Gândiţi-vă la Părintele Ceresc cu strigarea: „Doamne! Eu sunt zidirea Ta, miluieşte-mă!”.

17 Aprilie 2014

Mulţi aflându-se în împrejurări favorabile, au în suflet cele mai vătămătoare patimi, care le...

17 Aprilie 2014

Dar Hristos nu este numai un Dumnezeu-Iubire, este Însuşi Dumnezeul Iubirii (IICorinteni 13,11). De aceea, o...

17 Aprilie 2014

Aşa să vă puneţi ca lege, să lucraţi şi în privinţa patimilor: oricât de mici vi s-ar înfăţişă, grăbiţi-vă...

17 Aprilie 2014

Aşa sunt lucrurile omeneşti şi împrejurările; cu cât ne urcă mai tare, cu atât mai dureroasă este căderea...

17 Aprilie 2014

Mută-te duhovniceşte în acele zile şi în acele întâmplări, şi sărută-i poala şi mânecile...

17 Aprilie 2014

Credinţa însă este doctoria sigură a sufletului numai atunci când se ia în cea mai mare măsură. Crede c...

17 Aprilie 2014

Iov când făcea milostenie era slăvit de oameni şi mic înaintea lui Dumnezeu, dar plăcut. Când a primit...

17 Aprilie 2014

Trebuie să puneţi măsură necazului dumneavoastră, să vă alinaţi întristarea atât de mare cu...

17 Aprilie 2014

Să răbdăm şi noi cu recunoştinţă ceea ce Dumnezeu îngăduie să vină peste noi, şi să primim folos prin harul...

17 Aprilie 2014

Pe când omul cel cuvântător, care covârşeşte măsura la băutură, se face mai nesocotit şi decât...

17 Aprilie 2014

Vrednic de râs este chiar şi gândul că sufletul, care îi împrumută trupului din...

17 Aprilie 2014

Nimeni nu poate întoarce faţa către Dumnezeu, până ce mai întâi nu întoarce spatele păcatului...

17 Aprilie 2014

De la cei ce se luptă pentru viaţă, necugetând la Dumnezeu ca la Izvorul vieţii, Dumnezeu îşi...

17 Aprilie 2014

A nu ne fi milă de sine, nu înseamnă a prăbuşi munţii peste noi, ci a duce aceeaşi viaţă obişnuită fară să ne î...

17 Aprilie 2014

Oricât de frumos ar căuta s-o numească lumea, beţia este un păcat de moarte, patimă înfricoşată şi foarte greu...

17 Aprilie 2014

Există patima slavei deşarte, a dorinţei nesăturate de slavă, de laudă şi încuviinţare din partea...

17 Aprilie 2014

Lepădarea de voia proprie se poate face la fiecare pas... Este o lucrare lăuntrică.

17 Aprilie 2014

Peste cine mă voi odihni Eu? Decât numai peste cel blând, smerit, liniştit şi care se cutremură de cuvintele...

17 Aprilie 2014

Episcopii în Biserică apar devreme, deja din perioada Sfinţilor Apostoli, ca cei mai vechi întâistătători...

17 Aprilie 2014

Sfârșitul slujbei nu este și sfârșitul rugăciunii.