Grăbeşte-te spre viaţa cea netrecătoare, neîmbătrânitoare, nesfârşită în veci; du-i într-acolo pe toţi, pe cât îţi va sta în puteri.

24 Octombrie 2014

Cela ce-şi astupă urechile sale, ca să nu audă pe săraci, şi el însuşi, oarecând, va striga şi nu-l va auzi nimeni.

24 Octombrie 2014

Ignoranța este un mare dușman al minții. O întunecă și o oprește de la orice cunoaștere a adevărului.

24 Octombrie 2014

Dumnezeu a înzestrat voia noastră cu o perfecţiune aşa de mare şi o putere aşa de covârşitoare încât, chiar de s-...

24 Octombrie 2014
Dragostea mare de Dumnezeu nu suferă lumea, nu iubeşte tovărăşia, caută însingurarea. Această dragoste a mânat mii de...
24 Octombrie 2014

Râvna ta nu este cu dreaptă judecată şi obişnuieşti să aştepţi răsplată pentru nevoinţele tale. Greşeşti.

24 Octombrie 2014

Multa vorbire aduce tot atâta vătămare trezviei şi rânduielii lăuntrice cât toate celelalte simţuri dimpreună, căci ea...

24 Octombrie 2014

Bucură-te, deci, când simţi că te apasă crucea, fiindcă acesta este semnul că mergi în urma Domnului, pe...

24 Octombrie 2014

Dacă se va porni în inima ta rugăciunea adevărată, ea va străbate la Domnul şi-L va îndupleca spre milă....

23 Octombrie 2014

Când cel bolnav se tămăduieşte desăvârşit de boala lui, atunci nu-şi mai aduce aminte cu neplăcere de boala pe care a avut-o.

23 Octombrie 2014

Să nu căutaţi daruri înalte, extazuri şi mângâieri duhovniceşti, pentru că acestea se dau pe măsura smereniei noastre.

23 Octombrie 2014

De vei dori cu deplină credinţă, din tot sufletul, să trăieşti neîmpotrivindu-te nici unui rău, Domnul Însuşi îţi va râ...

23 Octombrie 2014

Ca un călător ce umblă pe zăduf, aprinzându-se de sete şi nimereşte o fântână bună, sau ca un flămând ce şade la o masă...

23 Octombrie 2014

Trufia însă se furişează atât de încet, încât cu greu o putem observa.

23 Octombrie 2014

O, omule! O, secundă în timp şi milimetru în spaţiu! Pentru ce te îngâmfi? Spus este despre tine în Sfânta...

23 Octombrie 2014

Lasă îngerul fără aripi - şi va fi ca o fecioară. Dă unei fecioare aripi - şi va fi înger.

22 Octombrie 2014
Bârfindu-ne pe la spate atunci când mergem la biserică, ei ne mână mai aproape de Dumnezeu. Făcându-ne...
22 Octombrie 2014

Păi, cinstei i s-a făgăduit răsplată veşnică, nu vremelnică. Din munca cinstită omul se poate îmbogăţi, poate şi sărăci; dar precum...

22 Octombrie 2014

Omul trupesc îşi săvârşeşte profesia numai pentru câştigul său vremelnic, iar cel duhovnicesc se osteneşte...

22 Octombrie 2014

Cel ce ascultă s-a predat pe sine voii lui Dumnezeu şi, pentru aceasta, îi sunt dăruite libertatea şi odihna în Dumnezeu şi se roagă...

22 Octombrie 2014

Fericit este cel ce mai puţin cercetează tainele fiinţei lui Dumnezeu şi mai mult ascultă de poruncile lui Dumnezeu şi mai...