Iubirea către fratele cultivă iubirea către Dumnezeu. Suntem fericiţi atunci când îi iubim în taină pe toţi oamenii. Vom simţi atunci că toţi ne iubesc. Nimeni nu poate ajunge la Dumnezeu dacă nu trece prin oameni. Iubirea de sine este egoism. Să nu cerem eu să stau, eu să merg în Rai”, ci să simţim pentru toţi această iubire. Aţi înţeles? Aceasta este smerenia.

30 Mai 2015 01:33

Smerenia nu se mânie niciodată, nu caută să fie pe placul oamenilor, nu se lasă pradă întristă­rii, de nimic nu se teme....

30 Mai 2015 00:43

Dacă dobândim harul dumnezeiesc, toate sunt uşoare, fericite, şi devin binecuvântare a lui Dumnezeu. Şi este păcat să nu...

28 Mai 2015 15:34

Biserica cea Adevărată și Sobornicească nu se limitează la vreun stat, ci este răspândită în toată lumea şi are ca membri pe...

27 Mai 2015 20:54

Se numeşte păcat de moarte pentru că din pricina lui moare sufletul şi poate să învieze doar prin pocăinţă. Păcatul pentru...

27 Mai 2015 16:45

Dacă un om sensibil ar pune în valoare sensibilitatea moştenită, ea ar deveni cerească. Iar dacă o va lăsa să o exploateze diavolul...

27 Mai 2015 10:24

Adevărata credință îl umple pe credincios de putere morală de care se zdrobește ca de o piatră nezdruncinată orice rău din exterior, orice...

26 Mai 2015 20:13

Teme-te să preţuieşti rugăciunea ta: Dumnezeu trebuie să facă asta, nu noi. În vise nu trebuie să credem şi nu trebuie să ne...

26 Mai 2015 19:54

Cu cât înaintează cineva în viaţa duhovnicească cercetându-se pe sine însuşi, cu atât mai mult i se deschid...

26 Mai 2015 12:04

Creştinul nu trăieşte „în nori”, cum se spune de obicei. El surprinde realitatea şi o trăieşte. Cele pe care le citeşte...

26 Mai 2015 11:45

Omul cel vechi există în adânc. Toate rămân înlăuntrul nostru, şi cele urâte; nu se pierd. Prin har, î...

22 Mai 2015 16:56

Cei care râd nu se mulţumesc atât de mult, pe cât se mulţumesc cei care plâng pentru prietenii lor. A vorbi...

22 Mai 2015 14:18

Cât de bogată în virtute e firea omenească – într-adevăr după asemănarea lui...

21 Mai 2015 20:14

Nu numai împotrivirea arată că Îl ispitim pe Dumnezeu. Îl ispitim şi când cerem ceva de...

21 Mai 2015 19:12

Omul care se roagă pentru iertarea greșelilor semenilor săi se înrudeşte mult cu Dumnezeu, Care este î...

20 Mai 2015 18:03

Creștinul, care aude și conștientizează că el este unul dintre cei pentru care Fiul lui Dumnezeu şi...

20 Mai 2015 15:47

Lumea este arenă – altfel spus, loc pentru nevoinţe, în care toţi se nevoiesc ori... se...

19 Mai 2015 20:36

Cu nimic nu te înălţa, ci în toată vremea şi întru toate fii smerit: cugetă smerit, poartă-te smerit ...

19 Mai 2015 19:42

Sfinţii nu iau în nume de rău, precum fac oamenii, atunci când cinstim mai mult un sfânt mai ...

19 Mai 2015 19:15

Pentru a nu scăpa din vedere nici o parte din acestă însemnată lucrare care este cercetarea de sine, e bine să păstrăm în ea o...

19 Mai 2015 19:00

Habotnicia n-are legătură cu Hristos. Să fii creştin adevărat. Atunci nu vei răstălmăci pe nimeni, ci iubirea ta pe toate le va suferi. Şi pe...