mantuirea neamului omenesc

Dacă ar cugeta cineva câte lucruri a făcut Dumnezeu pentru om şi câte mai face încă şi de câte se bucură încă, se va umple de mare frică şi atunci va vedea bine ce fiinţă iubită de Dumnezeu este omul.

Botezul, darul Pocăinţei şi al Împărtăşirii cu preacuratul Său Trup şi Sânge, a întemeiat pe pământ Biserica - şcoală cerească şi spital ceresc al omenirii neputincioase, unde toţi doritorii pot să înveţe, şi să se vindece, și să se înnoiască, şi să se întărească, și să se îndumnezeiască.

Câtă nemăsurată bunătate şi dreptate dumnezeiască este aici!

Nu trebuie să uităm însă că sărbătoarea Crăciunului este în primul rând o zi sfântă, pe care o cinstim în amintirea acelei nemărginite Iubiri Care n-a pregetat să-L jertfească pe Fiul Său pentru mântuirea neamului omenesc.