici căsătorii, nici alte şi alte manifestări mai zgomotoase, ci ziua aceasta să ne fie o sărbătoare de meditaţie şi să vedem ce am putea să facem să punem în practică cuvintele rostite de Sfântul Prooroc şi Înaintemergător Ioan Botezătorul”, a mărturisit Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Ioan, Episcopul Covasnei şi Harghitei. Istoria Bisericii îl consemnează ca ultimul mare profet al Vechiului Testament, cel care a făcut trecerea spre perioada Noului Testament. A murit ca martir, decapitat, la porunca regelui Irod. În Scriptură, Sfântul Ioan ne este înfăţişat drept un mare ascet, îmbrăcat în haină de păr de cămilă, mâncând lăcuste şi miere sălbatică.
1 septembrie 2014 | 03:15
sursa: basilica.ro
Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Oota din Craiova se pregăteşte de sărbătoare. Astfel, în cea de a XII-a Duminică de după Rusalii, pe 31 august, cei doi preoţi slujitori, George Dafina şi Aurel Greere, laolaltă cu credincioşii, vor primi vizita IPS Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, cu prilejul evenimentului sfinţirii capelei parohiale, finalizată de curând şi închinată „Sfintei Treimi”. După slujba de sfinţire, potrivit diac. Ioniţă Apostolache, Mitropolitul Olteniei va sluji Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.
1 septembrie 2014 | 03:15
sursa: basilica.ro
La sfârşitul anului bisericesc, pe 29 august, Biserica Ortodoxă prăznuieşte 'Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul', zi de post. Sfântul Ioan Botezătorul este cunoscut în mod special pentru sfinţenia vieţii lui, pentru severitatea ascezei şi râvna înflăcărată după dreptate şi după cele cereşti. A fost denumit de imnologii Bisericii 'înger în trup' sau 'înger omenesc'. Sfântul Ioan a fost Proroc și Înaintemergător al Mântuitorului Iisus. A fost pecetluit cu această chemare încă de la venirea lui pe lume, printr-o naștere minunată, vestită de înger (Luca 1, 17; 76); apoi, încă de tânăr este un Proroc al pocăinței: iubește înfrânarea și viața aspră din pustia Iordanului. Aici, în pustie, trăiește, predică, mărturisește și botează în Iordan pe cei care cred în cuvântul lui (Luca 3, 1-6; Matei 3, 2-6); predica lui era: schimbarea vieții, întoarcerea la Dumnezeu și împăcarea cu El, pentru a primi viața nouă pe care o aduce Împărăția lui Mesia: „Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor” (Matei 3, 2). El împlinește în faptă ceea ce predică, prin înfrânarea și viața grea pe care o duce; îmbrăcat în haina aspră, de păr de cămilă, nemâncând pâine, nici bând vin (Matei 3, 4; Luca 7, 33), hrănindu-se doar cu lăcuste și miere sălbatică, ca un adevărat înger în trup, cum îl arată unele icoane. Botezul lui Ioan nu era botezul nostru, al creștinilor. El însuși făcea deosebire între cele două botezuri: „Eu unul vă botez cu apă spre pocăință, dar Cel ce vine după mine... vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc” (Matei 3, 11). Dar Sfântul Ioan, și pentru acest botez, cerea „roadă vrednică de pocăință” (Matei 3, 8), dragoste de oameni, milostenie, dreptate, omenie, osândind pe fățarnicii care-l ispiteau, cărora el le spunea „pui de vipere” (Matei 3, 7). Atât de mare faimă de Proroc al Domnului își atrăsese Ioan, încât mulți se întrebau: „Nu cumva Ioan este Hristos-Mesia?”. Iar Ioan le răspundea: „Nu sunt eu Hristosul... Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: Îndreptați calea Domnului... Eu botez cu apă; dar în mijlocul vostru Se află Acela pe Care voi nu-L știți, Cel ce vine după mine, Care înainte de mine a fost și Căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălțămintei... dar ca să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu botezând cu apă” (Ioan 1, 20; 23; 26-27; 31). Mântuitorul Însuși îl cinstește pe Sfântul Ioan, ca pe un adevărat Proroc, zicând: „Ce ați ieșit să vedeți în pustie?... Un proroc? Da, zic vouă, și mai mult decât un proroc... Adevărat zic vouă: Nu s-a ridicat între cei născuți din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul” (Matei 11, 7; 9; 11). Iar dovada cinstei de care se bucura Sfântul Ioan este că Mântuitorul Iisus S-a lăsat botezat de către el în Iordan. În Sfintele Evanghelii, Sfântul Ioan este prezentat ca un martor al dumnezeirii Mântuitorului; momentul culminant din viața Sfântului Ioan a fost însă, atunci când, botezând, a mărturisit, printre oamenii din vremea lui, pe Hristos-Mesia, în persoana Domnului Iisus, după semnul ce i s-a încredințat: „Am văzut Duhul coborându-Se din cer, ca un porumbel, și a rămas peste El! Şi eu nu-L cunoșteam pe El, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: Peste Care vei vedea Duhul coborându-Se și rămânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt. Şi eu am văzut și am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 1, 32-34). Este momentul când Sfântul Ioan înțelege că la Botezul lui în Iordan, Domnul Hristos era de fapt „Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan 1, 29), Care S-a botezat pentru noi, fiind fără de păcat; iar slujirea din clipa aceasta a Sfântului Ioan pentru Mântuitorul, se schimbă și se face dăruire până la jertfă. Așadar, pe doi dintre cei mai buni ucenici ai săi, Sfântul Ioan îi îndeamnă să se ducă și să urmeze pe Domnul Iisus (Ioan 1, 35-40). Iar atunci când câțiva dintre ucenicii săi încearcă să-i strecoare în suflet o urmă de invidie față de Mântuitorul, Sfântul Ioan, printr-o zguduitoare înălțime de suflet, le răspunde: „Nu poate un om să ia nimic dacă nu i s-a dat lui din cer... Cel ce vine din cer este deasupra tuturor. Acela trebuie să crească, iar eu să mă micșorez” (Ioan 3, 27; 31; 30). În lupta sa pentru trezirea sufletelor, Sfântul Ioan Botezătorul nu putea să nu se întâlnească și cu păcatul cel mai scandalos din țara sa. Regele Irod Antipa († 39) își izgonise legiuita soție și trăia acum cu Irodiada, soția fratelui său Filip. Ioan îl mustra pe Irod, zicându-i: „Nu-ți este îngăduit să ții pe femeia fratelui tău” (Marcu 6, 18). Dar mânia Irodiadei nu dormea. Mai întâi, ea a obținut de la Irod arestarea Sfântului Ioan și întemnițarea lui în cetățuia Maherus, dincolo de Iordan. Când Irod şi-a serbat ziua dând un ospăţ mai-marilor poporului, conducătorilor oastei şi fruntaşilor din Galileea, fata Irodiadei a intrat la ospăţ şi a dansat, şi a plăcut mult lui Irod şi oaspeţilor lui. Împăratul a zis: 'Cere-mi orice vrei, şi-ţi voi da', adăugând cu jurământ: 'Orice-mi vei cere îţi voi da, până la jumătate din împărăţia mea'. Fata a ieşit afară şi a întrebat-o pe mama ei ce să ceară, iar Irodiada i-a spus să ceară capul Sfântului Ioan Botezătorul pe tipsie. Împăratul s-a întristat, dar din pricina jurământului şi de ochii celor ce şedeau împreună cu el la masă a poruncit să fie tăiat capul Sfântului Ioan şi adus Irodiadei. Tradiţia spune că soldaţii au năvălit în temniţă şi i-au tăiat capul Botezătorului pe când acesta se ruga. Multă vreme Cinstitul cap al Sfântului Ioan a fost îngropat de Irodiada într-un loc ascuns, în castelul din Maherus, unde se săvârşise uciderea. Ştia de aceasta şi Ioana, femeia dregătorului lui Irod, care era ucenică în ascuns a Domnului Hristos. După tradiţie, Ioana a luat de acolo capul Sfântului Ioan şi l-a îngropat la Ierusalim în Muntele Eleonului într-un vas de lut. S-a păstrat ştirea între creştini, iar aceasta e socotită prima aflare a sfântului cap. A stat acolo până în vremea binecredincioşilor împăraţi Constantin şi Elena, când Cinstitul cap a ajuns la Emesa, la un olar, purtat de doi călugări. O vreme capul a stat acolo, din loc în loc, în mâinile credincioşilor, până în anul 453, când episcopul Uranie al Emesei l-a aşezat în biserica cetăţii, unde făcea numeroase minuni. Aceasta este socotită a doua aflare. După mulţi ani, Cinstitul cap a fost dus în locul numit Evdomon, în Constantinopol, iar pe vremea luptei împotriva sfintelor icoane a fost la Comane, în hotarul Imperiului Bizantin cu Armenia şi îngropat acolo. A fost adus, din nou, în 860, în Constantinopol, pe vremea împăratului Mihail, de către Sfântul Ignatie, patriarhul Constantinopolului. Aceasta este cea de-a treia şi cea din urmă aflare a cinstitului cap. Biserica Ortodoxă a închinat Sfântului Ioan Botezătorul şase sărbători: Zămislirea lui - 23 septembrie; Naşterea - 24 iunie; Soborul lui - 7 ianuarie; Tăierea capului - 29 august; Prima şi a doua aflare a capului - 24 februarie; a treia aflare a capului său - 25 mai.
1 septembrie 2014 | 03:15
sursa: basilica.ro
Coordonatorii celor opt centre catehetice din Arhiepiscopia Craiovei împreună cu profesorii de religie implicaţi în proiectul de catehizare „Alege şcoala!“ III s-au întâlnit în şedinţă de lucru cu pr. Ionuţ Sandu, coordonatorul activităţilor de cateheză pe Mitropolia Olteniei, informează „Ziarul Lumina”. Activitatea a avut loc la Centrul pentru persoane vârstnice „Mitropolit Firmilian“, al Arhiepiscopiei Craiovei, marţi, 26 august. În acest sens, cei implicaţi au fost informaţi cu privire la următoarea etapă a proiectului, ce va fi demarată din luna septembrie a anului curent, privind completarea documentaţiei pentru cei înscrişi în grupele de catehizare. Cele opt centre catehetice din Arhiepiscopia Craiovei sunt la Paraclisul mitropolitan „Sfântul Gheorghe Vechi“ din Craiova, la Biserica Oota - Craiova, Biserica „Sfântul Nicolae“ - Craioviţa II, din Craiova, în Parohia Romaneşti din Craiova, la Biserica „Eroii neamului“ din Craiova, în Parohia Ciutura, din Protoieria Craiova Nord, judeţul Dolj, la parohiile Strâmba-Jiu şi Rovinari, din Protopopiatul Târgu Jiu Sud, judeţul Gorj.
1 septembrie 2014 | 03:15
sursa: basilica.ro
La Centrul de tineret de la Obârşia Tiurului, din Protopopiatul Ortodox Blaj a avut loc o tabără de zi la care au participat 23 de tineri din parohiile ortodoxe Roşia de Secaş şi Tău, informează “Ziarul Lumina”. Tabăra a fost coordonată de Ovidiu-Nicolae Pop, paroh la Roşia de Secaş şi protopop de Blaj şi de părintele Teodor Hopârtean din Parohia Tău. Tinerii, însoţiţi de pr. Teodor Hopârtean au petrecut vreme de câteva ore într-o oază de linişte în mijlocul naturii, au participat la activităţi educative non-formale, de socializare şi de cunoaştere. Prin intermediul jocurilor de team-building au putut să descopere trăsăturile celorlalţi participanţi, toate acestea fiind şi o metodă inedită de interacţiune socială. Grupul a participat la o drumeţie la vechea biserică din Obârşia Tiurului, aflată la o distanţă de aproximativ 1,5 kilometri de Centrul de tineret, unde s-a făcut o scurtă rugăciune şi a fost prezentată istoria locului. Discuţie despre problemele tinerilor La întoarcere au fost organizate jocuri sportive, iar o parte au făcut o plimbare la umbra copacilor din apropiere. Părintele Sofronie (Septimiu) Mathe, responsabilul Centrului de tineret, împreună cu pr. Teodor Hopârtean au iniţiat, apoi, o discuţie despre actualele probleme ale tinerilor şi relaţia lor cu Biserica. Participanţii şi-au exprimat părerile asupra necesităţii comunicării şi întrajutorării în vederea depăşirii situaţiilor critice. La ora mesei, tinerii şi-au împărţit unii altora din hrană, iar pr. Teodor Hopârtean i-a răsplătit pe toţi cu pepeni de sezon, după cum a precizat Ovidiu-Nicolae Pop, protopopul de Blaj. La finalul zilei, după o trecere în revistă a activităţilor din tabără, tinerii şi-au exprimat dorinţa de a se reîntoarce, pe viitor. „Nădăjduim ca, prin ajutorul lui Dumnezeu, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale Părintele Arhiepiscop Irineu şi prin purtarea de grijă a preoţilor şi a tuturor celor implicaţi în acest Centru de tineret, să reuşim să oferim tinerilor o alternativă sănătoasă pentru un timp liber petrecut cu folos. La final dorim să mulţumim Primăriei şi Şcolii Gimnaziale Roşia de Secaş pentru sprijinul acordat în deplasarea tinerilor la Centrul de tineret de la Obârşia Tiurului“, a spus protopopul Ovidiu-Nicolae Pop.
1 septembrie 2014 | 03:15
sursa: basilica.ro
În ultimii ani țara noastră a fost greu încercată de calamități, anul acesta fiind afectate județele Caraș Severin, Gorj, Vâlcea și Olt. Astfel că, în intervalul 01-15 august 2014 la parohiile din Protoieria Ploiești s-a organizat o colectă pentru ajutorarea celor afectaţi de inundaţii. „Fii Bisericii Neamului nu au rămas indiferenți la suferința acestor oameni încercați datorită inundațiilor, credincioșii din Protoieria Ploiești răspunzând apelului făcut de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și au strâns, după părerea noastră, cantități deosebit de importante de alimente și bunuri de primă necesitate pentru sinistrații din județul Olt”, a spus Pr. Protoiereu Ștefan L. Mușat. După cum aflăm de la Pr. Protoiereu Ștefan L. Mușat s-au strâns numeroase ajutoare pentru cei aflaţi în nevoi: „În intervalul 01-15 august 2014 la parohiile din Protoieria Ploiești au fost colectate următoarele produse alimentare si bunuri de uz casnic: ulei - 822 litri, zahăr - 806 kg , orez - 494 kg, mălai -259 kg, făina -575 kg, diverse alimente (conserve, pasta tomate ,biscuiţi, paste făinoase, etc) - 2123 kg, cereale -6425 kg, produse igienico – sanitare - 130 kg, pilote - 30 buc, lenjerie - 20 buc., încălțăminte -24 buc., haine (noi și second hand) - 1500kg”. Ajutoarele au fost distribuite în Protopopiatul Slatina, Episcopia Slatinei şi Romanaţilor. „Cu sprijinul doamnei prefect Rodica Paraschiv și a domnului colonel Nicolae Popescu, inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Prahova, întreaga cantitate a fost transportată la credincioșii afectați de inundații din Parohia Jitaru, Protopopiatul Slatina din Episcopia Slatinei și Romanaților, unde au adus o mare bucurie acestor oameni greu încercați. Pe această cale mă simt dator să mulțumesc credincioșilor și preoților din Protoieria Ploiești, care s-au ostenit și au făcut colecta, Prefecturii Prahova și Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Prahova care au înlesnit transportarea acestor alimente în zona calamitată”, a mai spus Pr. Protoiereu Ștefan L. Mușat. Ajutoarele au fost strânse de credincioșii parohiilor din Protopopiatul Ploiești, în cadrul campaniei „Solidari cu familiile sinistrate din Oltenia”.
1 septembrie 2014 | 03:15
sursa: basilica.ro
Credincioşii Parohiei Floreşti din Protopopiatul Năsăud au organizat o colectă de alimente neperisabile care au fost oferite apoi Cantinei Sociale „Sfânta Muceniţă Filofteia“ din Bistriţa. La activitate au participat membrii Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi din parohia năsăudeană, informează “Ziarul Lumina”. Credincioşii din Parohia Floreşti, Protopopiatul Năsăud, au venit în ajutorul persoanelor nevoiaşe de la Cantina Socială „Sfânta Muceniţă Filofteia“ din Bistriţa, conform pr. Cornel Coprean. Cu implicarea tinerilor din parohie s-a realizat în aceste zile o colectă în alimente neperisabile. Credincioşii au răspuns cu multă bunăvoinţă acestei acţiuni filantropice şi au adunat legume din producţia proprie pentru cei sărmani, a declarat parohul Ioan Creţa. „În cadrul activităţilor cu tinerii, în această perioadă a recoltei am organizat, alături de membrii Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi din parohia noastră, o colectă de alimente destinată cantinei sociale „Sfânta Muceniţă Filofteia“ din municipiul Bistriţa. Credincioşii au răspuns cu multa bunăvoinţă, adunând legume din producţia proprie, dar şi alimente neperisabile. Prin aceasta am încercat să dăm o mână de ajutor acolo unde ne stă în putinţă, să aducem mulţumire lui Dumnezeu pentru un an rodnic, dar şi să insuflăm tinerilor noştri dragostea faţă de aproapele şi sensibilitatea faţă de cei încercaţi în viaţă“, a spus preotul Ioan Creţa. Hrană pentru 70 de persoane, zilnic Părintele Ioan Marius Pintican, preşedinte Asociaţiei Filantropia Ortodoxă, Filiala Bistriţa-Năsăud a mulţumit tuturor celor care s-au implicat în această acţiune filantropică. „În numele celor care se vor împărtăşi de dragostea şi dărnicia creştinilor din Parohia Floreşti, care la iniţiativa părintelui paroh Ioan Creţa au donat pentru Cantina «Sfânta Filofteia» din municipiul Bistriţa o cantitate substanţială de legume din producţia proprie şi alimente neperisabile, vă mulţumim, iar Hristos Mântuitorul, Fratele mai mare al acestor nevoiaşi, să vă răsplătească pentru dragoste şi dărnicie şi să vă binecuvânteze toată osteneală“, a spus pr. Ioan Marius Pintican. Cantina funcţionează în cadrul Asociaţiei „Filantropia Ortodoxă“, filiala Bistriţa-Năsăud, şi oferă o masă caldă zilnic, de luni până vineri, unui număr de aproximativ 70 de persoane aflate în situaţii de dificultate.
1 septembrie 2014 | 03:15
sursa: basilica.ro
Copiii din Piatra Neamţ, Roznov, Săvineşti, din mai multe zone ale ţării şi din străinătate au participat în perioada 17-26 august 2014 la Tabăra de creaţie „Aripi de înger“ organizată în Parohia „Sfinţii Voievozi“ - Săvineşti. În fiecare zi au fost organizate activităţi recreative, întâlniri catehetice şi educative, informează „Ziarul Lumina”. Cea de-a IX-a ediţie a Taberei de creaţie „Aripi de înger“ organizată în Parohia „Sfinţii Voievozi“ - Săvineşti din Protopopiatul Roznov, judeţul Neamţ, a adunat în acest an 160 de copii, activităţile având loc la Centrul de Servicii Sociale „Samariteanul milostiv“ din Săvineşti şi la Centrul social-educativ „Popasul iubirii milostive“. Despre obiectivele principale ale taberei ne-a vorbit părintele paroh Petru Munteanu: „Tabăra şi-a propus mai multe obiective. Ca prim obiectiv, ne-am propus ca tinerii participanţi să descopere frumuseţea prieteniei, dezvoltând activităţi creative cu alţi copii. Al doilea obiectiv al taberei de creaţie a fost cel artistic. Noi considerăm că arta este un limbaj, iar acest limbaj se învaţă. La tabără am avut profesori învăţători, cadre didactice, care şi-au dorit să împărtăşească o serie de cunoştinţe de literatură, de pictură şi de artă tinerilor participanţi. Al treilea obiectiv al taberei de creaţie a fost cel catehetic“. După cum ne-a relatat înv. Ana Tofan, directorul taberei, copiii au desfăşurat în fiecare zi activităţi de creaţie, au învăţat dansuri, au mers în drumeţii, au participat la diferite ateliere. Participanţii la tabăra de creaţie de la Săvineşti s-au bucurat de activităţile organizate, o parte dintre ei fiind prezenţi şi la ediţiile din anii precedenţi. Ciprian Coldovan, voluntar în cadrul taberei de creaţie, a cules câteva impresii de la copii şi tinerii implicaţi în activităţi. Petre Enzo, 9 ani, din Almaşi: „Mă bucur nespus de existenţa taberei de creaţie de la Săvineşti. Am fost plăcut impresionat de activităţile care s-au desfăşurat şi sunt dornic de noi provocări, jocuri şi concursuri, alături de prietenii pe care tocmai i-am cunoscut. Această tabără m-a ajutat să înţeleg ce importanţă are prietenia în viaţa de zi cu zi“. Melania Gervescu, 8 ani, din Roznov: „Tabăra de creaţie «Aripi de înger» este locul meu preferat pentru activităţi. Cred că se pot lega prietenii îndelungate şi putem să ne descoperim talente. Jocurile care s-au desfăşurat m-au făcut să mă simt puternică şi capabilă de a trece peste anumite etape din copilărie“. Cătălin Blaga, 15 ani, din Ruseni: „Faptul că anul trecut am participat la tabără m-a făcut să revin cu mare drag, cu gândul că-mi voi reîntâlni prietenii. Activităţile pe care le-am desfăşurat împreună cu ceilalţi participanţi la tabără, precum pictatul, cântatul, jocurile sportive şi de societate, mi-au îmbogăţit cunoştinţele şi mi-au ocupat timpul liber din vacanţă într-un mod plăcut şi productiv. Prezenţa mea la această tabără a devenit o obişnuinţă“.
31 August 2014 | 15:00
sursa: basilica.ro
Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Biroul de Asistență Socială din cadrul Protopopiatului Urziceni în colaborare cu Birourile de Asistență Socială din cadrul Protopopiatelor Slobozia și Fetești a organizat în data de 26 august 2014 o excursie. La această acțiune au participat 36 de copii, beneficiari ai serviciilor sociale oferite în cadrul celor trei protopopiate (12 copii/protopopiat). Itinerariul a fost următorul: Fetești – Slobozia – Urziceni – Buzău - retur. Cu acest prilej au fost vizitate următoarele obiective turistice: Catedrala Arhiepiscopală a Buzăului și Vrancei, Mănăstirea Ciolanu, Tabăra de sculptură Măgura și Vulcanii Noroioși. Bucuria celor mici a fost cu atât mai mare cu cât la această acțiune au participat copii care s-au bucurat pentru prima oară de o excursie. „Această acțiune inedită, desfășurată pentru prima dată în colaborare cu alte protopopiate la propunerea doamnei consilier social Popescu Eugenia, s-a bucurat de un real succes deoarece beneficiarii au fost încântați de obiectivele turistice cărora le-am trecut pragul și au interacționat și socializat pe toată durata excursiei”, a precizat Toma Adriana Mariana – asistent social Protopopiatul Urziceni.
28 August 2014 | 17:15
Joi, 28 August 2014 slujiri_arhieresti.jpg În duminica a XII-a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală "Sfântul Ierarh Nicolae" din Râmnicu Vâlcea. Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, va sluji Sfânta Liturghie la Biserica "Înălţarea Domnului" - Ostroveni, din Râmnicu Vâlcea. * Duminica a XII-a după Rusalii - Tânărul cel bogat citiţi mai departe
28 August 2014 | 17:13
Joi, 28 August 2014 img_7127.jpg În perioada 25-30 august 2014, la Mănăstirea Arnota, din județul Vâlcea, se desfășoară tabăra pentru tineri "Pridvoarele credinței", organizată de Arhiepiscopia Râmnicului, în colaborare cu Asociația World Vision Romania. citiţi mai departe
28 August 2014 | 16:59
Joi, 28 August 2014 slujiri_arhieresti.jpg Vineri, 29 august 2014, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va participa la serbarea hramului Mănăstirii Topolnița, din județul Mehedinți, Episcopia Severinului și Strehaiei, unde va avea loc Slujba de resfințire a bisericii de zid. După aceea, începând cu ora 09:30, la Altarul de vară, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va săvârși Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. citiţi mai departe
28 August 2014 | 16:57
Joi, 28 August 2014 prolog-painea-hurezi-9.jpg În data de 26 august 2014, în cuhnia Mănăstirii Hurezi, Grupul "Prolog" a organizat o expoziție cu tema "Pâinea". Lucrările expuse au fost dăruite Mănăstirii Hurezi. Cuhnia brâncovenească - vechea bucătărie a mănăstirii - s-a dovedit a fi spațiul ideal pentru lucrările și obiectele expuse. citiţi mai departe
28 August 2014 | 15:38
În această săptămână, Centrul Eparhial din Timişoara a desfăşurat mai multe acţiuni de întrajutorare pentru persoanele care au avut de suferit de pe urma inundaţiior din localităţile Gătaia, Şemlacul Mare şi Şemlacul Mic. Alături de sprijinul Arhiepiscopiei Timişoarei, Patriarhia Română … Continue reading →
28 August 2014 | 15:35
Copiii de la centrele educaţionale din judeţul Timiş au participat la Atelierele de dezvoltare personală de la Mânăstirea Româneşti, din cadrul Arhiepiscopiei Timişoarei, învăţând cu acestă ocazie cum să îşi elibereze potenţialul pentru a maximiza propria lor performanţă. Copiii au … Continue reading →
28 August 2014 | 20:33
  SIMPOZION INTERNAȚIONAL „MATEI BASARAB ȘI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU-OCROTITORI AI NEAMULUI ȘI AI BISERICII STRĂMOȘEȘTI”.
28 August 2014 | 10:00
Luni, 1 septembrie, când Biserica face prăznuirea Sf. Simeon Stâlpnicul, biserica mănăstirii Jiana din Mehedinți îmbracă haină de sărbătoare.
28 August 2014 | 15:45
  Biserica Ortodoxă a rânduit ca în ziua sărbătorii Tăierii Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, la 29 august, să se ţină post, în orice zi a săptămânii ar cădea această sărbătoare, în amintirea celui mai aspru postitor şi zelos propovăduitor al pocăinţei. În această zi „nu trebuie numai să nu consumăm anumite alimente, ci să ţinem .....Citeste mai departe