Mintea începe să se întunece (se vede semnul acesta în suflet), când omul pregetă la slujbă şi la rugăciune. Că nu e altă cale de rătăcire a sufletului, decât să cadă mai întâi din rugăciune şi slujire.

23 Aprilie 2015 22:49

Aruncați toată povara luptei asupra rugăciunii. Rugăciunea este barometrul nostru duhovnicesc. Faceți din viața voastră întreagă o...

22 Aprilie 2015 17:44

Cât de zavistnic este ochiul omenesc, care doreşte să pună stăpânire pe întreaga lume şi pizmuieşte pe cei ce stăp...

22 Aprilie 2015 15:32

Când omul pătimaş mustră pe cel egoist, este ca şi cum ar lovi cu tunul în piatră de amnar şi ar scoate foc....

22 Aprilie 2015 14:46

Din calitatea gândurilor unui om se vede starea lui duhovnicească. Oamenii judecă lucrurile potrivit cu conţinutul pe care îl au...

21 Aprilie 2015 14:44

Nimic din ceea ce este creat nu-L poate vedea sau auzi pe El, ci doar ceea ce este al Lui. Ceea ce este creat vede şi aude ceea ce este creat....

20 Aprilie 2015 14:06

Nu treceţi dintr-odată la Dumnezeu; trebuie să vă gătiţi duhovniceşte. Cum face lumea când merge la împărat? Măcar puţin î...

18 Aprilie 2015 21:08

Sfinţii s-au nevoit fiecare în felul său, iar acum ne ajută fiecare în felul său, vorbind fiecărui suflet în limba pe...

14 Aprilie 2015 15:41

Oamenii au vrut să-L facă pe Dumnezeu muritor, El însă, prin învierea Lui, i-a făcut pe oameni nemuritori.

14 Aprilie 2015 15:39

Intraţi toţi întru bucuria Domnului nostru. Cei ce v-aţi înfrânat şi cei leneşi, cinstiţi ziua. Cei ce aţi postit şi cei ce n-...

14 Aprilie 2015 15:34

În fiecare din noi, cei credincioși, are loc Învierea lui Hristos, și aceasta nu o dată, ci în fiecare clipă, atunci câ...

14 Aprilie 2015 15:30

Fie-ţi milă, Doamne, şi mă ridică din căderea mea, dă înviere morţii mele, trezeşte în mine simţirea vieţii, scoate sufletul meu din...

9 Aprilie 2015 17:16
Pomenirea continuă a Creatorului tuturor, a preabunului Dumnezeu, care constă în împlinirea poruncilor...
9 Aprilie 2015 15:38

Neputând, aşadar, să ne împotrivim, fraţilor, sau să fugim de la faţa Domnului, veniţi să ne facem pe noi...

9 Aprilie 2015 15:23

A vă păstra sănătatea este o datorie. Păstraţi-o! Neliniştea duhului şi patimile strică sângele şi vatămă în mod...

8 Aprilie 2015 22:02

Când spui rugăciunea, nu te gândești la nimic, nu primești nici un gând nici rău, nici bun, nici să te smerești cu gâ...

8 Aprilie 2015 17:31

Domnul Mântuitorul a luat în Trupul Său pe cruce zapisul tuturor păcatelor oamenilor şi acolo l-a rupt....

8 Aprilie 2015 13:47

Hristos cunoaşte durerea dinaintea mărturisirii tale. Dar este nevoie de mărturisire din toată inima şi de bună voie, ca tu însuţi...

7 Aprilie 2015 17:00

Păcatele omeneşti se numesc datorie faţă de Dumnezeu, iar păcătoşii sunt datornicii, aşa cum citim în rugăciunea domnească (...

7 Aprilie 2015 16:26

Când, din nepurtarea noastră de grijă, şarpele păcatului ne muşcă, imediat ce simţim în sufletul nostru veninul lui ucigător,...

7 Aprilie 2015 15:38

Cu ce se poate compara modelarea sufletului unui tânăr şi educarea caracterului lui? Un educator trebuie să fie mult mai atent decât...