Roata mare se învârte mai încet, dar ajunge din urmă roata mică, ce se învârte mai repede. Acest fapt se potriveşte şi lucrurilor, şi oamenilor.

21 Noiembrie 2014

„Oricine priveşte la o femeie, poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui." Dar cum poţi, trăind în...

20 Noiembrie 2014

Domnul ne-a descoperit o mare învăţătură practică: ne putem înălţa cu duhul la Cer numai şi numai binecuv...

20 Noiembrie 2014

Omul cel sărac își ară câmpul și dă din cap când îi spun: „Om bogat, în adâncul pământului tău...

20 Noiembrie 2014

Negreşit, pentru a ne aminti că măcar de suntem făcuţi din pământ, nu pământul ne-a făcut, căci şi pe el a...

20 Noiembrie 2014

Inima trupească şi sângele sunt din pământ şi spre pământ tind, sufletul şi duhul sunt din ceruri şi...

20 Noiembrie 2014

Trebuie să vă şi rugaţi lui Dumnezeu pentru cei ce din nepricepere se răzvrătesc împotriva învăţării legii lui Dumnezeu în...

20 Noiembrie 2014

Nimeni să nu se lenevească a-şi pomeni părinţii; însă trebuie pomeniţi şi toţi creştinii ortodocşi, și nu doar în această zi,...

19 Noiembrie 2014

Să ne străduim a ne folosi neputinţele pentru a dobândi smerita cugetare, fiindcă aceasta este nimicitoarea mândriei, pe care...

19 Noiembrie 2014

În deznădejde trebuie să ne aruncăm toate neputinţele şi păcatele în adâncul milostivirii lui Dumnezeu, să ne frâ...

19 Noiembrie 2014

Nu te mărgini numai la rânduiala cea din afară a postirii, ci ocupă-te de tine cu deosebită luare aminte, intră î...

19 Noiembrie 2014

Adesea călătoreşte omul, fără să ştie, pe drumuri pline de fiare sălbatice, sau de ucigaşi sau de altele ca acestea. Și atunci, î...

19 Noiembrie 2014

Cu alte cuvinte, pocăinţa este schimbarea atitudinii, a modului de a gândi, schimbarea omului lăuntric. Pocăinţa...

19 Noiembrie 2014

Cunoaşterea duhovnicească n-o poate nimeni primi, de nu se va întoarce şi nu se va face ca un prunc. Că abia după aceea simte...

19 Noiembrie 2014

Cel statornic să dojenească pe cel nestatornic; cel înfrânat să certe pe cel fără de luare aminte şi fără de rânduială...

19 Noiembrie 2014

Smerenia nu se mânie niciodată, niciodată nu caută să placă oamenilor, nu se lasă în voia întristării, de nimic nu se...

19 Noiembrie 2014

Neplăcerile de care avem parte, cu îngăduinţa lui Dumnezeu, în urma ciocnirilor cu aproapele nostru ne arată că, lăuntric...

19 Noiembrie 2014

Apostolii lui Hristos spuneau despre ei înşişi: noi suntem nebuni pentru Hristos. Adică: nebuni înaintea lumii şi pentru lume, dar...

19 Noiembrie 2014

Credinţa noastră este pe de-a-ntregul credinţă a învierii. Ea învie sufletele moarte, ceea ce eu cred că este o mai mare minune - şi...

19 Noiembrie 2014

Îndată ce ajungem la măsura de a simţi bucuria, iubirea, slujirea lui Dumnezeu fără de nici o teamă,...

18 Noiembrie 2014

Așa cum din privire se poate naște iubirea, la fel din privire se poate naște tulburarea sau pătimirea. Păzindu-ne...