Grăbeşte-te spre viaţa cea netrecătoare, neîmbătrânitoare, nesfârşită în veci; du-i într-acolo pe toţi, pe cât îţi va sta în puteri.

22 Octombrie 2014
Bârfindu-ne pe la spate atunci când mergem la biserică, ei ne mână mai aproape de Dumnezeu. Făcându-ne...
22 Octombrie 2014

Păi, cinstei i s-a făgăduit răsplată veşnică, nu vremelnică. Din munca cinstită omul se poate îmbogăţi, poate şi sărăci; dar precum...

22 Octombrie 2014

Omul trupesc îşi săvârşeşte profesia numai pentru câştigul său vremelnic, iar cel duhovnicesc se osteneşte...

22 Octombrie 2014

Cel ce ascultă s-a predat pe sine voii lui Dumnezeu şi, pentru aceasta, îi sunt dăruite libertatea şi odihna în Dumnezeu şi se roagă...

22 Octombrie 2014

Fericit este cel ce mai puţin cercetează tainele fiinţei lui Dumnezeu şi mai mult ascultă de poruncile lui Dumnezeu şi mai...

22 Octombrie 2014

Toţi caută odihna şi bucuria, dar puţini ştiu unde să găsească această bucurie şi această odihnă şi ce anume trebuie pentru a ajunge la...

22 Octombrie 2014
Ai citit, spui tu, cuvintele Mântuitorului: Știe Tatăl vostru de ce aveţi trebuinţă mai ...
21 Octombrie 2014

Puneţi acum pe primul plan a-I bineplăcea Domnului şi rearanjaţi-le pe toate celelalte potrivit cererilor acestui unic...

21 Octombrie 2014

De exemplu, să luăm o grădină: omul care o deţine dispune de ea după placul şi preferinţele lui. Sădeşte legumele pe care le...

21 Octombrie 2014

Această lume îşi are începutul în minune, se păstrează prin minune şi se va încheia printr-o minune.

21 Octombrie 2014

Dar dacă n-ai putut-o opri la vreme şi s-a tulburat, oricum nu lăsa patima să iasă afară şi să te facă a răspunde cu ocări şi insulte.

21 Octombrie 2014

Dacă dragostea este un bine atât de mare, pentru ce nu căutăm să dobândim această putere a dragostei, pentru ce nu ne punem pe noi...

21 Octombrie 2014

Dacă dragostea de Hristos nu te va duce în liniştea însingurată a mânăstirii, dragostea faţă de lume te va ţine...

21 Octombrie 2014

O, Duhule Sfinte, drag eşti Tu sufletului! Nu e cu putinţă să Te descriu, dar sufletul cunoaşte venirea Ta şi Tu dai pace minţii şi dulceaţă...

20 Octombrie 2014

Dragostea pe care trebuie să o arătăm unii față de alţii trebuie să depăşească apropierea ce există între prieteni.

20 Octombrie 2014

Printr-un singur cuvânt, prin pocăință, i-a vindecat pe toți, zicând: „Nu am venit să chem pe drepți...

20 Octombrie 2014

Necuvioşia este legătura incorectă cu Dumnezeu sau deplina uitare de Dumnezeu, de care ţine şi necredinţa în existenţa...

20 Octombrie 2014

Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. De ce cu toată inima...

20 Octombrie 2014

Putem spune Rugăciunea lui Iisus pe scurt atunci când rostirea întregii rugăciuni a lui Iisus este...

20 Octombrie 2014

Dumnezeu ne așteaptă să-I cerem ajutorul, să-L chemăm să reverse peste noi și în viața noastră harul milostivirii și al...