Fericit cel ce, luminându-și ochii inimii, Îl vede în sine întotdeauna pe Domnul ca în oglindă, că va primi ușurare de patimi și de gândurile viclene.

4 Martie 2015

Cercetează deci toate aceste cărţi ale Sfinţilor Părinţi, căci ele îţi vor încălzi sufletul şi te vor ajuta să te nevoieşti mult şi...

4 Martie 2015

Nu trebuie să numim sau să socotim pe vreunul rău, ci pe toţi să-i vedem, cum am spus, ca buni. Chiar dacă ai vedea pe vreunul tulburat de...

4 Martie 2015

Scopul nostru este duhovnicesc şi trebuie ca, încet-încet, să urmăm, prin nevoinţe, petrecerea Sfinţilor. De aceea,...

4 Martie 2015

Spre a deveni vrednici de El, trebuie să murim după omul cel vechi, ca să nu mai murim niciodată. Atunci vom...

4 Martie 2015

„Iată, sunt 86 de ani de când slujesc lui Hristos, şi El nu mi-a făcut niciodată altceva dec...

3 Martie 2015

Doar cel care se roagă astfel poate avea comuniune deplină cu Dumnezeu. Prin rugăciune neîncetată și prin î...

3 Martie 2015

Nu vă părăsiți mănăstirea. Suferiți-i cu îndelungă răbdare neajunsurile, atât duhovnicești, cât și materiale; nu...

3 Martie 2015

Ai văzut, Hristos vindeca folosindu-se de o modalitate concretă: fie lua mâna, fie atingea ochii, limba etc. Tot așa să faci și tu. Lu...

3 Martie 2015

Mare nenorocire este a urma dreptății firii căzute – cu aceasta se află împreună lepădarea de Evanghelie, lepădarea de...

3 Martie 2015

Să facă adunare toate înţelepciunile pământeşti, să cugete drept toţi filosofii şi ei se vor minuna de minunile lui Dumnezeu:...

2 Martie 2015

Mai bine este să mergi la coteţ şi să le înveţi pe găini să cotcodăcească cu ritm, decât să te înşeli şi să mergi la vecini ca...

2 Martie 2015

Să ne grăbim, să alergăm, cât încă mai avem timp, să devenim moștenitori nu ai celor neascultători, nu ai celor osândiți, ai...

2 Martie 2015

Cum să nu fii smerit, când de la tine nu ai nimic? Cum să te înalţi pe tine însuţi, când fără ajutorul lui...

2 Martie 2015

Dacă tu te vei înălţa pe tine, Dumnezeu te va aduce în micşorime; de te vei micşora, atunci Dumnezeu te va înălţa pe...

2 Martie 2015

Totdeauna trebuie să cerem cu tânguire Domnului să încălzească şi să ude inimile noastre cu harul Său. Noi avem nevoie de...

2 Martie 2015

Cel ce doreşte şi se osteneşte să rodească cuvântul dumnezeiesc trebuie să se roage cu râvnă ca Domnul Însuşi să...

27 Februarie 2015

Rugăciunea lui Iisus este cea mai bună sau mai puternică rugăciune pentru orice situație, numai că nu trebuie s-o rostim mecanic, fără...

27 Februarie 2015

Unirea postului trupesc cu cel sufletesc oferă lui Dumnezeu „jertfa cea mai plăcută şi un lăcaş de sfinţenie în adâncul...

27 Februarie 2015

Cel care vine cu râvnă și credință în Biserică pleacă de aici după ce primește nenumărate comori. Numai să-și deschidă gura și...

27 Februarie 2015

Îl asculţi tu pe Dumnezeu atunci când cauţi ca Dumnezeu să te asculte pe tine? Împlineşti tu legile lui Dumnezeu şi ţii...