Ah, dacă am şti cum iubeşte Preasfânta pe toţi cei ce păzesc poruncile lui Hristos şi cât îi este de milă şi se întristează pentru cei ce nu se îndreaptă.

18 septembrie 2014

Domnul Iisus Hristos e, cu adevărat, Mântuitorul nu doar al lumii îndeobşte, ci şi al tău anume. ...

18 septembrie 2014

Nimeni nu este mai vrednic de plâns decât alţi doi: cel ce se osteneşte neîncetat...

18 septembrie 2014

Creştinismul mulţumeşte pe deplin şi năzuinţa noastră de întâietate, dar cum? Prin mijloace...

18 septembrie 2014

Nimic nu-i mai bine decât recunoașterea propriei tale neputințe și neștiințe.

18 septembrie 2014

Faci răul, te va pedepsi Dumnezeu; faci binele, te pot pedepsi oamenii. Dacă faci răul,...

18 septembrie 2014

Toate bunurile pământeşti pe care le posezi, să le transpui în lăcaşurile cereşti, ca şi cum tu de acolo ai fi...

18 septembrie 2014

Nu-i daţi voie inimii să se lege de bunurile stricăcioase ale lumii acesteia. Alungaţi din ea orice atracţie, deoarece numai...

17 septembrie 2014

Văzându-i cuprinşi de frică, Ioan i-a întrebat de ce se tem mai mult. Au...

17 septembrie 2014

Să trăiești ceea ce cânți, fiindcă doar astfel cele cântate se transmit celor adunați în biserică la...

17 septembrie 2014

Lucrul lui Dumnezeu este bun şi veşnic. La început, ca un grăunte foarte mic, apare în inima noastră sub chipul...

17 septembrie 2014

Eu cred că la tine nu este ruşine de rugăciune, ci pur şi simplu credinţă slabă. Î...

17 septembrie 2014

Pentru necredincioşi trebuie să ne pară rău şi să ne rugăm, trebuie să dorim ca ei să cunoască...

17 septembrie 2014

Tu îl mărturiseşti înaintea oamenilor ca Dumnezeu şi Mântuitor, iar El va...

17 septembrie 2014

Răului îi este îngăduit să facă război cu omul, şi dinlăuntru, şi din afară. El nu hotărăşte...

17 septembrie 2014

Frica de Dumnezeu, care duce la începutul vieții sfinte și plăcute lui Dumnezeu, este și cel...

17 septembrie 2014

În legătură cu completa renunțare la noi înșine, e necesar să avem și o perfectă nădejde și încredere...

17 septembrie 2014

 

Dacă se abat asupra ta necazuri şi lipsuri, să nu te mânii sau să...

17 septembrie 2014

Îndelung-rabdă şi ascultă pe Apostolul grăind: „Deşi poţi să fii slobod, mai mult te supune”.

17 septembrie 2014

Uneori se întâmplă să nu vadă imediat izbânda, deși este ajutat de Dumnezeu. Totuși, când nu se...

17 septembrie 2014

Omul care, datorită speranței sale față de promisiunile Duhului, muncește cu credință neclintită primește mare m...