Cel care înfăp­tuieşte răul nu ştie nici să iubească.

27 Ianuarie 2015

Aleşii lui Dumnezeu nu se tem de nimic în lumea asta, decât numai de slava deşartă, care vine din uitarea morţii şi când...

27 Ianuarie 2015

Nu-ţi mai rămâne altceva de făcut, soro, decât să te rogi Celui ce singur poate să ajute. Doar El îl poate mântui,...

27 Ianuarie 2015

Aminteşte-ţi de începutul tău, o, suflete, când tu erai ca o rază de soare, iar trupul era ca lumina lunii. Tot atunci erai la fel...

27 Ianuarie 2015

Dumnezeu ne-a poruncit să ne rugăm nu ca să afle El de ce avem nevoie – căci ştie dinainte de zămislirea noastră ce ne va trebui în...

27 Ianuarie 2015

Cugetaţi singur: dacă preotul vostru are 25 de ani, în schimb cinul lui are 1900. Şi când îi sărutaţi mâna sărutaţi...

27 Ianuarie 2015

Darurile lui Dumnezeu de mâna întâi sunt bunurile duhovniceşti.

27 Ianuarie 2015

Pe măsură ce se linişteşte inima de tulburarea lucrurilor din afară, în aceeaşi măsură, mintea poate primi înţelegerea g...

27 Ianuarie 2015

Din sfadă nu iese decât tulburare şi duşmănie. Războiul nostru este nevăzut şi armele noastre trebuie să fie arme duhovniceşti şi...

27 Ianuarie 2015

Milostenia este asemenea cu hrana pruncilor, pe când netulburarea (liniştea) este culmea desăvârşirii.

27 Ianuarie 2015

Într-adevăr, care este pricina care vă îndreptăţeşte să huliţi această neprihănită Rugăciune? Eu nu mă pot dumeri deloc. Oare...

27 Ianuarie 2015

Când ne vom încheia călătoria în chip fericit şi vom ajunge în Împărăția lui Dumnezeu, acolo vom fi în...

27 Ianuarie 2015

Domnul este aproape! Rugaţi-vă! Există o viaţă neharică, asemănătoare celei harice. Deosebirea dintre ele constă în dispoziţia...

27 Ianuarie 2015

Obișnuința cu anumite păcate ne face să le considerăm mai mici sau mai puțin grave.

27 Ianuarie 2015

Fericit este acel tânăr care de prima oară când se vor arăta în el lucrările poftei va pricepe că nu trebuie să te laşi...

27 Ianuarie 2015

„Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetoșează de dreptate, că aceia se vor sătura.” (Matei 5, 6)

27 Ianuarie 2015

Amintiţi-vă cum ierta Domnul: cum l-a iertat pe tâlhar pe cruce, cum a iertat pe vameşi şi pe desfrânatele ce I-au spălat...

26 Ianuarie 2015

Inima stăpânită de împătimire e gata de orice nedreptate, de orice nelegiuire, numai de şi-ar îndestula iubirea ei...

26 Ianuarie 2015

Nu trebuie să năzuim însă, spre a ajunge în scurtă vreme la nepătimire şi la odihnă: pentru aceasta este nevoie de vreme, de...

26 Ianuarie 2015

Cei ce încalcă postul se spurcă, însă nu cu mâncare, ci prin încălcarea poruncii lui Dumnezeu, prin nesupunere şi...

26 Ianuarie 2015

Moise a ucis un om cu mâna sa, iar Iuda n-a ucis cu mâna sa vreun om, ci numai l-a trădat. Şi, cu toate acestea, cu cât...