Trebuie doar să fii gata a te arăta pământ bun şi vei fi semănat neîncetat; iar Dumnezeu va face să crească ceea ce este semănat. Dar cum să mă arăt pământ bun?

1 Octombrie 2014

Trebuie să Îl avem în vedere pe Hristos, Cel mai bun doctor al sufletelor noastre, cum curăță cangrena și...

1 Octombrie 2014

Cu această rugăciune oamenii se apropie repede de viaţa îngerească. Rugăciunea este izvorul oricărei ...

1 Octombrie 2014

Niciodată, nu uitați că viața pământească ne este dată doar ca să ne pregătim pentru viața veșnică, căci după cum...

1 Octombrie 2014

Dragostea este slobodă de toate legile omeneşti şi fireşti, şi mai înaltă decât toate datoriile.

1 Octombrie 2014

Dragostea constă în aceea ca să-ţi jertfeşti sufletul pentru aproapele tău şi să nu faci altuia ceea ce nu-ţi...

1 Octombrie 2014

El are nevoie de lecuire din plin: căci dacă o ţine aşa, boala înfumurării îl va aduce negreşit la săvârşirea unei fărădelegi...

30 septembrie 2014

Dacă suntem atenţi, tot timpul avem aşa o adiere fină, care ne spune ce-i bine: “Nu zice asta”, “Nu fă asta”, “Nu...

30 septembrie 2014

Doamne, miluieşte-i pe cei ce sunt la putere, de trei ori mă rog Ţie, fiindcă sunt în primejdie să...

30 septembrie 2014

Omul care a dobândit şi avea în cea mai mare măsură toate cele după care poate înseta inima omenească pe pământ, numeşte...

30 septembrie 2014

Hristos a adus acel foc sfânt cu care El din veşnicie şi în veşnicie a fost înflăcărat şi a...

30 septembrie 2014

Trebuie ca fiecare faptă să fie îmbinată cu smerenia - fie că te rogi, fie ca postești, fie că te zăvorăşti sau îţi împlineşti...

30 septembrie 2014

Toate acestea sunt necesare ca omul să înveţe înţelepciunea, răbdarea şi smerenia. Deoarece, aflându-se în bunăstare,...

30 septembrie 2014

Adevărul este că atunci când aduni avere, îți îngraşi două din patimile tale cele mai înfricoşătoare: slava deşartă şi...

30 septembrie 2014

Păcătosul spune: „Am păcătuit, de-acum înainte nu voi mai păcătui”. Domnul spune: „Bine, nici Eu nu te osândesc,...

30 septembrie 2014

Cădem în amăgire când credem că suntem mai deştepţi şi mai experimentaţi decât alţii şi chiar decât părintele nostru...

30 septembrie 2014

Ajutorul lui Dumnezeu întotdeauna este gata şi întotdeauna este aproape, însă este împărţit numai celor care-l caută şi...

30 septembrie 2014

În această viaţă, eşti apărat de puterea banilor, de influenţa funcţionarilor şi de bunăvoinţa judecătorilor. Însă în cealaltă...

30 septembrie 2014

Adesea, foarte adesea, Dumnezeu zăvorăşte înaintea oamenilor porţile fericirii amăgitoare, dar porţile adevăratei fericiri...

30 septembrie 2014

Părintele ieromonah I. m-a întrebat de ce s-a întâmplat aceasta şi i-am răspuns că, deşi se mărturisise, el nu credea că...

30 septembrie 2014

Moartea nu este peste mări şi ţări, ci este lângă fiecare. Ne înspăimântăm de moartea unuia şi a altuia, însă hotăr...