Sfântul Ioan este, aşadar, numit „înger” şi de proorocul Maleahi, şi de Mesia Însuşi. Şi, cu adevărat, slujirea lui Ioan a fost asemenea slujirii îngerilor cereşti. 

1 septembrie 2014

Iubirea însăşi este însă de neatins pentru păcat, care se târâie...

1 septembrie 2014

Spune-ți în sinea ta: „După păcatele mele îmi sunt trimise aceste lovituri...

1 septembrie 2014

Acum vă căiţi amarnic că aţi alergat către fericire pe o cale mincinoasă, urmând în această privinţă multor...

1 septembrie 2014

Şi tu, soro, trebuie să încetezi a-i mai da sfaturi fratelui. Taci şi nu-l mai...

1 septembrie 2014

La rădăcina sa, adevărata cunoaştere de sine înseamnă şi adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu, fiindcă omul poartă...

1 septembrie 2014

Întocmai precum odinioară El a poruncit furtunii şi vântului, dinaintea apostolilor îngroziţi: „Taci...

1 septembrie 2014

Nu socoti drept un lucru de mică însemnătate împlinirea unei pofte ce pare de cea mai mică însemnătate:...

31 August 2014

Fie ca niciodată să nu se cuibărească în inima mea ura faţă de cei ce complotează răul împotriva mea, spre a lua...

31 August 2014

Nu poţi, suflete, să slujeşti la doi Domni: „lui Dumnezeu şi lui mamona” (Mt. 6, 24), aşa cum nu se poate nici...

31 August 2014

Trebuie, aşadar, cu adevărat să deplângem cu plâns şi tânguire sfârşitul păcătosului.

31 August 2014

Cu cât este mai mare bogăţia fără Dumnezeu, cu atât este mai mare mizeria.

28 August 2014

Există voie a Domnului după bunăvoinţă, şi există - ca îngăduinţă, iar ultima se săvârşeşte atunci când...

28 August 2014

Obiceiurile păcătoase sunt ca nişte lanţuri pe om: îl lipsesc de libertatea duhovnicească, îl ţin cu silnicie...

28 August 2014

Un alt nume pentru Ortodoxie este Dumnezeu-omenitate.

28 August 2014

Este nespus de însemnat lucrul pe care ni l-a descoperit Domnul cu privire la înfricoşata Judecată: doar pentru...

28 August 2014

Creştinul, în necazuri şi în situaţii dificile, trebuie să-şi păzească mai ales credinţa.

28 August 2014

Se ştie bine faptul că mulţi bolnavi şi-au redobândit sănătatea primind Sf. Împărtăşanie.

28 August 2014

„Cel ce-şi astupă urechile sale ca să nu audă pe cel sărman va striga şi el şi nu va fi cine să-l audă" (Pilde 21...

28 August 2014

Până când apare credinţa, mintea este împrăştiată printre lucrurile acestei lumi; doar prin credinţă este...

28 August 2014

Toate suferințele noastre provin nu de la altcineva decât de la Domnul, Care din milostivirea Sa le face pe...