Roagă-te pentru iertarea păcatelor altora așa cum te rogi pentru iertarea propriilor tale greșeli atunci când, cu sufletul copleșit de durere și apăsare, simți în tine nevoia să te rogi lui Dumnezeu, cu zdrobire de inimă, cu sinceritate, cu lacrimi, cerându-i milostivire.

29 Iulie 2014

Dacă omul urmează în viaţa sa glasul raţiunii, simţămintele dragostei şi cerinţele conştiinţei, el se poartă ca o...

29 Iulie 2014

În Biblie, Dumnezeu a spus absolut tot ceea ce era necesar de spus oamenilor.

29 Iulie 2014

În viaţă sunt două căi: pe de o parte calea binelui şi dreptăţii, pe de alta calea răului şi a nedreptăţii. Şi fiecare...

29 Iulie 2014

„Şarpe" - împăratul tuturor celor din ape (Iov XLI, 24), şarpele acesta, pe care l-ai zidit ca să fie...

29 Iulie 2014

Judecata lui Hristos va fi într-adevăr înfricoşătoare, dar ea va fi şi dreaptă, fiindcă nu este cu putinţă să...

29 Iulie 2014

Cu toţii simţim din când în când mustrări de conştiinţă. Asta se întâmplă şi atunci când...

29 Iulie 2014

Folosind el însuşi metodele păcătoşilor, umanistul se sinucide spiritual în mod inevitabil.

29 Iulie 2014

Nu este cu putinţă ca cel care străbate marea vieţii să nu fie udat de apele ei: însă nu trebuie să ne scufundăm...

29 Iulie 2014

Credinţa în om duce la fanatism ieşit din minţi. Călăuzirea după scrierile Sfinţilor Părinţi duce la ţintă mult mai...

29 Iulie 2014

Precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi şi venirea Fiului Omului; şi precum era în zilele cele mai î...

29 Iulie 2014

În limba rusă, cuvântul „botez” (krescenie) este apropiat de cuvântul „cruce” (...

29 Iulie 2014

Autocompătimirea este rădăcina tuturor abaterilor noastre spre păcat; iar cine nu va face pogorământ pentru sine,...

29 Iulie 2014

Cum vor învia cei morţi la A Doua Venire a lui Hristos? Vor învia prin puterea lui Dumnezeu: prin voia Lui se...

29 Iulie 2014

„Trupul şi sângele nu pot să moştenească împărăţia lui Dumnezeu” (I Cor. 15, 50). Prin urmare,...

29 Iulie 2014

Doar înaintea unui purtător de Duh poate fi limpede sufletul ucenicului, doar un purtător de Duh poate vedea de unde...

28 Iulie 2014

Fiecare dintre aceste daruri îl împinge deseori la păcat pe cel ce îl întrebuinţează rău.

28 Iulie 2014

Dacă nu crezi în bunătăţile viitoare, fă-o pe temeiul bunătăţilor de acum, pe care le-ai primit deja.

28 Iulie 2014

Visele trimise de Dumnezeu poartă în ele o nebiruită putere de convingere.

28 Iulie 2014

Am fost chemaţi să ne curăţim de păcate prin osteneli, prin lipsuri şi prin necazuri.

28 Iulie 2014

Rugăciunea e semnul marelui preţ pe care îl am, preţ cu care m-a cinstit Ziditorul meu, dar ea îmi aminteşte...