Să mulţumească lui Dumnezeu nu numai bogaţii, ci şi săracii; nu numai sănătoşii, ci şi bolnavii; nu numai cei care o duc bine, ci şi cei care au necazuri.

27 August 2014

Biserica nu este nimic altceva decât Dumnezeul-Om Hristos extins în toate veacurile.

27 August 2014

Chiar şi astăzi, toţi Sf. Apostoli, Mucenici şi Sfinţi Părinţi sunt contemporani cu fiecare om care este cu adevărat ortodox...

27 August 2014

Doar prin vieţuirea cu toţi sfinţii, în unitatea sobornicească a credinţei poţi fi un adevărat creştin, un adevărat...

27 August 2014

Potrivit Apostolului Petru, botezul este „făgăduinţa cugetului bun către Dumnezeu” (I Ptr. 3, 21). Cel care se...

26 August 2014

Rugăciunea este un lucru bun, este un lucru îngeresc, iar tu roagă-te după degetele mâinii stângi. ...

26 August 2014

Când te lovesc invidia omenească şi necredinţa prietenilor, nu cădea cu duhul şi nu...

26 August 2014

Cine poate să explice fie şi în ceea ce îl priveşte cum se încheagă în inimă...

26 August 2014

Celui ce are credinţă „nu-i va lipsi nimic”, iar atunci când nu are nimic „el posedă toate lucrurile...

26 August 2014

Cu ce frică şi cutremur se cade să-şi lucreze fiecare mântuirea! Şi cu câtă osârdie nefăţarnică trebuie să...

26 August 2014

Însăşi Evanghelia ne porunceşte să fim prevăzători faţă de vrăjmaşi şi să ne purtăm cu ei cât se poate de...

26 August 2014

Fericit este cel care e în stare a mărturisi fără făţărnicie: „Puterea mea...

26 August 2014

Acum, în multe privinţe oamenii au cutezat să bage aşezămintele lor în aşezămintele Sfântului Duh. Din...

26 August 2014

Să năzuim spre atingerea unei curăţii interioare, în simţiri şi în gânduri. O asemenea...

26 August 2014

În toată viaţa noastră suntem datori să ne pregătim încât, îndată ce vom fi chemaţi de Dumnezeu, să...

26 August 2014

Virtutea sufletului înseamnă să dispreţuieşti slava deşartă şi să calci în picioare toate cele nefolositoare...

26 August 2014

Să facem legământ cu Domnul nostru Iisus Hristos, să iertăm din toată inima toate supărările ce ne-...

25 August 2014

Să ne asemuim celor ce zidesc case. Când au de ridicat pereţi de cărămidă, ţinând socoteală de şubrezenia...

25 August 2014

Acela, după ce a învins pe duşman, se întoarce acasă la soţie şi la copii; tu, însă, după nimicirea...

25 August 2014

Dacă noi - ne învaţă marele părinte, Sfântul Marcu Ascetul- am stărui...

25 August 2014

Rugăciunea e un leac, şi de nu vom şti când şi cum să-l luăm, nu vom culege nici o roadă.