Atunci când nu trăieşti cu Hristos, trăieşti în melancolie, în necaz, în frământare, în strâmtorare; nu trăieşti corect. Atunci apar multe anomalii şi în organism. Este influenţat trupul, glandele endocrine, ficatul, fierea, pancreasul, stomacul. Ţi se spune: „Ca să fii sănătos, ia de dimineaţă lapte, un ouşor, unt şi doi-trei pesmeţi”. Însă, dacă trăieşti corect, dacă-L iubeşti pe Hristos, cu o portocală sau cu un măr eşti foarte bine. Marele medicament este ca omul să se dăruiască slujirii lui Hristos. Toate se tămăduiesc. Toate lucrează după rânduială. Iubirea lui Dumnezeu le preface pe toate, le sfinţeşte, le îndreaptă, le schimbă.

18 Decembrie 2014

Ar fi un lucru de neînţeles ca diavolul să arate un zel atât de mare, străduindu-se să ne piardă sufletul, iar noi să nu...

17 Decembrie 2014

Cel ce crede în Dumnezeu, dar nu-L mărturiseşte ca Părinte al Fiului, nu crede în Dumnezeul Cel Adevărat, ci într-o...

17 Decembrie 2014

Fiecare să aibă credinţa că acesta cunoaşte calea lui Dumnezeu, că poate conduce pe ea spre desăvârşire şi că...

17 Decembrie 2014

Smerenia harică este nevăzută, după cum ne­văzut este Dumnezeu, Dătătorul ei. Ea este as­cunsă de tăcere, de simplitate, de...

17 Decembrie 2014

Suntem toţi un trup, având cap pe Hristos. Toţi suntem Biserica. Religia noastră are această măreţie, uneşte lumea în minte. Puterea...

17 Decembrie 2014

Domnul ar fi putut, desigur, să-l scoată de la mijloc pe vrăjmaş, dar, ca să cunoşti prisosul de har care ţi-a fost dăruit şi cât de...

17 Decembrie 2014

Modestia este o formă anevoie de împlinit a binelui. Omul ce se gândeşte cu încordare cum să nu rămână mai prejos...

17 Decembrie 2014

Toată viaţa noastră o lăsăm în seama Ta, Doamne. Ce voieşti Tu, Facă-se voia Ta, precum în cer...

17 Decembrie 2014

În orice ispită, trebuie să-ţi ridici ochii către Hristos şi să te rogi Lui: „Doamne, ajută-mă.”

17 Decembrie 2014

Când săvârşim neîncetat rugăciune, ne va lumina Dumnezeu ce să facem de fiecare dată, şi în cele mai grele î...

17 Decembrie 2014

O, suflete al meu care te pocăieşti, alege! Preferi să exişti sau să ai? Dacă preferi să exişti, avuţiile tale nu vor fi altceva decât...

16 Decembrie 2014

Deşi virtuţile sunt numite sufleteşti, prin ele suferă şi se întăreşte şi trupul. Patimile, însă, sunt de...

16 Decembrie 2014

Rugăciunea este hrana sufletului și dăruiește putere și bucurie.

16 Decembrie 2014

Prin unire cu Dumnezeu în dragoste, depărtarea se scurtează cu totul şi, odată cu aceasta, şi cuvintele şi cugetările îşi pierd...

16 Decembrie 2014

De vreme ce cuvântul adevărului s-a atins de urechea noastră, înseamnă că suntem aleşi... ne cheamă Domnul...

16 Decembrie 2014

Mai presus de toate, gândeşte-te la Dumnezeu, căci şi Dumnezeu se gândeşte la tine mai presus de toate....

16 Decembrie 2014

Rugăciunea cu luare-aminte poate fi asemuită cu o ploaie binefăcătoare ce udă ţarina semănată, dând hrană...

16 Decembrie 2014

Aşa să vă purtaţi şi voi, în simplitatea inimii totdeauna să-I daţi târcoale Domnului.

16 Decembrie 2014

Învaţă să nu te amăgeşti şi cercetează bine, când întâlneşti vreun câştig, să nu-l vezi numai pe el, ci caută bine...

16 Decembrie 2014

Cine Îl iubeşte pe Dumnezeu, acela niciodată nu se face de ruşine, căci niciodată nu este lipsit de Cel pe Care Îl iubeşte şi...